– Et svært viktig prosjekt

Konstituert overlege ved avdeling for nyremedisin, Renathe Rismo, mener dette er et av de viktigste prosjektene ved UNN på lang tid. Hun avdekker stadig feil i legemiddellistene.

legemiddelsamstemming
Renathe Rismo, konstituert overlege ved nyremedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Jeg har nå jobbet ved UNN i snart 10 år. Ikke oppdaterte medisinlister har vært et gjentagende problem. Likedan er det vanskelig å vite om pasienten faktisk tar medisinen som foreskrevet, og om rett instans får overlevert oppdatert informasjon når pasienten skrives ut, forklarer overlegen.

Viktig rutine

Rismo har selv gjentatte ganger avdekket at medisiner ikke har vært brukt riktig, eller at pasienter ikke har fått det de skal  mens de var på eller utenfor sykehuset. Feilmedisinering kan faktisk i seg selv forårsake re-innleggelser ved sykehuset.

– Siden vi har pasienter med nedsatt nyrefunksjon er det spesielt viktig å passe på medisiner og dosering. Vi har allerede implementert legemiddelsamstemming som en del av den daglige rutinen. Alle skjønner at dette er viktig. Ingen protesterer, forteller Rismo.

Ved nyremedisin står de fleste pasientene på en betydelig mengde medisiner og det er spesielt viktig å sikre seg at ikke noen av preparatene ødelegger virkningen av andre. Rett som det er avdekker Rismo at pasienter står på medisiner som ikke skal brukes sammen.

– Med god vilje legger leger til medikament som er ment å gjøre pasienten friskere, men så kolliderer de med andre medikament pasienten tar, fordi man glemmer å sjekke legemiddellista. Eller fordi lista man kontrollerer ikke er oppdatert, forklarer hun.

Umulig å komme utenom

En annen vanlig feil er at pasienter som står på langtidsvirkende preparat plutselig settes på et hurtigvirkende, på grunn av skrivefeil eller dårlige oppdateringer. Slike feil kan få svært alvorlige følger for pasienten. Bedre dataverktøy som gir varsel om avvik, vil kunne forenkle jobben noe, men Rismo mener det ikke går an å gjemme seg bak dataverktøy som unnskyldning for at legemiddellisten ikke er samstemt.

Selv om det krever noe mer administrative ressurser å få på plass en slik rutine, ser ikke Rismo at det er mulig å komme utenom. Hun påpeker også at det går raskere etter hvert som rutinen kommer «inn i fingrene» på de som har ansvaret for den

 – Vi ser at samstemmingen fungerer. Vi ser at vi sikrer listene mot mange feilkilder. Dette et av de viktigste prosjektene som har vært satt i gang ved UNN på lang tid. Skal vi bruke ekstra tid på noe, bør det være på dette, sier Renathe Rismo.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.