Claus Albretsen utenfor universitetsklinikken i Oulu, som han besøkte denne sommeren.

Erfaringsutveksling om nevrologi på nordkalotten

Claus Albretsen utenfor universitetsklinikken i Oulu, som han besøkte denne sommeren.

UNN-overlege Claus Albretsen har også denne sommeren besøkt gode kolleger på nordkalotten. I år gikk turen til Oulu. Her følger hans læringsnotater fra turen.

Claus Albretsen møtte kollega Tarja Haapaniemi på universitetssykehuset i Oulu.
På vei ut fra sykehuset kom Claus over et bilde av tidligere RST-lege og professor Ilmar Sulg.
«I fjor besøkte jeg nevrologisk avdeling i Umeå og tenkte at nå skulle også den nordligste finske universitetsklinikken få besøk. Tanken er at vi har felles utfordringer  i et arktisk klima under endring og at vi bør knytte nærmere kontakt.

Jeg reiste til Oulu og ble jeg møtt av en meget hyggelig avdelingsoverlege, Tarja Haapaniemi. Hun takket først UNN for innsatsen vi gjør helt nord i Finland med akuttbehandling blant annet av hjerneslag da avstanden til den nordligste finske nevrologiske avdeling i Rovaniemi er lang.

Aktiv slagenhet

Oulu universitetsklinikk har ansvar for 400.000 innbyggere fordelt over et meget stort geografisk område. I selve byen bor nå 200.000. De har en aktiv slagenhet med fem senger av totalt 35 nevrologiske som skal utvides til syv-åtte neste år. Ytterligere økning til 10 senger når de flytter inn i nybygg.

De har som UNN ansvar for alle voksne. De får overført pasienter fra Rovaniemi hvis det er behov for trombektomi ved hjerneslag. Vurdering av røntgenbilder med tanke på trombolyse gjøres av radiologer i Oulu på dagtid. Ved behov på kveld/natt får sykehuset i Rovaniemi hjelp fra Helsinki via telekommunikasjon.

Nevrokirurgisk avdeling i Oulu utfører dystoni og parkinsonkirurgi, mens epilepsikirurgi for voksne utføres i Kuopio. Barna får operasjonene i Helsinki og epilepsi DPS kirurgi utføres i Tampere. I Norge er all epilepsikirurgi sentralisert til OUS – Rikshospitalet i Oslo.

Vi har mye fokus på stamcellebehandling ved MS. I Oulu er det ikke mange som får slik behandling. Det er ikke samme engasjementet blant pasientene sammenlignet med Norge. Noen få er behandlet i Sverige og Russland.

Universitetet utdanner 150 leger i året og det planlegges nå flere nybygg.

Gjensyn med kjenning

Til slutt viser hun meg slagenheten med god overvåkningskapasitet. På vei ut finner jeg bildet av Ilmar Sulg på veggen. Mange husker den estiske professoren som jobbet på nevrofysiologisk lab på Regionsykehuset i Tromsø (RST) i en årrekke».

mvh Claus Albretsen, overlege nevrologisk avdeling UNN

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.