Ekstrem oppussing? De ansatte er i alle fall fornøyde med kraftig standardheving i akuttmottaket ved UNN Harstad. F.v. sykepleier Sivert Løvdal, helsesekretær Berit Erstad og sykepleierne Jeanett Lauritsen, Rita Bjugg og Maria Mikkelsen. Foto: Per-Christian Johansen

Etterlengtet løft for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø

Ekstrem oppussing? De ansatte er i alle fall fornøyde med kraftig standardheving i akuttmottaket ved UNN Harstad. F.v. sykepleier Sivert Løvdal, helsesekretær Berit Erstad og sykepleierne Jeanett Lauritsen, Rita Bjugg og Maria Mikkelsen. Foto: Per-Christian Johansen

Akuttmottaket ved UNN Harstad har slitt med gamle og utslitte lokaler i mange år. Nødvendig pandemi-oppgradering og en stor totrinns ombygging er nå i ferd med å bedre situasjonen. Det er et stort løft både for pasienter og ansatte i en avdeling der oppgavene bare har blitt flere de siste årene.

Seksjonsleder Sissel Annie Olsen tar i mot oss i kaffepausen en fredag formiddag. Det er god stemning i det nye pausearealet, hvor alle ansatte nå kan samles for en prat og en kaffekopp uten å sitte som sild i tønne. I dag serveres tekake fra en ansatt som egentlig har fri, men har stukket innom jobben bare fordi han hadde lyst.

Det er blitt bedre arbeidsforhold for sykepleier Jeanett Lauritsen og de andre som bruker ekspedisjonen i akuttmottaket. Foto: Per-Christian Johansen
Akuttmottakets lokaler har ikke vært oppgradert siden 1994, med unntak av mindre overflatebehandlinger og tilpasninger av enkeltrom. Det har gitt stor slitasje på de ansatte, og gjort det krevende å opprettholde nødvendig standard i tjenestene. I fjor gikk derfor startskuddet for en større opprustning av akuttmottaket og deler av spesialistpoliklinikken.

Prosjektplanen beskriver realitetene i klartekst:
«Det er et betydelig behov for vedlikehold og utvikling av arealene for at de skal tilfredsstille dagens krav til smittevern, pasientsikkerhet, taushetsplikt og et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø.»

– Det er ingen tvil om at dette trengs, nei. Nedslitte og utdaterte arealer har gitt store utfordringer i lang tid, både med dårlig fysisk og psykososialt arbeidsmiljø, smittevern, utstyr og romløsninger, sier Olsen.

Fase én: Bedre plass og tryggere arbeidsforhold

Det nye pauserommet er ett av resultatene fra prosjektets første fase, som strakk seg over tre måneder fram mot sommeren 2021. Da ble det også lagd et eget arbeidsrom med PC for leger og sykepleiere. Begge disse fasilitetene lå tidligere i ekspedisjonsområdet, noe som ga vanskelige arbeidsforhold med mye folk og støy.

I tillegg til ombygginger, ble sikkerheten styrket ved at inngangsdøra fikk adgangskontroll. Det har den nemlig ikke hatt tidligere, og det har resultert i episoder med trusler og vold. Nå kan de ansatte låse døra og styre hvem som kommer inn. Det er en betydelig forbedring av arbeidsmiljøet.:

– Vi har alltid sittet for åpne dører, og folk har kunnet komme inn rett fra gata. Det har gitt noen ubehagelige episoder. Med adgangskontroll er vi blitt tryggere på jobb, særlig på natt og helg, konstaterer seksjonslederen.

Fase to: Økt pasientsikkerhet

Sykepleierne (f.v.) Maria Mikkelsen, Rita Bjugg og Sivert Løvdal på det nye isolatet for pasienter med smittsom sykdom. Foto: Per-Christian Johansen
De ansatte gjør seg nå klare for fase to av ombygginga, hvor både akuttrom, skadepoliklinikk og skyllerom skal totalrenoveres. På akuttrommet ivaretas pasienter som er akutt kritisk skadde og syke, mens skadepoliklinikken brukes ved behandling av enklere småskader som kutt og brudd. Skyllerommet brukes til instrumentvask, bekkenskyll og kjemikalier.

For at disse høyspesialiserte arealene skal møte dagens funksjonskrav, kreves avansert tilpasning av teknisk infrastruktur som elektriske anlegg, telefoni, ventilasjon, rør og sanitærforhold.

– Det er mye som skal på plass, ja. Som prosjektlederen sa til meg: «Dette prosjektet er ikke så stort, men det er utrolig komplisert», sier Sissel Annie Olsen.

Når siste ombyggingsrunde er i havn, vil pasientsikkerheten være betydelig styrket både når det gjelder smittevern, personvern og generell risiko for feil og uønskede hendelser. Nye overflater gir mulighet for tilfredsstillende renhold, og bedre arealløsninger gjør at skadepoliklinikken og skyllerommet ikke lenger må brukes som gjennomgangsareal. I tillegg vil det nye akuttrommet gi mulighet for at to pasienter kan være der samtidig.

Kom styrket ut av covid-tida

Som alle andre er de ansatte i akuttmottaket lettet over at pandemien har roet seg. Men noe positivt kom det ut av den for deres del. I 2020 fikk de nemlig en egen smittelinje med et separat akuttrom, isolat og legevaktsrom for pasienter med bekreftet eller mistenkt smittsom sykdom. Den videreføres, og brukes ved alt av smittsomme sykdommer – MRSA, influensa, covid-19 og annet.

Seksjonsleder Olsen er ikke i tvil om at dét er noe hele sykehuset tjener på:

– En moderne smittelinje her i akuttmottaket styrker pasientsikkerheten helt konkret, ved at vi hindrer at smitte bringes inn på resten av sykehuset. Vi er blitt «søkkanes god» på smittevern, sier hun.

Imponert over de ansatte

Seksjonsleder Sissel Annie Olsen er mektig stolt over sine medarbeidere. Foto: Per-Christian Johansen
Sissel er imponert over hvordan de ansatte har håndtert all belastningen som følger med langvarig ombygging, attpåtil midt oppi pandemien.

– Det har vært ei krevende tid. Men det er en fantastisk flott gjeng som jobber her i akutten, og de har virkelig stått på nesten mer enn man kan forvente. Vi har også jobbet mye med arbeidsmiljø underveis.

Hun gir også en spesiell honnør til de ansatte på teknisk avdeling som har klart å utføre sine oppgaver mens driften har gått som normalt. I prosjektplanen er det nemlig et uttalt mål at «bygget og den daglige virksomheten skal være i full drift under ombyggingen».

– Jeg tror ikke den gjengen på teknisk er i stand til å si «nei», og de er alltid like hyggelige og blide når vi tar kontakt, skryter hun, og oppsummerer:

– Takket være god forberedelse og tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud hele veien, har dette gått utrolig bra.

Les flere ferske saker fra UNN Harstad her: 

Frederike lyttet til ryktebørsen i Tyskland – søkte seg til Harstad

Pandemien har også gitt oss noe positivt

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.