Gruppebilde åtte personer som jobber med KUPP

Dette er noen av de som jobber med KUPP og har arbeidssted UNN.  Fra venstre: Camilla Larsen, legespesialist klinisk farmakologi (Labmed), Iren Wu, farmasøyt RELIS, Elisabet Nordmo, farmasøyt RELIS, Bodil Fadnes, farmasøyt RELIS, Siri Amundsen, overlege klinisk farmakologi, Linn Årnes, legespesialist klinisk farmakologi, Terje Nilsen, farmasøyt og avdelingsleder RELIS Nord-Norge, Lena Aronsen, avdelingsoverlege klinisk farmakologi. Foto: Hege Iren Hanssen

Et KUPP for fastlegene

Gruppebilde åtte personer som jobber med KUPP
Dette er noen av de som jobber med KUPP og har arbeidssted UNN.  Fra venstre: Camilla Larsen, legespesialist klinisk farmakologi (Labmed), Iren Wu, farmasøyt RELIS, Elisabet Nordmo, farmasøyt RELIS, Bodil Fadnes, farmasøyt RELIS, Siri Amundsen, overlege klinisk farmakologi, Linn Årnes, legespesialist klinisk farmakologi, Terje Nilsen, farmasøyt og avdelingsleder RELIS Nord-Norge, Lena Aronsen, avdelingsoverlege klinisk farmakologi. Foto: Hege Iren Hanssen

Denne UNN-gjengen sørger for at nesten alle fastleger i nord får opplæring i riktigere bruk av legemidler. Nå er KUPP tildelt Kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten.

KUPP står for Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter, og er et undervisningstilbud til norske fastleger der de tilbys oppdatering om bruk av legemidler uten at det kommer fra et legemiddelfirma.  Målet er å bidra til riktigere legemiddelbruk.

– At vi fikk Kvalitetsprisen viser at dette er noe legene syns er bra. Det motiverer før vi skal i gang med neste kampanje. Det var Allmennlegeforeninga som nominerte oss til prisen, og det syns vi er litt kult, sier Terje Nilsen, avdelingsleder ved RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) Nord-Norge.

Faglig påfyll til travle leger

På møterommet til RELIS ved UNN henger et kart over Nord-Norge hvor nåler markerer alle kommunene hvor KUPP har vært på legebesøk. De har noen hull, men det blir stadig færre.

– Med unntak av piloten i 2015 da vi i hovedsak besøkte leger i Tromsø, har vi gjennomført 200-250 besøk i hver kampanje vi har hatt, forteller Nilsen.

Inklusiv piloten har KUPP hatt seks ulike kampanjer, blant annet om riktigere bruk av antibiotika, riktigere bruk av menopausal hormonterapi og riktigere bruk av legemidler mot migrene.

– Vi har vært i Berlevåg, i Tana, på Sortland… Terje Nilsen kunne ha ramset opp ganske lenge. Målet er at alle de rundt 500 fastlegene i Nord-Norge skal få dette «hjemmebesøket» på kontoret.

– Fastlegene har det veldig travelt, og har vanligvis lite tid til faglig påfyll. Men de smetter oss inn mellom pasientkonsultasjoner, forteller Lena Aronsen, overlege ved klinisk farmakologi, UNN.

To personer med pris og blomster i hendene
Terje Nilsen og Ingrid Lunde Steen, leder RELIS Midt-Norge, etter å ha mottatt pris og blomster for det nasjonale KUPP-arbeidet. Foto: Privat.

Tilrettelagt hver enkelt

Hun og Terje har gjennomført mengder av visitter sammen. Og over hele landet er KUPP et samarbeid mellom de to legemiddelmiljøene klinisk farmakologi og RELIS.

– Vi kaller oss kliniske fasilitatorer, sier Aronsen.

Besøkene foregår en-til-en med hver lege, hvor de bruker om lag 20-30 minutter på å oppdatere legen på nyeste forskning og litteratur om bruk av legemidler innenfor et konkret terapiområde. Tilbudet er gratis, produsentuavhengig, og er et undervisningstilbud basert på den internasjonale metoden Academic detailing.

– Vi tilstreber interaksjon, og diskuterer tematikken. Vi legger fram det vi vet fra litteratur og erfaring, og så er målet selvrefleksjon. Vi ønsker å bevisstgjøre og få de til å tenke gjennom om det finnes andre muligheter, forklarer Lena Aronsen.

Flinke fastleger i nord

– Dette er forskningsbasert tilnærming, og vi har vært på kurs for å lære oss metoden, forteller Terje Nilsen.

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra fastlegene. Jo mer uti distriktet de er, jo mer takknemlige virker de for besøk. De som jobber i byene har kanskje tettere kontakt og større tilgang på kurs, sier Aronsen.

Hun understreker at fastlegene i nord er veldig dyktige og oppdaterte, så når KUPP velger sine kampanjer prøver de å finne områder innenfor legemiddelbruk hvor det har vært ny utvikling. De opplever også at flere fastleger har blitt mer kritiske til legemiddelindustrien.

Digital KUPP

Da Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten ble delt ut på landsstyremøtet i Bodø 6. juni, sa Legeforeningens president blant annet: «KUPP har bidratt betydelig til å øke kvaliteten og sikkerheten i legemiddelbehandlingen i primærhelsetjenesten.»

– En flott og veldig fortjent anerkjennelse av det gode arbeidet KUPP har lagt ned over flere år. Det står respekt av et slikt godt kvalitets- og forbedringsarbeid, sier Grete Åsvang, klinikksjef ved Diagnostisk klinikk i UNN, om prisen.

– Vårt ønske er at alle skal få dette tilbudet, understreker Lena Aronsen i KUPP.

Nå har de også utviklet digital «KUPP-ing». Men målet er likevel å få flere nåler på kartet på møterommet etter fysiske besøk. Vi ønsker jo å danne en relasjon til fastlegene. Og pasienter i nord fortjener at deres leger er oppdaterte, sier Aronsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.