Psykologspesialist Lene Mydland Rasmussen kan rapportere om gode erfaringer med videokonsultasjoner, både før og etter koronapandemien. Her er hun oppkoblet mot kollega Line Mikkelborg Opshaug. Foto: Per-Christian Johansen

En suksesshistorie om video­konsultasjoner

Psykologspesialist Lene Mydland Rasmussen kan rapportere om gode erfaringer med videokonsultasjoner, både før og etter koronapandemien. Her er hun oppkoblet mot kollega Line Mikkelborg Opshaug. Foto: Per-Christian Johansen

Da pandemien slo inn over oss for snart to år siden, grep OCD-teamet ved voksenpsykiatrisk poliklinikk på Åsgård mulighetene. Nå gjennomføres all intensivbehandling med hjelp av videoteknologi.

– Dette vil jeg beskrive som en suksesshistorie om bruk av videokonsultasjoner, innleder Lene Mydland Rasmussen, psykologspesialist ved UNN.

De jobber med pasienter med tvangslidelser, og hadde allerede tatt i bruk ny teknologi da koronapandemien satte en stopper for fysiske oppmøter i mars 2020. Den gang var det primært pasienter rundt i landsdelen – med lang reisevei til Tromsø – som fikk tilbudet for å spare reisebelastning.

Line Mikkelborg Opshaug er psykologspesialist og en av behandlerne ved OCD-teamet ved UNN. Hun forteller at bruk av videokonsultasjoner er effektivt for de ansatte, som blant annet kommer tettere på pasientene. Foto: Per-Christian Johansen

Nærmer seg 100 deltakere

Hittil har 82 pasienter nå mottatt gruppebasert intensivbehandling ved hjelp av videoløsningene Skype/Whereby. Antallet inkluderer nå også pasienter fra Tromsø-området, som normalt ville hatt kort reisevei til fysisk behandling på Åsgård.

– Dette viser at videokonsultasjoner fungerer veldig godt for vår pasientgruppe. Og tilbakemeldingene vi får viser at pasientene er fornøyd. Kun fire av de 82 som har deltatt ville foretrukket fysisk oppmøte, sier Mydland Rasmussen.

Løsningen er så enkelt tilrettelagt at pasientene i teorien kan koble seg opp til 4-dagers intensivbehandling via en kode sendt på SMS til mobiltelefonen.

– Men de fleste velger å benytte en lenke de får tilgang til, og bruke en ordinær PC. Det er også mest praktisk, sier Line Mikkelborg Opshaug, psykologspesialist og koordinator for OCD-teamet i Helse Nord.

Fremtidsrettet

Hun har erfart at ordningen er bedre for både pasienter og ansatte.

– Digitaliseringen er fremtidsrettet og praktisk tilrettelagt. Pasientene jobber med eksponeringsoppgaver hjemmefra, og har videostøtte fra oss. Vi opplever å komme tettere på pasientene, og for oss er det en mer effektiv arbeidsform. OCD-plager utspiller seg som oftest i pasientens nærmiljø, og det er der de trenger å utfordre seg. Men vi gjør alltid kliniske vurderinger i forkant, og for noen egner det seg ikke, sier Mikkelborg Opshaug.

Her er deler av OCD-teamet i Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN, som holder til på Åsgård i Tromsø. Fra venstre: Karoline Johansen, Tonje Persson Farstad, Line Mikkelborg Opshaug, Jørgen Mathias Leinan og Lene Mydland Rasmussen. Psykologspesialist Linn Kathrin Ilstad var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Per-Christian Johansen

Både hun og Mydland Rasmussen mener videokonsultasjoner kan egne seg for flere behandlingsmiljøer ved UNN. Det handler i første rekke om å prøve seg frem og bli kjent med de teknologiske mulighetene.

– Det ser vi bare internt hos oss ved voksenpsykiatrisk poliklinikk. Her har stadig flere tatt dette i bruk i løpet av pandemien, og vi har bidratt som støtte for å hjelpe andre i gang, sier Mydland Rasmussen. Også terapeuter fra andre OCD-team i landet har ringt for å få tips og råd.

Færre kostnader

Løsningen gir også reduksjon i kostnader, samt sparer pasienter for reisebelastning og ventetid. OCD-teamets intensivbehandling har inntil fem deltakere i hver behandlingsgruppe og gjennomføres over fire strake behandlingsdager.

– Redusert reisebelastning er en stor fordel for pasientene. For sykehusene gir det også færre kostnader til reise og opphold, avslutter Lene Mydland Rasmussen.

OCD-teamet består av til sammen fem psykologer/spesialister som deler på tre hele stillinger. I tillegg er psykomotorisk fysioterapeut Hanne Kristine Voll med på noen av gruppebehandlingene.

Les mer om teamet og behandlingstilbudet på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.