Prosjektleder Oddny Igland (til høyre) og konsulent Hanne Sæther ved RVTS Nord er fornøyd med det nye nettstedet som er tilrettelagt for de som jobber med asylsøkere og flyktninger i Norge. Foto: Per-Christian Johansen

Fagstoff om asylsøkere samlet på ett sted

Prosjektleder Oddny Igland (til høyre) og konsulent Hanne Sæther ved RVTS Nord er fornøyd med det nye nettstedet som er tilrettelagt for de som jobber med asylsøkere og flyktninger i Norge. Foto: Per-Christian Johansen

På oppdrag fra Helsedirektoratet har UNN-ansatte bidratt til at nettstedet flyktning.net nå fremstår som en ressursportal for alle som er involvert i oppfølgingen av asylsøkere og flyktninger.

Oddny Igland forteller at de gjerne mottar innspill med tanke på videreutvikling av nettstedet flyktning.net. Foto: Per-Christian Johansen
Det var etter de økte ankomstene av asylsøkere høsten 2015 at Regionale ressurssenter om vold, traumatiske stress og selvmordsforebygging (RVTS) i de fem helseregionene fikk oppdraget fra direktoratet. De ønsket et nettsted som rettet seg mot psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger.

Oddny Igland ved RVTS Nord – som ligger under Psykisk helse- og rusklinikken i UNN – ble utnevnt til prosjektleder og har koordinert arbeidet mellom RVTS-ene sammen med kollega Irene Marstrøm.

– Det er lagt ned mye arbeid i prosjektet. Utgangspunktet var at veldig mye informasjon som rettet seg mot mottak og oppfølging av flyktninger var spredt rundt omkring. Nå har vi samlet mye informasjon på ett sted, både eksisterende materiell og en del nytt, forteller psykiatrisk sykepleier og sosialantropolog Oddny Igland.

Målet med flyktning.net er å nå flest mulig som jobber med oppfølging av asylsøkere. I valget mellom nettsted og e-læring, falt valget på førstnevnte.

– Vi har jobbet mye med e-læring tidligere. Men til dette prosjektet ville e-læring kostet mer penger og tatt lengere tid enn det vi fikk til rådighet, sier Igland.

Mange enslige mindreårige

Ett av flere viktige tema i ressursportalen er oppfølgingen av enslige mindreårige asylsøkere. I 2015 oppga én av seks asylsøkere som kom til Norge at de var enslig mindreårig. I tillegg har det vært jobbet mye med brukervennligheten. Dette for å gjøre aktuelt stoff relevant og lettest mulig tilgjengelig når det kommer nye brukere til.

Om flyktning.net

* Etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet til de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatiske stress og selvmordsforebygging (RVTS).

* Målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid – både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte – skal finne relevant informasjon i flyktning.net.

* Portalen samler mye eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som er sortert etter tema.

* Prosjektgruppa har bestått av representanter fra alle RVTS-ene. Kontaktpersoner har vært: Gudrun Nordmo (RVTS Øst), Merethe Hellen (RVTS Midt), Øyvind Dåsvatn (RVTS Sør), Elisabeth Harnes (RVTS Vest) og Oddny Igland og Irene Marstrøm (RVTS Nord).

* Koordineringsansvar v/RVTS Nord: Prosjektleder Oddny Igland, Irene Marstrøm og Hans Lander.

* Teknisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvalitets- og utviklingssenteret.

– Vi opplever store svingninger i ankomsten av flyktninger, og det varierer derfor hvor mange som til enhver tid jobber med dette. Ustabilitet i mottaksapparatet får også konsekvenser for kompetansen på feltet.  Stabil og lett tilgjengelig kunnskap om arbeid med asylsøkere og flyktninger er derfor viktig, og kunnskap er avgjørende for å gi god hjelp, forklarer Oddny Igland ved RVTS Nord.

Med store svingninger, sterke og polariserte meninger og lite forutsigbarhet, kreves det et kompetent hjelpeapparat som kan fokusere på størst mulig trygghet for mennesker i en sårbar livssituasjon. Den siste tiden er det også registrert økt psykisk belastning for mange flyktninger. Blant annet er det mange som slår alarm om situasjonen for de enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold til de er 18 år etter innstramming i den norske asylpolitikken.

– I ressurssportalen finnes informasjon om hva flyktninger kan oppleve på sin ferd fra hjemlandet og fram til eventuell bosetting eller uttransportering fra Norge.  Kunnskap om hva mennesker har opplevd tidligere, hvordan deres livssituasjon er nå, samt hvilke framtidsutsikter de kan ha, gjør det lettere å forstå og å tilpasse hjelpen, forklarer Igland.

Videre oppfølging

Informasjon og lenker til sentrale rettigheter, tolketjenester, fagstoff om kulturelle og sosiale faktorer som påvirker helse og sykdom, samt filmer som kan brukes til opplæring og veiledning finnes også i portalen, der Helsekompetanse ved UNN har bidratt med teknisk og faglig utvikling.

– Fra vår seksjon har tre personer vært involvert i hele prosessen. Blant annet med rådgivning rettet mot klarspråk, informasjonsarkitektur, digital formidling og brukeropplevelse, og teknisk utvikling av nettstedet, forteller seksjonsleder Tore Høgås ved Helsekompetanse.

– Vi håper å kunne følge opp og fornye portalen videre, og tilbakemeldinger og tips kan sendes oss direkte. Så får vi se fra år til år hvor mye ressurser vi vil ha tilgjengelig til dette arbeidet, sier Oddny Igland, som vil få hjelp til oppfølgingsarbeidet av konsulent Hanne Sæther ved RVTS Nord.

LES OGSÅ: Ny nettside med ressursinformasjon også lansert for CFS/ME-syke.

Om flyktning.net

* Etablert på oppdrag fra Helsedirektoratet til de fem regionale ressurssentrene om vold, traumatiske stress og selvmordsforebygging (RVTS).

* Målsetting er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid – både frivillige, kommunalt ansatte, i spesialisthelsetjenesten og mottaksansatte – skal finne relevant informasjon i flyktning.net.

* Portalen samler mye eksisterende fagstoff og noe nyproduksjon som er sortert etter tema.

* Prosjektgruppa har bestått av representanter fra alle RVTS-ene. Kontaktpersoner har vært: Gudrun Nordmo (RVTS Øst), Merethe Hellen (RVTS Midt), Øyvind Dåsvatn (RVTS Sør), Elisabeth Harnes (RVTS Vest) og Oddny Igland og Irene Marstrøm (RVTS Nord).

* Koordineringsansvar v/RVTS Nord: Prosjektleder Oddny Igland, Irene Marstrøm og Hans Lander.

* Teknisk utvikling er gjort i samarbeid med Helsekompetanse ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Kvalitets- og utviklingssenteret.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.