Ansatte og ledere var denne uken samlet til markering av obs.postens 10-årsjubileum ved UNN i Breivika. Foran fra venstre: Overlege geriatrisk Gunhild Ag (tidligere overlege obs.posten), sykepleier Sofie Johansen, spesialsykepleier Barbro Hansen, seksjonsleder Ing-Hege Nilsen, seksjonsleder akuttmottaket Wenche Arctander (tidligere seksjonsleder obs.posten), sykepleier Marlene Aas, sykepleier Mai Kristin Næsje. Bak fra venstre: Sykepleier Stine Andreassen (i grønn genser), ass. seksjonsleder Jonas Lyshaug, sykepleier Hind Jawad, sykepleier Kari Ingebretsen, LIS 1 Stine Dreyer, avdelingsleder akuttmottak- og observasjonspostavdelingen Lars Røslie, LIS 1 Ragnar Leiros, sykepleier Antonie Haugen. Foto: Per-Christian Johansen

– En særdeles god læringsarena

Ansatte og ledere var denne uken samlet til markering av obs.postens 10-årsjubileum ved UNN i Breivika. Foran fra venstre: Overlege geriatrisk Gunhild Ag (tidligere overlege obs.posten), sykepleier Sofie Johansen, spesialsykepleier Barbro Hansen, seksjonsleder Ing-Hege Nilsen, seksjonsleder akuttmottaket Wenche Arctander (tidligere seksjonsleder obs.posten), sykepleier Marlene Aas, sykepleier Mai Kristin Næsje. Bak fra venstre: Sykepleier Stine Andreassen (i grønn genser), ass. seksjonsleder Jonas Lyshaug, sykepleier Hind Jawad, sykepleier Kari Ingebretsen, LIS 1 Stine Dreyer, avdelingsleder akuttmottak- og observasjonspostavdelingen Lars Røslie, LIS 1 Ragnar Leiros, sykepleier Antonie Haugen. Foto: Per-Christian Johansen

De håndterer og observerer rundt 3.300 pasienter årlig og har etablert seg som en viktig enhet for pasientflyten ved UNN Tromsø. For de ansatte betyr Observasjonsposten mye læring i et godt arbeidsmiljø.

Nylig rundet Obs.posten ved UNN i Breivika 10 år, og denne uken ble det markert for de ansatte. Med 14 sengeplasser fremstår Obs.posten som en klinisk beslutningsenhet der det i løpet av 24 timer avgjøres om en pasient skrives ut fra sykehuset eller legges inn på annen avdeling for videre behandling.

Seksjonsleder Ing-Hege Nilsen (til venstre) ga en ekstra oppmerksomhet til spesialsykepleier Barbro Hansen under markeringen ved obs.posten denne uka. Sistnevnte har jobbet der siden oppstarten, uten en eneste fraværsdag grunnet sykdom. Trivsel i et godt arbeidsmiljø er blant suksessfaktorene ved enheten. Foto: Per-Christian Johansen
Eksempelvis kan hjertepasienter som ankommer akuttmottaket med diffuse symptomer bli lagt på Observasjonsposten for videre utredning.

Sikre behandling på rett nivå

– Pasientene ved Obs.posten kommer til oss via akuttmottaket. Målsettingen vår er å gi rask utredning og behandling. Dette for å sikre at pasienter får riktig og effektiv behandling på rett nivå. Formålet er også å bidra til bedre pasientflyt i sykehuset, sier seksjonsleder Ing-Hege Nilsen.

Hun roste de ansatte for jobben de gjør under markeringen tidligere denne uken. Totalt er det 20 sykepleierhjemler som inngår i den tredelte turnusen. Pasientene følges opp av leger tilknyttet de respektive fagområdene i sykehuset.

Spesialsykepleier Barbro Hansen trekker frem arbeidsmiljøet når hun skal beskrive sin karriere på Obs.posten. Kanskje ikke så rart når hun har vært der i alle 10 årene, uten en eneste dag med sykdomsfravær.

Utviklingsarena

– Arbeidsmiljøet her er veldig godt, og jobben byr hele tiden på utfordringer siden det kommer nye pasienter hver eneste dag. Obs-posten egner seg som en utviklingsarena både for studenter i praksis, nyutdannede og de med erfaring, sier Barbro Hansen.

– Vi har erfart å være en særdeles god læringsarena for både leger og sykepleiere. Vi har også en ordning som gjør at sykepleierne kan rullere mellom OBS.posten, akuttmottaket og AMK-sentralen. Og motsatt, legger Ing-Hege Nilsen til.

Av alle pasientene som legges inn på Observasjonsposten, blir rundt 60 prosent utredet og utskrevet fra UNN i løpet av 24 timer.

LES OGSÅ: Stort forbedringsarbeid i akuttmottaket ga positive resultater.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.