Vellykket test med E-resepter ved UNN

Papir-resepter hører fortiden til. Nå er e-resept på vei inn i UNN.

De siste månedene er DIPS e-resept testet ut av rundt 10 leger ved nyremedisinsk seksjon i Tromsø. Erfaringene er langt på vei entydig positive, og om ikke alt for lenge kan ordningen forhåpentligvis rulles bredt ut ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Testingen hos oss har vært relativt smertefri. På forhånd var det en viss skepsis knyttet til tidsbruken, men der er det ingen grunn til bekymring. Erfaringene er at vi sparer både tid og papir, sier seksjonsoverlege ved nyremedisin, Marie Kjærgaard.

Etterlengtet mulighet

De to første månedene ble det rekvirert rundt 250 e-resepter ved seksjonen. Ved UNN skrives det årlig ut titusener av resepter til pasienter, enn så lenge de aller fleste på papir som pasienten må ta med til apoteket.

– Fastlegene har benyttet e-resept noen år allerede. Pasientene virker fornøyd med at de nå også får samme muligheten ved UNN. For oss gir dette også muligheten til å kunne se at pasientene henter ut medisinen som foreskrives, oppsummerer Marie Kjærgaard.

Registreringen av reseptene gjøres i DIPS og reseptbildet er nokså likt det legene kjenner fra tidligere.  Forskrivingen avsluttes med at resepten sendes til Reseptformidleren (Nasjonal database), i stedet for å at den skrives ut  på papir.

– Det nye i DIPS, som krever litt fokus fra legene, er en del begreper som benyttes i e-resept-sammenheng. I tillegg må man ha et personlig smartkort som bekrefter id-en til legen som sender reseptene, sier Kjærgaard.

Smartkortet må også brukes for å gjøre oppslag mot Reseptformidleren.

Venter på klarsignal

Anne-Berit Norman Paulsen, som leder det lokale pilotprosjektet med e-resept ved UNN, deler inntrykket av de gode erfaringene man har fått gjennom testingen ved nyremedisinsk seksjon.

Hun håper det nå ikke går alt for lang tid før det kan settes i drift over hele sykehuset.

– Det er sendt en rapport fra den regionale prosjektgruppa i Helse Nord og vi avventer nå tilbakemelding fra Helsedirektoratet. Så snart DIPS ASA får godkjent en versjon til bruk i den ordinære pasientbehandlingen, vil arbeidet med å få e-resept tilgjengelig i hele UNN-systemet starte, sier Anne-Berit Norman

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.