Blir driftsleder ved UNN Narvik

Gry Andersen (52) er tilsatt i nyopprettet stilling som driftsleder ved Universitetssykehuset Nord-Norges lokalsykehus i Narvik.

Nåværende klinikksjef i Diagnostisk klinikk, Gry Andersen, er tilsatt i stillingen som driftsleder ved UNN Narvik. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Gry Andersen har siden 2008 vært klinikksjef i Diagnostisk klinikk ved UNN.  Hun er utdannet bioingeniør og har bred erfaring fra ulike lederstillinger og tillitsverv lokalt i UNN, nasjonalt i NITO og internasjonalt fra International Federation of Biomedical Laboratory Science.

Med bygging av nytt sykehus i Narvik på trappene, har Gry Andersen med seg god ballast og erfaring med sykehusutbygging fra funksjonen som ansvarlig klinikksjef for planlegging og bygging av PET-senteret samt laboratorieetasjene i nye A-fløya i Tromsø.

Flytter til Narvik

Andersen har vokst opp i Salangen. Hun har gode minner fra Bjerkvik og Bardu hvor hun også har bodd i barndommen. Hun velger å flytte fra Tromsø til Narvik når hun begynner i stillingen 1. januar 2018.

Jeg ser frem til å jobbe sammen med de dyktige medarbeiderne i Narvik og være støtte for den lokale ledelsen i sykehuset i nært samarbeid med klinikksjefene. Sykehuset har mange engasjerte ansatte og ledere. Det lover godt når vi skal planlegge pasientforløp i nye UNN Narvik, sier Gry Andersen som gleder seg til å ta fatt på nye oppgaver.

Ivaretar stedlig ledelse

Stillingene som driftsleder i UNN Narvik og UNN Harstad er opprettet som oppfølging etter Nasjonal helse- og sykehusplan for å ivareta Stortingets krav om stedlig ledelse i sykehus som også har tverrgående klinikker. For en måned siden ble Gina Marie Johansen ansatt som driftsleder i Harstad. Nå er også stillingen i Narvik besatt.

Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass en erfaren og kompetent leder i Narvik i en tid hvor oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan og planlegging av nytt sykehus pågår for fullt, sier viseadministrerende direktør i UNN, Marit Lind.

Andersen skal lede UNN Narviks samarbeid med andre samfunnsaktører som UiT og kommunene, og hun skal samarbeide tett med alle ledere lokalt og med UNNs klinikksjefer som har ansvar for drift i Narvik. I tillegg vil lokalsykehusene i Narvik og Harstad være tett knyttet opp mot hverandre og det blir et forsterket samarbeid gjennom de to nye driftslederne, sier Lind.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.