Tor-Erik Lorentzen (til høyre) og prosjektleder Stig Håkon Jensen foran det som snart vil være en etterlengtet, ny ambulansestasjon ved UNN Harstad. Byggteam Harstad AS er totalentreprenør for bygget. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Etterlengtet ambulansestasjon tar form

Tor-Erik Lorentzen (til høyre) og prosjektleder Stig Håkon Jensen foran det som snart vil være en etterlengtet, ny ambulansestasjon ved UNN Harstad. Byggteam Harstad AS er totalentreprenør for bygget. Foto: Jan Fredrik Frantzen

På oversiden av UNN Harstad pågår hektisk byggeaktivitet. Ambulansearbeiderne teller dager til de kan flytte inn.

Assisterende seksjonsleder Tor-Erik Lorentzen gleder seg til å flytte inn i flunkende ny ambulansestasjon i april neste år. Her i etasjen som får kjøkken, oppholdsrom, møterom, hvileavdeling og kontorer. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

 I dag er nemlig forholdene veldig langt unna optimale for de i alt 17 ansatte i turnus ved ambulansestasjonen til UNN Harstad, som etter nyttår vokser til 20 medarbeidere.

– Vi kan vel oppsummere dagens forhold med ordene «dårlig logistikk, tungvint og uhensiktsmessig», sier Tor-Erik Lorentzen, som er assisterende seksjonsleder for ambulanseseksjonen.

Arbeidstilsynet har tidligere vært koblet inn på grunn av arbeidsforholdene som de ansatte har måttet tåle. Noe måtte gjøres. Et knapt halvår fra nå vil ambulansestasjonen i Harstad gå fra å være den mest kummerlige, til å bli en av de mest moderne i hele UNN.

Fem ulike lokaler

– I dag er vi fordelt på fem ulike steder i, eller like ved, sykehuset. Vi har to garasjer, to ulike oppholdsrom og ett kontor. På ett av soverommene hvor våre ansatte skal ha hviletid mens de er på vakt, er det mye støy fra røntgenavdelingen i etasjen over, pluss at rommet ligger like ved en av de mest brukte inngangene på sykehuset, forklarer ambulanselederen.

Det sier seg selv at det å få nok hvile kan være vanskelig. I det nye ambulansebygget ligger alle de til sammen syv soverommene i andre etasje på baksiden av bygget, fullstendig skjermet for støy og innsyn.

– Det er vanskelig å forestille seg hvordan dette blir, annet enn at det må bli veldig, veldig bra. Alle forutsetninger er i alle fall på plass, så langt budsjettet rakk, sier Lorentzen.

Den nye ambulansestasjonen ved UNN Harstad er i ferd med å reise seg. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Bygget, som Byggteam Harstad AS er totalentreprenør for, er beregnet å koste mellom 34 og 36 millioner kroner. For den summen blir det dame- og herregarderober tilknyttet ambulansegarasjene med både ren og skitten sone. Og det blir plass til alle de fire bilene innendørs, pluss at de har fått en egen vaskegarasje i anlegget.

Må holdes adskilt

– Vi må vaske bilene ofte, så det å få en egen vaskegarasje sparer oss for mye tid.

I tillegg blir det lager for medisinsk teknisk utstyr i kjelleren, ved siden av vaskerom for ambulansearbeidernes arbeidsklær.

– I dag håndteres ikke denne delen forsvarlig på grunn av plassmangel. Vi må også gå gjennom store deler av sykehuset for å få skiftet, og vi har ikke plass til to skap slik at vi kan skille private klær og arbeidsklær. I nybygget kan vi umiddelbart vrenge av oss brukte klær og gå i dusjen hvis det for eksempel er mistanke om at vi har hatt et smitteoppdrag, eller av andre årsaker trenger å få byttet tøy umiddelbart, sier Lorentzen.

LES OGSÅ: Nå gis det sepsisbehandling i ambulansene.

I overetasjen blir det kontorer for de som administrerer ambulansetjenesten i sørfylket, pluss for fagkoordinator og ambulanseledelse ved UNN Harstad. Så kommer det et møterom som forhåpentligvis blir stort nok til at det også blir plass til noen treningsapparater der.

I tillegg skal ambulansetjenesten ha et felles oppholdsrom og kjøkkenfasiliteter. I tilknytning til «hvileavdelingen» er det selvsagt også bad og toaletter.

Bor på jobb

Vannbåren varme er i ferd med å komme på plass inne i det som skal bli hovedgarasjen til de i alt fire ambulansebilene ved UNN Harstad. Foto: Oddny Johnsen, Krysspress

– Når det er helgevakt flytter ambulansearbeiderne våre inn her i tre døgn. Det betyr at de bor sammen, spiser og sover her innimellom oppdragene. Nå får vi enda bedre tilrettelagt for matlaging og avkobling mellom oppdragene, mener Lorentzen.

Han legger til at de har planer om å få inn en liten kontorpult på hvert soverom slik at det er mulig å trekke seg litt tilbake for å arbeide med faglig oppdatering. Samtidig har det vært et savn for lærlingene å ha plass og gode muligheter til å jobbe med teoridelen av sin utdanning, mens de er i praksis.

Fra nyttår vil det være to biler i drift gjennom hele døgnet, pluss en som kjører fra tidlig morgen til sein kveld. I tillegg har ambulansestasjonen alltid en bil i reserve.

– Totalt vil rundt 25 personer ha arbeidsplassen sin her når vi kommer til april, forteller Lorentzen og tripper forsiktig over kjellergulvet hvor ledningen for vannbåren varme er i ferd med å komme på plass.

Hver dag kan han speide opp mot byggeplassen fra sitt nåværende kontor. Han gleder seg til å gjøre en god jobb på grunn av, ikke på tross av, fasilitetene.

– Vi har organisert oss slik at vi har faste møtepunkt gjennom dagen nå. Fra april blir det enda enklere å ta godt vare på hverandre i kollegiet, mener Tor-Erik Lorentzen.

LES OGSÅ: Livreddende transporttjeneste.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.