Oda Kjærvik i Ungdomsrådet ved UNN fikk foreta den offisielle åpningen av eCAP ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling. Til venstre seksjonsleder Lene Danielsen og til høyre prosjektleder Eirin Rødseth. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Enklere tilgang på psykiatrisk helsehjelp

Oda Kjærvik i Ungdomsrådet ved UNN fikk foreta den offisielle åpningen av eCAP ved Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling. Til venstre seksjonsleder Lene Danielsen og til høyre prosjektleder Eirin Rødseth. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved UNN Tromsø kan endelig feire, for nå kan de tilby sine pasienter psykiatrisk behandling via Skype. Plutselig er hjelpen bare et par tastetrykk unna.

BUPA har utviklet en videokonferansebasert tjeneste til barn og ungdom som har behov for å snakke med en terapeut. Nå slipper pasienten å risikere forverring av sin situasjon ved å måtte foreta lange reiser for å få snakke med en terapeut. De kan enkelt gjennomføre behandling der de befinner seg, og også unngå å få fravær på skolen.

En stor dag for BUPA, med lansering av en helt ny tjeneste: Behandling via Skype-samtaler. Fra venstre Elin Breivik (prosjektleder eCap, Nasjonalt senter for e-helseforskning), Eirin Rødseth (prosjektleder eCAP i UNN), Oda Kjærvik (brukerrepresentant og medlem av ungdomsrådet i UNN), Erlend Bønes (Kvalitets- og utviklingssenteret UNN) og Lene Danielsen (seksjonsleder BUP). Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Press dette fram!

– Jeg håper virkelig at behandling via Skype kan bli tilgjengelig for mange flere diagnoser og pasientgrupper ved UNN. Nå er det opp til fagfolkene å vurdere om de kan tilby dette som en del av sin behandling, men jeg oppfordrer også brukerrepresentanter til å utøve press på fagmiljøene om dette er noe de ønsker seg. Dagen i dag er først og fremst en stor seier for Ungdomsrådet ved UNN. Jeg vil berømme dem for måten de har jobbet på for å få igjennom dette tilbudet, skryter direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Han er så vidt til stede på den offisielle åpningen av tilbudet på BUPA onsdag 8. november.

– Jeg sitter egentlig i et Skype-møte selv akkurat nå. Vi har direktørmøte i Helse Nord og unødvendige pasientreiser er faktisk ett av temaene vi skal diskutere, smiler direktøren.

Slipper de lange reisene

– I noen tilfeller vil behandlingen foregå kun over Skype og videokonferanse, mens som oftest vil det være en kombinasjon med en behandling ansikt til ansikt. Alle tjenestene er utviklet i nært samarbeid med barnas familier, primærhelsetjenesten, helsepersonell, skoler, barnevern og andre klinikker, forklarer Eirin Rødseth, prosjektleder for eCAP Norge i UNN. For hver pasient blir tjenesten tilpasset for å møte behovene til pasienten, pårørende, samt lokale terapeuter og andre fagfolk.

Prosjektet eCAP er finanisert av EU og har partnere fra Skottland, Finland, Sverige og Norge. eCAP fokuserer på gi enklere tilgang til psykiatrisk spesialistbehandling for pasienter bosatt i distriktene. Arbeidet i Norge har vært ledet av Nasjonalt senter for e-helseforskning, og har pågått siden 2015.

– Målet er å gjøre det enklere og raskere for pasientene å få kontakt. Lang reisevei kan i verste fall gjøre en i utgangspunktet sårbar pasient enda sykere, sier Elin Breivik, som vært prosjektleder for eCAP på Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Allmenn tilgjengelig teknologi

– Å få det tekniske på plass har egentlig vært det vanskeligste for oss, sier seksjonsleder Lene Danielsen ved Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) i UNN.

De ansatte ved BUPA hadde laget en egen Skype-sang om det nye behandlingstilbudet på melodien til Beatles «Help», og åpnet feiringen av eCAP med liv og lyst. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Hun forklarer hvordan videokonferanser i egne konferanserom, av sikkerhetsmessige årsaker, lenge var eneste mulighet for å ha dialog over nett. Pasienten måtte dra inn til et videokonferansestudio i sin kommune. Der var utstyret av ulik type og kvalitet, ofte ble resultatet oppkoblingsproblemer, forsinket lyd og bilde – og diverse andre utfordringer.

– Ofte endte det hele med en lengre telefonsamtale med pasienten i etterkant. Med fokus på debrief av videokonferanseopplevelsen – for terapeuten, fleiper Danielsen.

Gjennombruddet kom i vår. Da ble Skype for Business godkjent i Helse Nord som trygg teknologi til å kunne gjennomføre behandlingssamtaler. Dermed kan terapeutene snakke med pasientene der de er. Det eneste som trengs er en datamaskin med webkamera og nettverk, og et rom hvor pasienten er sikker på at ingen uvedkommende kan høre eller se samtalen. Og terapeuten trenger ikke gjøre større anstrengelser enn å lukke kontordøra. Behandlerne på BUPA har fått installert Skype for business på sine arbeidsstasjoner. Den tekniske terskelen er fjernet helt.

Videreutvikles

Ved siden av det tekniske var det en del juridiske spørsmål som måtte bli avklart før behandlingen kunne ta til, pluss at BUPA har laget egne metodebeskrivelser for hvordan Skype-behandlingen skal gjennomføres.

Fagfolkene er opptatt av å evaluere og videreutvikle tilbudet underveis for å sikre seg at Skype-samtaler blir en fullgod behandling, og på ingen måte blir en dårlig erstatning framfor å kunne møte behandler i sykehuset.

Foreløpig er Longyearbyen, Karlsøy og Balsfjord samarbeidskommuner i dette prosjektet. Der er alt av avtaler på plass for å ta inn pasienter i tilbudet. Men i teorien skal Skype-behandling kunne etableres for pasienter i samtlige kommuner knyttet til UNN.

En stor seier

UNN-direktør Tor Ingebrigtsen roser det nye behandlingstilbudet ved BUPA, og håper det vil videreutvikles. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Oda Kjærvik sitter i Ungdomsrådet og er stolt over å få delta på denne milepælen ved UNN. Hun har selv brukererfaringer fra BUPA, og det var blant annet under et opphold i en annen by enn Tromsø, uten tilgang til egen behandler, hun innså hvor mye bedre det ville vært om hun kunne opprettholde kontakten via for eksempel Skype.

– Behandlingstilbudet via Skype er nok den største seieren til Ungdomsrådet så langt. Dette betyr mye, ikke bare for barn og unge i distriktene, men er også en mulighet for ungdommer til å beholde sin terapeut selv om de i perioder må flytte på seg. For eksempel mens de går et år på folkehøgskole. Den andre store saken Ungdomsrådet jobber med er å la pasientene ved BUPA få evalueringsskjema for å kunne gi mer tilbakemelding om hvordan de mener behandlingen fungerer. En slik evaluering blir også viktig å gjøre for de som får behandling via Skype, understreker hun.

Ellers påpeker Kjærvik hvor mye UNN nå vil spare miljøet for, ved at pasientene slipper å reise like mye som før.

God kvalitet på samtalen

Både behandlere og pasienter har allerede uttrykt at de ofte får en bedre samtale via Skype, fordi pasienten befinner seg i omgivelser han eller hun kjenner godt fra før og er trygg på. For mange er det bedre å snakke sammen ansikt til ansikt over nett, enn ansikt til ansikt inne på behandlerens kontor.

Fagpersonene ved BUPA ser egentlig ingen begrensning i hva slags diagnoser de kan behandle via Skype.

– Foreløpig trekker vi grensen ved akuttpsykiatri. Der vil vi nok alltid være nødt til å møte pasienten for å kunne gjøre en god vurdering om hvilke tiltak som trengs. Men hvem vet? Kanskje vil det etter hvert bli mulig å gjøre slike vurderinger også, i samarbeid med lokalt helsepersonell som møter pasienten og har spesialisten med via Skype. I dag er det begynnelsen på framtida. Og det ser lyst ut, stråler Lene Danielsen.

Her kan du se video som beskriver det nye tilbudet ytterligere.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.