Fagkunnskapen om de minste rustes opp

Nå skal foreldre og barn i hele Nord-Norge få nyte godt av hva engasjerte forskere har samlet av oppdatert kunnskap om de minste barna. Nettsiden "De minste" er et flunkende nytt fagforum for alle som jobber med små barn i nord. 

Artikkelen er skrevet av Annelill Bruun Flaamo, kommunikasjonsrådgiver Kvalitets- og utviklingssenteret UNN

nettside
Disse står bak den nye nettsiden "De minste". Fra venstre: Jorun Tunby, Inger Pauline Landsem og Nina Cheetham. Foto: Per-Christian Johansen
Forskningen vet mye om hvordan man best kan hjelpe barnefamilier som på en eller annen måte får en utfordrende start, uansett om det er premature barn, fullbårne spedbarn eller barn opp til småbarnsalder. Metoden er den samme. Det dreier seg om relasjonsbasert foreldreveiledning – og nå kan alle få styrket kompetanse på akkurat det.

Fagfeltet er ”hot”

– God, strukturert foreldreveiledning er alfa og omega for støtte utviklingen hos de minste barna, sier initiativtagerne til nettsiden De minste, Inger Pauline Landsem, Nina Cheetham og Jorun Tunby.

Alle tre er forskningssykepleiere med lang erfaring både fra forskning og klinisk praksis. Initiativtagerne har utviklet nettsiden sammen med en tverrfaglig gruppe av fagpersoner fra hele landsdelen.

Fagfeltet har utviklet seg mye de siste årene, og nettsiden er ment å være en kunnskapsbasert motsats til bloggverdenen og alle ufunderte påstander der ute.

– Vi vil ta den internasjonale forskningen ut til fagfolket her i nord på en tilgjengelig måte, sier Landsem, som sammen med de andre initiativtagerne tar utgangspunkt i barn- og relasjonsbasert foreldreveiledning.

Metoden er forsket fram ved Brazelton Instituttet ved Harvard Medical School i Boston, hvor flere erfarne barnesykepleiere fra nord har skolert seg. Det er resultater fra denne forskningen og fra Prematurprosjektet i Tromsø som nå aktivt skal formidles på inspirerende måter. Det trengs.

– Vi i spesialisthelsetjenesten er i vår egen boble. Vi gjør så godt vi kan mens barn og foreldre er på sykehuset, men livet leves jo mest på hjemmebane, sier Tunby.

Derfor er det viktig at det finnes gode, profesjonelle hjelpere der ute som har verktøy å bruke når de skal bidra til god utvikling for de minste barna. Noen steder kan én person avgjøre om en kommune er god til ”å bære fram” et barn.

– En helsesøster kan f.eks være ganske alene om å være en ressurs – og den fagpersonen skal vi støtte, sier Tunby.

Å bygge en verneskog

– Vi vil styrke følelsen av å mestre og sile inn innsikt i mestringstrua,  sier Landsem.

Fagfolk kan bygge en verneskog rundt familien med gode verktøy, da kan omsorgspersonene få til meste helt selv. Denne nettsiden skal bidra til å gi fagfolk disse verktøyene.

Mestring er helsefremmende i seg selv, både for små og store. Det er viktig at fagpersoner bidrar til å trygge foreldre og andre omsorgspersoner.

– En engstelig mor ser ikke barnet sitt like tydelig, sier Tunby, og forteller om de ørsmå signalene som spedbarn sender ut til sine omsorgspersoner.

– Vårt engasjement er for barnet, og for at barnet skal ha det bra er det viktig at foreldre blir møtt med det forskningen nå vet om både premature barn, spedbarn og små barns signaler.

Fagkraft i nord

– Vi har mye fagkraft på feltet her i nord, det forskes og utvikles, og det er et godt samarbeidsklima for fagfeller, sier Landsem.

Hun ønsker at flere skal bidra inn til fagnettverket.

– Foruten forskningsformidling, filmer og henvisninger til andre bra steder, har vi laget et skjelett til et fagnettverk der vi ønsker å knytte fagfolk i nord sammen. Hvordan støtte god utvikling hos barnet er hele tiden hovedspørsmålet.

En oversikt over tjenester og fagfolk vil også komme etterhvert.

– Flere av tjenestene er jo lovpålagt, mens andre ting har folk klart å skape med engasjement og samarbeid, f.eks måter å drive Barnas Hus på, og prosjektet Home Start som finnes et par steder i landsdelen, sier Landsem.

Nettsiden De minste er åpen for alle, men målgruppen er i første rekke fagfolk som helsesøstre, jordmødre, førskolelærere, barnesykepleiere, ansatte på familievernkontor og i barnevernet.

Prosjektet er finansiert av Helse Nord.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.