Dette er noen av de som har tilknytning til sterilforsyninga ved UNN Tromsø. Foran fra venstre: Anne-Tove Rath Pedersen, Ellen Sofie Hansen, Øivind Vadseth Larsen, May-Liss Ingebrigtsen (seksjonsleder), Snorre Manskow Sollid (avdelingsleder anestesi- og operasjonsavdelingen), Bjørg Vatne, Ingunn Torsteinsen, Trine Haugland. Bak til høyre står Marius Vang Bakkland og Rasmus Prytz. Foto: Per-Christian Johansen

Får landets mest moderne sterilforsyning

Dette er noen av de som har tilknytning til sterilforsyninga ved UNN Tromsø. Foran fra venstre: Anne-Tove Rath Pedersen, Ellen Sofie Hansen, Øivind Vadseth Larsen, May-Liss Ingebrigtsen (seksjonsleder), Snorre Manskow Sollid (avdelingsleder anestesi- og operasjonsavdelingen), Bjørg Vatne, Ingunn Torsteinsen, Trine Haugland. Bak til høyre står Marius Vang Bakkland og Rasmus Prytz. Foto: Per-Christian Johansen

Med etableringen av en topp moderne og automatisert sterilforsyning ved UNN Tromsø øker også sikkerheten for pasientene.

Ingunn Torsteinsen sjekker utstyr på sterilforsyninga før det skal klargjøres for ny bruk. Bak sitter Bjørg Vatne. Foto: Per-Christian Johansen
Oddny Krag har jobbet med sterilforsyning ved UNN i 40 år. Her henter hun frem en ferdig brikke med sterilisert utstyr som er klar til levering på operasjonssal. Foto: Per-Christian Johansen
Bjørg Vatne (til venstre) og Ellen Sofie Hansen skanner og sorterer utstyr før det kan ferdigstilles til ny bruk. Foto: Per-Christian Johansen
I et drøyt halvår har arbeidet med ombygging i arealene til enhet for sterilforsyning i Breivika pågått. Rundt fire millioner kroner er investert, og i neste uke er det klart for åpning. Da kan medarbeiderne i enheten ta i bruk maskiner og utstyr som er på nivå med det beste i internasjonal målestokk.

– Dette blir veldig bra. Vi ble inspirert under et besøk i Kalmar for tre år siden. Nå blir sterilforsyningen å fremstå som Norges mest moderne, fastslår avdelingsleder Snorre Manskow Sollid ved anestesi- og operasjonsavdelingen og seksjonsleder May-Liss Ingebrigtsen ved Seksjon for sterilforsyning og spesialrenhold.

Til tjeneste døgnet rundt

Sterilforsyningen har en sentral rolle i sykehuset, med et bredt ansvarsområde gjennom rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av instrumenter og utstyr. De leverer sterilt utstyr til operasjonsavdelingen, poliklinikker og sengeposter ved UNN.

Daglig klargjøres det utstyr til rundt 100 komplette operasjonsbrikker og rundt 300 instrumenter i enkeltpakker. Utstyr rengjøres, kontrolleres, testes og pakkes døgnet rundt. Alt for å legge til rette for den øvrige virksomheten, og ikke minst ivareta pasientsikkerheten.

Automatisert

Ved den nye sterilforsyninga vil instrumenter og utstyr komme i en egen heis til rengjøring, og fire turbomaskiner med automatisert inn- og utlasting står klare til å gjennomføre rengjøringsprosessen. Tidligere ble dette gjort i vaskemaskiner rett utenfor operasjonsstuene.

– Nå blir alt samlet på ett sted, og alle prosesser følger de samme retningslinjene. Dette vil gi økt kvalitet og heve den faglige spisskompetansen til de ansatte ved sterilforsyningen. I tillegg oppgraderer vi maskinene slik at prosesstiden blir redusert og halverer den totale maskinparken, noe som vil frigjøre arealer rundt i operasjonsavdelingen der vaskeprosessene tidligere ble gjennomført, sier Snorre Manskow Sollid.

Ros til ansatte og kolleger

Seksjonsleder May-Liss Ingebrigtsen ser frem til at arbeidet skal bli ferdigstilt. Siden i fjor sommer har de ansatte hatt en ekstra utfordrende arbeidshverdag i forbindelse med ombyggingen.

– Vi har opprettholdt normal drift gjennom hele perioden og personalet har virkelig stått på. Det har oppstått mange utfordringer underveis, som de ansatte har tatt på strak arm. Nå blir det godt å få alt på plass slik at vårt arbeid virkelig kan starte, sier Ingebrigtsen.

– Vi må også takke teknisk drift ved UNN for et veldig godt samarbeid. Det har vært mye utstyr å få på plass, og vi har jobbet godt mot et felles mål, legger Manskow Sollid til.

Oddny Krag er veteran ved sterilforsyninga i Tromsø. Hun har jobbet med sterilforsyning ved UNN i 40 år, både i Breivika de siste 25 årene og før den tid da sykehuset lå på Strandveien. Hun har dermed fått med seg en rivende utvikling, fra mye manuelt arbeid til den nye automatiserte hverdagen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.