Erfaringskonsulent og rådgiver Merethe Saga Lønnum inviterer tidligere pasienter og pårørende til å bli med i UNNs nye brukerbank. Her sitter Merethe i videomøte med brukerorganisasjonene i nord. Foto: Jørn Resvoll

Dine erfaringer kan hjelpe andre pasienter

Erfaringskonsulent og rådgiver Merethe Saga Lønnum inviterer tidligere pasienter og pårørende til å bli med i UNNs nye brukerbank. Her sitter Merethe i videomøte med brukerorganisasjonene i nord. Foto: Jørn Resvoll

Hvorfor gjør de det på denne måten? Burde de ikke heller gjort det slik? Og hvorfor fikk jeg ikke tilbudet jeg savnet? Erfaringer fra pasienter og pårørende skal nå brukes mer aktivt i utvikling og forbedring av tjenester i UNN.

Engasjert: UNN brukerbank

Pasienter/pårørende? Meld deg på her.

Ansatt i UNN? Bestill bruker her.

Det står tydelig i UNNs strategi at helseforetaket både skal og vil engasjere pasienter, brukere og pårørende.

– Vi er flinke til å engasjere pasientene i en-til-en møter med behandler, og vi har ungdoms- og brukerråd som fungerer godt på systemnivå. Men vi er ikke like flinke til å bruke kompetansen til pasientene når vi skal utvikle og forbedre tjenestene våre. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og vi inviterer derfor innbyggere i vår region til å melde seg til å være med i en nyopprettet brukerbank, sier administrerende direktør Anita Schumacher.

Ute etter alle typer mennesker

Det eneste som kreves for å være med i Engasjert: UNN brukerbank er at du har pasient- eller pårørendeerfaring fra primær- og/eller spesialisthelsetjenesten. Det er ikke et krav at du tilhører en brukerorganisasjon. Arbeid i brukerbanken honoreres, og eventuelle reiser og opphold dekkes.

Kanskje har du blitt operert på UNN, og følt at det var noe med behandlinga som kunne vært gjort bedre eller annerledes? Eller kanskje du har sittet ved sykehussenga som pårørende, og dermed har erfaringer som kan komme framtidige pasienter og pårørende til gode?

Interessert i å være med i brukerbanken? Meld deg på her.

– Vi er ute etter alle typer mennesker, og det er ikke et krav at erfaringene de har er av nyere dato. Jeg er sikker på at det sitter folk der ute som har vært på UNN og tenkt «hvorfor gjør de det sånn og ikke sånn». Slike tanker er gull verdt for oss. Vi tar kontakt med alle brukere som melder seg, slik at vi får vite mer om dem, og de mer om oss. Personvernet er godt ivaretatt, det er kun noen få ansatte i UNN som har tilgang til selve brukerbanken, og ingen blir involvert i forbedringsarbeid uten at de har sagt tydelig ja til det, sier Merethe Saga Lønnum, erfaringskonsulent og rådgiver ved Kontinuerlig forbedring på UNN.

Trekke pasientene nærmere

UNN-direktør Anita Schumacher (t.v) og erfaringskonsulent Merethe Saga Lønnum håper mange pasienter og pårørende ønsker å bidra med erfaringer i den nye brukerbanken. Foto: Jørn Resvoll
Erfaringene fra brukerne vil bli brukt i utvikling av nye tjenester og forbedring av de tjenester UNN allerede tilbyr befolkningen.

– UNN ønsker med dette å trekke pasientene og de pårørende nærmere oss, og styrke bandet mellom brukere og behandlere. Vi skal ikke konkurrere verken med brukerutvalg, ungdomsråd eller avdelinger i UNN som driver med medvirkning. Dette er et supplement, og vi har brukerorganisasjonene med oss på laget, sier Lønnum
I midten av januar arrangerte hun et informasjonsmøte med brukerorganisasjoner i nord. 32 personer fra rundt 20 ulike organisasjoner deltok.

Esben Haldorsen i Marborg (brukerorganisasjon på rusfeltet) er svært positiv til planene UNN har.

– Vi er mange brukere og mange pårørende. Alle har ulike historier, og det er viktig at vi får være med når sykehuset skal utvikle sine tjenester. Brukermedvirkning der alt i realiteten er avgjort når vi kommer inn, er ikke reell brukermedvirkning. Her virker det som UNN ønsker å involvere oss aktivt i forbedringsarbeidet. Får de inn brukere i en tidlig fase, vil dette kunne fungere veldig bra.

Ansatte kan bestille brukere

Engasjert: UNN brukerbank skal bygges opp gradvis. Det er Kontinuerlig forbedring på UNN som drifter banken. Ansatte og avdelinger i UNN kan bestille brukere til forbedrings- og utviklingsarbeid her.

– Mange av våre medarbeidere har etterlyst sterkere involvering av brukere i utvikling av våre tjenester. Ved å opprette brukerbanken gjør vi det lettere å «bestille en bruker». Jeg tror og håper en slik bank vil oppleves givende for» brukerne, og at den kan hjelpe oss i utviklingen og forbedring av tjenester, sier administrerende direktør Anita Schumacher.

Du kan lese mer om brukerbanken på Kontinuerlig forbedrings nettsider.

 

Engasjert: UNN brukerbank

Pasienter/pårørende? Meld deg på her.

Ansatt i UNN? Bestill bruker her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.