teleortopedipasient

Pasienten er på Storslett mens legen er i Tromsø. Ved hjelp av kamera og skjerm får likevel overlege Astrid Buvik på ortopedisk poliklinikk gjennomført kontroll av den brukne leggen til Anne-Karin Rosengren. Sykepleier Renate Karlsen på Sonjatun er til god hjelp for begge. Foto: Hege Iren Hanssen

Effektiv avstandskontroll

teleortopedipasient
Pasienten er på Storslett mens legen er i Tromsø. Ved hjelp av kamera og skjerm får likevel overlege Astrid Buvik på ortopedisk poliklinikk gjennomført kontroll av den brukne leggen til Anne-Karin Rosengren. Sykepleier Renate Karlsen på Sonjatun er til god hjelp for begge. Foto: Hege Iren Hanssen

Etter seks uker med brukket ankel er det tid for legesjekk.  Men Anne-Karin Rosengren slipper å reise fire timer fra Storslett til UNN. For nå kan bruddet kontrolleres over skjerm.

– Oi, oi, dette er skummelt.

Anne-Karin Rosengren har fått av skinna som siden slutten av oktober har støttet hennes høyre ankel. Nå får hun utfordrende beskjeder fra legen.

– Ta i stolen, og prøv å gå på foten!

Overlege Astrid Buvik sitter på ortopedisk poliklinikk ved UNN Tromsø og gir beskjeder til pasienten som om de var i samme rom.

Men Anne-Karin er på Sonjatun. Med litt veiledning fra sykepleier Renate Karlsen på Storslett, tar hun de første forsiktige skritt på en ankel med ti skruer og ei stålplate.

teleortopedi2 2
Ved Sonjatun i Nordreisa følges pasient Anne-Karin Rosengren opp av sykepleier Renate Karlsen. Foto: Hege Iren Hanssen

Åpnet for videokonsultasjoner

Vi skrur tida tilbake til 8. desember. Over flere år er over 300 konsultasjoner gjort på pasienter på Storslett av leger som befinner seg i Tromsø, og med et sånt grunnlag kan «teleortopedien» endelig erklæres for åpnet.

Denne dagen er det ikke bare undersøkelsene som gjennomføres på storskjerm. Snorklipping, taler og kakespising har også blitt foretatt i fellesskap, over skjerm. En skjerm som sparer pasienter i Nord-Troms for flere timer i reisetid.

– Dette er veldig bra for Nordreisa, fastslår snorklipper og ordfører Hilde Nyvoll og markerer offisiell oppstart av ortopediske kontroller over videolink.

Den som er aller mest fornøyd er likevel overlege Astrid Buvik på ortopedisk poliklinikk i Breivika.

– Dette har jeg sett fram til siden prosjektet starta i 2007.

Buvik innrømmer at det har tatt tid.  Men i løpet av årene som har gått, har det vært både utprøvinger, en doktorgrad som skulle skrives, og en pandemi.

– Jeg leverte doktorgrad om prosjektet i februar 2020. Og i mars stengte landet ned. Det var perfekt timing!

Viktig vitenskapelig arbeid

Få andre har kalt nedstenginga av Norge for perfekt. Men det positive for Astrids del, var at flere så betydninga av videokonsultasjoner da pandemien kom. Forståelsen for at dette var veien å gå i helsevesenet ble dermed større.

Og da hadde Astrid og prosjektet UNN/Sonjatun vitenskapelig arbeid som dokumenterte bruken av videokonsultasjon til ortopediske kontroller.

teleortopedi1
I begynnelsen av desember ble det polikliniske arbeidet over skjerm offisielt åpnet, med feiring både i Nord-Troms og i Tromsø. Viktig for Nordreisa, fastslo ordfører Hilde Nyvoll da hun klippet snora. Nå spares pasienter for flere timer reise til UNN. Foto: Hege Iren Hanssen

– I løpet av tida jeg jobba med doktorgraden har vi hatt 559 konsultasjoner, og 309 av dem har vært på Sonjatun. De andre har vi gjort her på UNN. Vi måtte kunne sammenligne gruppene for å se om vi gjorde like godt arbeid, forklarer ortopeden.

Pasientene opplevde ikke konsultasjonene forskjellig. Økonomisk er det også gunstig.

– Vi trenger bare 153 pasienter i året på Sonjatun for å få økonomisk gevinst, forklarer Buvik.

Sparer en dags reise

Selv om Astrid Buvik og UNN var tidlig ute med videokonsultasjoner, så trengtes det etter hvert bedre utstyr for å gå i full gang med arbeidet. I mellomtida har UNN også begynt å gjøre videokonsultasjoner direkte til pasienter.

Men ved hjelp av kamera, skjerm og sykepleierne Ingeborg Holm og Renate Karlsen ved Sonjatun, kan det nå gjøres sårkontroll, gipsbytte eller tas sting – for å nevne noe. Eller som i Anne-Karin Rosengren sitt tilfelle, kontroll etter bruddskade.

– Det er veldig deilig å slippa å dra til Tromsø, slippe fire timer i bil en vei for å ha kontroll, sier Anne-Karin.

– Med dette tilbudet reiser gjennomsnittspasienten ved Sonjatun 50 km en vei, mot en reise til Tromsø som er 230 km, forklarer Astrid Buvik.

– 45 minutter mot fire timer en vei. Det er en hel dag. Mange pasienter er eldre, og en av fem trenger ledsager. Nå spares også ledsagerne for reiseveien.

teleortopedi astrid
Fra poliklinikken i Tromsø kan Astrid Buvik demonstrerer øvelser til pasienten som sitter knapt 250 kilometer lenger nord i fylket. Foto: Hege Iren Hanssen

«Føles som legen var her»

Overlegen i Tromsø har reist seg fra kontorstolen og står nå foran kamera og demonstrerer sirkelbevegelser med sin egen ankel.

– Dette er øvelser du skal gjøre videre, instruerer hun pasienten etter først å ha studert mobiliteten i den skadde ankelen på Storslett.

Anne-Karin nikker. Hun vet at foten vil kreve opptrening.

Når legetimen er over er det bare å skru av kamera og skjerm. Fire timer reise er spart, men hvordan oppleves dette sammenligna med et «vanlig» legebesøk?

– Ikke noe forskjell, fastslår Anne-Karin Rosengren fornøyd.

UNN utvider fortløpende tilbudet om videokonsultasjoner, les mer her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.