Merethe Selnes Hansen har nylig tatt doktorgrad om røyking, kjønn og lungekreft. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Er du kvinne og røyker? Da har du større risiko for å få lungekreft!

Merethe Selnes Hansen har nylig tatt doktorgrad om røyking, kjønn og lungekreft. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

Selv om begge kjønn har røykt like mye gjennom livet, så har kvinner større risiko for både å få og dø av lungekreft enn menn. En ny doktorgrad ved UiT, signert UNN-lege Merethe Selnes Hansen, viser at kvinner har større risiko for å få lungekreft enn menn.

Av Ellen Kathrine Bludd, kommunikasjonsrådgiver UiT Norges arktiske universitet

Det har lenge vært kjent at røyking er hovedårsak til lungekreft, den mest dødelige kreftformen i verden. Men det har vært usikkert om det fins forskjeller mellom kvinner og menn når det gjelder risiko for sykdommen.

For å svare på dette spørsmålet har Merethe Selnes Hansen brukt data fra rundt 600.000 norske menn og kvinner. Nå har hun tatt doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet med svar på dette viktige spørsmålet.

Større risiko enn menn

– Vi fant ut at om kvinner og menn har røykt like mye gjennom livet, så har kvinnene større risiko for å få lungekreft, sier Hansen, som nå er tilbake i sin jobb som lege på lungemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Menn røyker mer og lengre enn kvinner, sier Hansen.

Hun forteller at menn faktisk har røykt 70 prosent av alle sigaretter her i landet per dags dato, forteller Hansen.

Men hvis man ut fra tobakksforbruk bruker statistiske metoder hvor menn og kvinner har røykt like mye og like lenge – og sammenligner kvinner og menn – så har altså kvinner en større risiko for å få lungekreft.

– En av grunnene til dette kan være at menn har større risiko for å få hjerte- og karsykdommer enn kvinner, og dermed kanskje blir syke eller dør av andre ting enn kreft. I tillegg kan det være andre faktorer som vi ikke kjenner til, sier forskeren

En ny doktorgrad ved UiT viser at kvinner har større risiko for å få lungekreft enn menn. Foto: Colourbox

Deltakere fra flere store studier

– De 600.000 deltakerne ble rekruttert fra hele landet via tre helseundersøkelser gjennomført fra 1974-2003, sier Hansen.

Hun forteller at de på deltakertidspunktet besvarte et spørreskjema hvor de blant annet svarte på spørsmål angående røykestatus og andre livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet.

Deltakerne ble så via personnummeret fulgt angående lungekreft via Kreftregisteret og emigrasjon eller død via Folkeregisteret. Av de 600.000 som var med i studien, var det 6534 lungekrefttilfeller, der 43 prosent var kvinner, og 5702 dødsfall fra lungekreft, der 42 prosent var kvinner.

Dødsrisikoen øker også for kvinner

– Vi fant også ut at kvinner i tillegg har større risiko enn menn for å dø av lungekreft. Dette kan godt henge sammen med at menn har økt risiko for å dø av andre sykdommer, før de opplever resultatet av lungekreften, sier Hansen.

Hun forklarer at i løpet av studien døde litt over 40.000 menn og litt over 30.000 kvinner av ulike grunner, så menn har høyrere dødsrisiko totalt sett, fra mange ulike sykdommer.

Forskning har vist at jo lavere utdanning du har, jo mer sannsynlig er det at du røyker. Resultatene til Hansen stemte overens med det tidligere forskning har vist, nemlig at både kvinner og menn med lavere utdanning har større risiko for å få lungekreft enn de med middels eller høy utdanning.

Lavere utdanning fører også til en økt risiko for å dø av lungekreft. Også blant kvinner er det en vesentlig høyere risiko for å dø av lungekreft hvis du har lavere utdanning.

– Årsaken er mest sannsynlig at de med lavere utdanning også er de som røyker mest, sier Hansen.

Hun forteller også at de med lav utdanning har større sjanse for å være utsatt for passiv røyking, luftforurensning og andre yrkesrelaterte risikofaktorer som kan bidra til lungekreft.

85 prosent kunne vært unngått

– Vi brukte også data fra The Norwegian Women and Cancer study (NOWAC)(Kvinner og kreft-studien) i vår studie. Vi fulgte da 142.000 norske kvinner fra hele Norge som ble rekruttert mellom 1991 og 2007, forteller forskeren.

Kvinnene fikk ved rekrutteringstidspunktet et spørreskjema hvor de blant annet svarte på spørsmål angående røykestatus som hvor gamle de var da de startet å røyke, hvor mange år de har røykt, hvor mange sigaretter de røyker om dagen, om de som barn bodde sammen med noen som røykte, om de som voksen bor sammen med noen som røyker.

– Vi fant at i Norge kunne 85 prosent av lungekrefttilfellene blant kvinner vært unngått om kvinnene ikke røykte, altså flere enn åtte av ti tilfeller.

Én ting er verdt å legge merke til: Det er de som faktisk fortsetter å røyke som har høyest risiko for å utvikle lungekreft, hvis du sammenligner med de som har røykt tidligere men nå har sluttet.

– Studien vår viste et klart forhold mellom hvor mye og hvor lenge har røykt, og om du slutter å røyke eller fortsetter. De som sluttet å røyke i løpet av de siste ni årene hadde en 63 prosent lavere sjanse for å få lungekreft sammenlignet med de som fortsatt røyker.

Lønner seg å slutte!

Hansen sier at den strenge tobakkreguleringen man har hatt i Norge har virket, ettersom mange har sluttet å røyke. Hun mener at resultatene fra hennes doktorgrad understreker viktigheten av å fortsette strenge tobakkskampanjer.

Forskeren mener videre at vi bør intensivere antitobakksarbeidet, og at tobakk bør bli enda mer utilgjengelig og dyrere.

– Det er på høy tid at det blir slutt på å selge tobakk sammen med melk og brød i vanlige dagligvarebutikker, avslutter Hansen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.