– En pris som anerkjenner pårørende

Gleden var til å føle på da Samhandlingsprisen 2016 ble tildelt prosjektet «Pårørende møteplass», tilknyttet Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, UNN Harstad.

møteplassen
Disse var til stede og mottok Samhandlingsprisen 2016. Fra venstre: Aina Munkvold (vernepleier Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, UNN Harstad), Monica Balswick (Lærings- og mestringssenteret UNN Harstad), Ann-Kirsti Brustad (lokallaget til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse), Merethe Lyngen (psykiatritjenesten Kvæfjord kommune) og Ann Kristin Solsvik (psykiatrisk sykepleier Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms, UNN Harstad). Foto: Per-Christian Johansen
pårørende
Ann-Kirsti Brustad fortalte stolt om betydningen av prisen for de pårørende innen psykisk helse under Samhandlingskonferansen på Ishavshotellet i Tromsø denne uken. Foto: Per-Christian Johansen

– Dette er en stor anerkjennelse for oss. Nå skinner sola for oss pårørende også, fastslo Ann-Kirsti Brustad, pårørende og leder av lokallaget i Harstad til Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse.

Hun startet i 2011 arbeidet med å få etablert tilbudet «Pårørende møteplass» knyttet til dialog med pårørende til psykisk syke eller personer med rusproblemer i Sør-Troms. I 2015 var tilbudet på plass, etter et forarbeid der Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms og Lærings- og mestringssenteret ved UNN Harstad bidro sterkt sammen med Harstad og Kvæfjord kommune.

Bedre forståelse av hverandre

Nå holdes det tre «møteplasser» hvert halvår med fagfolk og pårørende til stede. Da utveksles erfaringer rundt ulike tema for pårørende til personer som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Og så langt er tilbakemeldingene positive.

– Dette er den første «møteplassen» i Nord-Norge, og jeg er stolt og glad for at vi har fått det til i Harstad, legger Brustad til.

– «Møteplassen» bidrar til å åpne opp forholdet mellom helsepersonell og pårørende. Nå er det lettere å få svar på hva de pårørende har behov for, hvilke bekymringer de har og hvordan vi skal møte dem, sier vernepleier Aina Munkvold ved Senter for psykisk helse og rus, Sør-Troms.

Både hun og Ann-Kirsti Brustad opplever «møteplassen», som finner sted ved Lærings- og mestringssenteret ved UNN, som meningsfullt og verdifullt.

– Her stiller vi masse fagfolk tilgjengelig, og de pårørende får en annen tilnærming til oss som jobber med pasientene. Det er en læringsprosess begge veier, men nå forstår vi hverandre bedre, fastslår de.

– Dette har vært viktig å få på plass for pårørende til pasienter i psykisk helse og rus. Vi ønsker å bli sett på som en ressurs, ikke de «vanskelige pårørende». Gode holdninger må til for å skape et godt miljø, og det føler jeg vi har fått til gjennom «Pårørende møteplass», legger Brustad til.

Viktig brukermedvirkning

Samhandlingsprisen deles ut av Overordnet samarbeidsorgan (OSO) for samhandling i dekningsområdet til Universitetssykehuset Nord-Norge. OSO fremhever følgende i begrunnelsen for prisen, som er på 50.000 kroner.

– «Pårørende møteplass» har et god forankret brukermedvirkning som bidrar til å styrke kommunikasjon og samarbeid mellom partene, samt ivaretakelse av pårørende på deres egne premisser. Det systematiske arbeidet mellom fagpersoner og pårørende bidrar til gjensidig læring og tjenesteutvikling, fastslår juryen.

Neste «møteplass» ved UNN Harstad avvikles 7. desember. Påmelding for pårørende kan gjøres på e-post til aina.munkvold@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.