Vakt og sikkerhet ved UNN, her representert ved leder Jonny Svendsen (til venstre) og vekter Jørgen Jenssen, har gjort endringer i parkeringsmønsteret ved UNN i Breivika som gjelder fra mandag 19. november. Parkeringsplassen nedenfor dem er blant annet ny for pasienter og besøkende. Foto: Per-Christian Johansen

Endring av parkering og drosjeholdeplass ved UNN Tromsø

Vakt og sikkerhet ved UNN, her representert ved leder Jonny Svendsen (til venstre) og vekter Jørgen Jenssen, har gjort endringer i parkeringsmønsteret ved UNN i Breivika som gjelder fra mandag 19. november. Parkeringsplassen nedenfor dem er blant annet ny for pasienter og besøkende. Foto: Per-Christian Johansen

Fra mandag 19. november endres parkeringsområdene ved UNN Tromsø i Breivika. Samtidig er drosjene flyttet tilbake til forplassen ved hovedinngangen.

Dette er de viktigste endringene du som pasient eller besøkende ved UNN Tromsø må forholde deg til:

  • Hovedparkeringen flyttes fra området nedenfor Tromsø kommunale legevakt og etableres på oversiden av Hansine Hansens vei, nord for det nye PET-senteret (grønne felter oppe til høyre på kartet).
  • Fødende – og pasienter som skal til mammografiundersøkelse eller legevakta – kan fortsatt benytte parkeringsområdet umiddelbart nedenfor legevakta (grønt felt på kartet).
  • Kommer du med drosje (uten rekvisisjon), vil denne kjøre deg til hovedinngangen i Hansine Hansens vei. Der er også drosjeholdeplass for avreise nå etablert.
  • Har du rekvisisjon og benytter drosje, vil denne kunne kjøre deg til hovedinngangen, men returen vil inntil videre fortsette å kjøre fra inngang E1 (det gamle pasienthotellet).

Bakgrunnen for endringene er at byggeperioden med den nye A-fløya og PET-senteret nå er avsluttet.

Vi oppfordrer alle om å være ekstra oppmerksom og forholde seg til ny skilting ved UNN i Breivika fra mandag 19. november. Det vil de første dagene være vektere ved parkeringsområdene som vil hjelpe til med anvisning ved behov.

Ansatte ved UNN Tromsø bes også være oppmerksom på endringene. Oppdatert parkeringskart og info til ansatte er publisert på intranett.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.