Blir driftsleder ved UNN Harstad

Gina Marie Johansen (50) fra Harstad er tilsatt i nyopprettet stilling som driftsleder ved Universitetssykehuset Nord-Norges lokalsykehus i Harstad.

Gina Johansen går fra stillingen som Drifts- og eiendomssjef i UNN til å bli driftsleder ved UNN Harstad. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Stillingen er opprettet for å ivareta Stortingets krav om stedlig ledelse i sykehus som også har tverrgående klinikker.

Johansen har siden 2010 vært Drifts- og eiendomssjef ved UNN, og jobbet før den tid som avdelingsleder ved forsyningsavdelingen i UNN.

Gina Johansen har økonomisk og administrativ utdannelse fra Høgskolen i Harstad og utdanning innen prosjektledelse fra Universitetet i Tromsø. Hun gjennomførte det nasjonale topplederprogrammet for norske sykehusledere i 2006.

Støtte for lokal ledelse

– Jeg ser frem til å jobbe tettere sammen med de dyktige medarbeiderne i Harstad og være støtte for den lokale ledelsen i sykehuset i nært samarbeid med klinikksjefene. Gleder meg veldig til å ta fatt, sier Gina Johansen som nå også blir mer bofast i hjembyen. Hun har pendlet mellom Tromsø og Harstad i mange år.

Stillingene som driftsleder i UNN Harstad og UNN Narvik er opprettet som oppfølging etter Nasjonal helse- og sykehusplan.  Gina Johansen er på plass som driftsleder i Harstad fra 1. januar 2018. I Narvik jobbes det fortsatt med ansettelsesprosessen.

– Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en person med tung ledererfaring og veldig god kjennskap til hele UNN i denne stillingen i Harstad, sier viseadministrerende direktør ved UNN, Marit Lind.

– Johansen skal lede UNN Harstads samarbeid med andre samfunnsaktører, og hun skal samarbeide tett med alle ledere lokalt og med UNNs klinikksjefer som har ansvar for drift i Harstad. I tillegg vil lokalsykehusene i Narvik og Harstad være tett knyttet opp mot hverandre og det blir et forsterket samarbeid gjennom de to nye driftslederne, sier Lind.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.