6. juni åpnet UNN LAR-kontoret i Tromsø sentrum. Der jobber sykepleierne Jim Thomassen (til venstre) og Thomas Hovind, mens Jorunn Lorentsen er leder av Ruspoliklinikken i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Egen «LAR-lab» gir gevinst for pasienter og ansatte

6. juni åpnet UNN LAR-kontoret i Tromsø sentrum. Der jobber sykepleierne Jim Thomassen (til venstre) og Thomas Hovind, mens Jorunn Lorentsen er leder av Ruspoliklinikken i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Ruspoliklinikken ved Psykisk helse- og rusklinikken i UNN har opprettet et kontor i Tromsø sentrum for LAR-pasienter (Legemiddelassistert rehabilitering) som skal hente medisin mer enn tre ganger i uken. Målet er å gi en enklere og tettere oppfølging som både pasienter og ansatte vil se verdien av.

Leder av Ruspoliklinikken i UNN, Jorunn Lorentsen, ser stor verdi for både pasienter og ansatte med et eget LAR-kontor i sentrum av Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Vi er allerede døpt. «LAR-lab’en» kaller pasientene oss, smiler de to fast ansatte sykepleierne ved kontoret, Thomas Hovind og Jim Thomassen, som har ansvaret for å ta imot LAR-pasientene og administrere medisinutdelingen.

– Det vi gjør nå er å endre logistikken og forbedre kvaliteten i tilbudet. Foreløpig er det ikke opprettet så mange tilsvarende tilbud her til lands, og vi må prøve oss fram i dialog med brukerorganisasjonene og pasientene selv. Hovedmålet vårt er å skape imøtekommende og trygge rammer rundt behandlingen, og at LAR-tilbudet totalt sett oppleves bedre for pasientene, sier enhetsleder ved Ruspoliklinikken, Jorunn Lorentsen.

Hverdager har LAR-kontoret åpent mellom klokken 09.00 og 15.00. Lørdager har kontoret en avtale med den kommunale rus- og psykiatritjenesten, Lanterna, om at det er mulig å hente ut medisin der mellom 14.00 og 15.00. I tillegg har kontoret et samarbeid med SMS – sosialmedisinsk senter.

– Begge disse samarbeidsavtalene er vi strålende fornøyd med, sier Lorentsen.

Rundt 300 pasienter

LAR – Legemiddelassistert rehabilitering – er en behandling som har vært tilgjengelig for rusavhengige her til lands siden 2005. UNN HF har ansvaret for rundt 300 LAR-pasienter i sitt område. Rundt 180 av dem er bosatt i Tromsø. De aller fleste får sin medisin via apotek.

Prisen apotekene tar for å dele ut medisinen har gradvis økt, samtidig som regjeringen har besluttet at sykehusene i sin helhet skal finansiere all medisin og utdeling. Derfor har flere helseforetak, der det er hensiktsmessig, valgt å gjøre deler av medisinutdelingen i egen regi. UNN åpnet «LAR-lab’en» i sentrum av Tromsø den 6. juni. Prosjektet har foreløpig fått finansiering for fire år.

Nå i oppstartsfasen har kontoret kun 15 pasienter. Fra høsten antar Ruspoliklinikken at de vil ha jevnlig tilsyn med rundt 35 pasienter ved sentrumskontoret.

– Pasientene skal ha tilsyn mens medisinen tas. Dette blant annet av hensyn til risiko for overdose, men også for å kontrollere at vedkommende faktisk tar dosen sin og ikke selger den til andre, sier Lorentsen.

– Vi har også et ønske om å se pasientene mer, og oppnå bedre kontakt. Ved siden av de to som jobber her fast vil både behandlere og annet helsepersonell fra den øvrige Ruspoliklinikken ha kontordager her.

Slik håper de for eksempel å raskere fange opp om pasientene trenger annen helsehjelp.

Viktig med sentrumsadresse

– Mange av disse pasientene har store problemer med å dra til Ruspoliklinikken på Åsgård, derfor er det viktig for dem at vi har lokaler i sentrum. Flere av dem har daglig tilhold i området rundt her, og er i jevnlig kontakt med SMS. Derfor er denne beliggenheten ideell for oss nå, forklarer Thomassen.

Lokalet i Søndre Tollbodgate er nyrenovert og moderne. Her er et fellesrom for pasientene hvor det er tilgjengelig kaffe og te, ved siden av tre kontorer og et kjøkken/møterom. Det eneste som skiller lokalene fra en vanlig kontorbedrift er at et av toalettene har vindu inn til et annet rom.

– De som er under LAR-behandling må jevnlig levere urinprøve. Den må tas her under overvåkning, for at det ikke skal jukses, forklarer Lorentsen.

Må føre kontroll

Urinprøver brukes primært i terapeutisk hensikt, men også for å vurdere forsvarlighet i behandlingen. Risikoen for overdose er ekstrem om noen av pasientene skulle finne på å toppe LAR-behandlingen med det narkotiske stoffet de er under behandling for.

– Poenget med LAR er å gi rusavhengige en måte å kontrollere avhengigheten sin på slik at de er mindre syke og kan skape seg et bedre liv. De fleste av disse pasientene kan defineres som kronikere og vil trolig være avhengig av LAR i en eller annen form livet ut, forklarer Lorentsen.

Hun legger ikke skjul på at pasienter i denne gruppen kan ha store og sammensatte lidelser. Mange er også blandingsmisbrukere. Det betyr at de kanskje ruser seg på alkohol eller annen type narkotika, enn det de mottar LAR-behandling mot.

De to sykepleierne som er ansatt har begge lang erfaring med pasientgruppen, men fra to ulike innfallsvinkler. Thomas Hovind kommer fra Smerteklinikken ved UNN Breivika, mens Jim Thomassen har vært ansatt ved avrusingsavdelingen på UNN Åsgård.

LAR-kontoret skal ha sin offisielle åpning i august.

Les mer om ruspoliklinikken i UNN her.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.