Denne kvartetten med intensivsykepleiere kan trygt anbefale flere å søke jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I Breivika i Tromsø vil den nye A-fløya (i bakgrunnen) stå klar til bruk fra våren 2018, og det gleder de seg ekstra til. Fra venstre: Øyvind Vassbakk, Paul René Aronsen, Cathrine Fjelltun og Kristin A. Lorentzen. Foto: Per-Christian Johansen

Faglig berikende, ønsketurnus – og snart nye lokaler

Denne kvartetten med intensivsykepleiere kan trygt anbefale flere å søke jobb ved Universitetssykehuset Nord-Norge. I Breivika i Tromsø vil den nye A-fløya (i bakgrunnen) stå klar til bruk fra våren 2018, og det gleder de seg ekstra til. Fra venstre: Øyvind Vassbakk, Paul René Aronsen, Cathrine Fjelltun og Kristin A. Lorentzen. Foto: Per-Christian Johansen

Denne kvartetten har funnet seg godt til rette som intensivsykepleier ved UNN i Tromsø. Nå etterlyser de flere kolleger som kan tenke seg jobb i Nordens Paris.

Kristin A. Lorentzen og Paul René Aronsen har begge funnet seg godt til rette på intensivavdelingen ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Birgith Nerskogen (til høyre), avdelingsleder ved intensiv- og oppvåkningsavdelinga og Renate Gamst Jenssen, avdelingssykepleier ved medisinsk intensiv og hjerteoppvåkninga, ser frem til at de nye lokalene i A-fløya er klar til bruk fra våren 2018. Allerede begynner innredningen å komme på plass, her i ett av de nye tomannsrommene. Foto: Per-Christian Johansen
Med en rekke medarbeidere på vei inn i pensjonistenes rekker – kombinert med etablering av ny intermediærenhet i UNN – er behovet for nye intensivsykepleier stort. Dermed er tidspunktet inne for de som kan tenke seg jobb med Tromsø som base.

– I første omgang søker vi intensivsykepleiere til den nye intermediære enheten som midlertidig skal etableres i tilknytning til oppvåkningsseksjonen. Samtidig skal vi rekruttere en rekke nye intensivsykepleiere til både Operasjons- og intensivklinikken og Hjerte- og lungeklinikken. Til sammen i UNN er det snakk om mer enn 30 stillinger, sier avdelingsleder Birgith Nerskogen ved intensiv- og oppvåkningsavdelinga i UNN.

Den nye intermediærenheten skal bidra til enda bedre pasientoppfølging i sykehuset.

– Disse pasientene har allerede vært tilknyttet oppvåkningsseksjonen, og de ansatte har gjort en stor jobb med oppfølgingen av dem. Nå etablerer vi en egen intermediærenhet, først med to sengeplasser fra uke 35. Disse planlegges økt til fire i desember dersom alt går etter planen. Det håper vi skal gi flere pasienter behandling på riktig nivå, og dermed gi enda bedre kvalitet i behandlingen, legger Nerskogen til.

Faglig berikende

De siste årene er det rekruttert en rekke nye intensivsykepleiere til UNN Tromsø, men langt fra nok til å dekke behovet på sikt. Paul René Aronsen (38) og Kristin A. Lorentzen (38) er to av de ferskeste, som begge er kommet inn på bindingstid etter endt spesialutdanning.

 LES OGSÅ: Bli spesialsykepleier gjennom UNNs attraktive utdanningstilbud.

Nå har begge funnet seg godt til rette i faste jobber ved intensiven i Tromsø, og kan trygt anbefale andre å slå følge.

– Det er en spennende og interessant jobb. Vi jobber i et stabilt og godt miljø, som er faglig berikende, sier Paul René.

Han var ferdig med spesialutdanningen i 2015. Før den tid hadde han jobbet tre år som sykepleier på nevrologisk avdeling.

– Gjennom jobben på sengepost fikk jeg inntrykk av at det som foregikk på intensiven var ekstra interessant. Derfor søkte jeg utdanningsstilling her. For min del har det vist seg å være et riktig valg. Her ser jeg for meg å kunne jobbe i mange år, selv om arbeidsdagene kan være krevende, legger Aronsen til.

Inspirerende

Kollega Kristin A. Lorentzen har vært tilknyttet intensiven som spesialsykepleier siden 2013. Før den tid hadde hun fire år bak seg som sykepleier ved UNN.

– Vi jobber med kontinuerlig overvåkning av kritisk syke eller skadde, alt fra barn til eldre. Det kan være hektisk og krevende, men også veldig inspirerende med høy faglig kompetanse blant de ansatte, sier Kristin Lorentzen.

– Så er vi også glad for at det investeres i de ansatte gjennom tilrettelagte teamdager i løpet av året til diskusjoner og læring, samt mulighet for ønsketurnus. Da kan vi selv påvirke hvordan vi skal jobbe, og fleksibilitet er positivt, legger hun til.

Interessant behandlingsnivå

I nær tilknytning jobber Cathrine Fjelltun som intensivsykepleier på oppvåkninga. Også hun fremhever et godt og utviklende arbeidsmiljø, blant annet som en følge av endringer i pasientgrunnlaget.

– Mange av pasientene vi har i dag har sammensatte sykdomsbilder og tilleggsdiagnoser, og er også eldre og sykere enn før. Det gjør hverdagen mer utfordrende og spennende for oss, samtidig som det gir et økt behov for intensivsykepleiere og bemanning generelt, sier Fjelltun, som var ferdig utdannet spesialsykepleier i 2010.

Samme utdanningsløp har Øyvind Vassbakk (30) vært gjennom. Han var ferdig i 2014, og er nå i ferd med å avslutte sin bindingstid ved medisinsk intensiv og hjerteoppvåkning i Hjerte- og lungeklinikken.

Deretter venter fast jobb ved avdelinga.

– Intensivsykepleie er ekstra interessant fordi jeg får følge opp pasienter på et høyere behandlingsnivå enn ved ordinær sengepost. Og det stortrives jeg med, sier Vassbakk.

Flytter inn i nye A-fløya

For ham, Paul René og Kristin venter en ekstra spennende hverdag fra våren 2018. Da kan de ta i bruk helt nye lokaler i A-fløya som nå er under utbygging. Det tror de vil bli et nytt pluss i arbeidshverdagen.

– Der vil alt være nytt med moderne utstyr og fasiliteter. Alt blir mer tilrettelagt både for ansatte og pasienter med større, triveligere og roligere omgivelser, fastslår de.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.