farmasi

Eskil Karlsen er blant 19 farmasistudenter som har vært i praksis ved UNN de siste ukene. På gyn/uro sengepost har han blant annet samarbeidet med sykepleierstudentene Trine Albertsen (fra venstre), Hedda Blekastad og Mireille Jacques. Bak står avdelingssykepleier og sykepleierkontakt May Tove Ludvigsen. Til høyre førsteamanuensis Beate Garcia ved Institutt for farmasi. Foto: Per-Christian Johansen

Farmasistudenter bidrar til økt pasientsikkerhet

farmasi
Eskil Karlsen er blant 19 farmasistudenter som har vært i praksis ved UNN de siste ukene. På gyn/uro sengepost har han blant annet samarbeidet med sykepleierstudentene Trine Albertsen (fra venstre), Hedda Blekastad og Mireille Jacques. Bak står avdelingssykepleier og sykepleierkontakt May Tove Ludvigsen. Til høyre førsteamanuensis Beate Garcia ved Institutt for farmasi. Foto: Per-Christian Johansen

De siste ukene har 19 farmasistudenter hatt praksis på 10 ulike UNN-avdelinger. Håpet er at studentene, som er i gang med en 2-årig master, i fremtiden også kan få jobbe aktivt i et sykehus.

garcia
Beate Garcia er ansvarlig for farmasistudiet ved Institutt for farmasi på UiT, Norges arktiske universitet. Foto: Per-Christian Johansen
Eskil Karlsen er blant studentene som allerede har avsluttet bachelorutdanningen. Nå skal utdanningen toppes med masterprogrammet i farmasi ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet. Som en del av masteren inngår syv uker praksis ved UNN. Ordningen ble formelt etablert høsten 2014, og kullet til Eskil er nummer to i rekken som får praktisere i kliniske avdelinger ved sykehuset. Arbeidsoppgavene retter seg blant annet mot legemiddelsamstemming, som inngår i den prioriterte satsingen knyttet til pasientsikkerhet.

Avslører feil

– Det er veldig nyttig og lærerikt. Her får vi prøvd ut ting i praksis. I tillegg til legemiddelsamstemming bidrar vi med legemiddelgjennomgang og legemiddelinformasjon. Og vi har avdekket feil underveis, sier Eskil Karlsen.

God kommunikasjon med helsepersonell og pasienter er et annet viktig element for å lykkes i arbeidet.

– Vi ser jo at behovet for en farmasøyt er til stede, ikke minst med tanke på oppfølgingen av pasientene. Men i dag er det ingen fast ordning for dette i sykehusene, og de fleste ferdigutdannede jobber på apotek, legger Karlsen til.

Farmasøyter fra sykehusapoteket bidrar som veiledere underveis i praksisperioden. Sykepleiere ansatt ved de 10 avdelingene som har hatt farmasistudenter de siste ukene legger til rette for praksisen.

Aha-opplevelse

Ifølge førsteamanuensis Beate Garcia ved Institutt for farmasi, viser det seg svært nyttig for avdelingene å ha masterstudentene i praksis hos seg.

– I evalueringene fremgår det at flere avdelinger har fått en aha-opplevelse med tanke på hva en farmasøyt kan bidra med. Blant annet når det gjelder legemiddelsamstemming, legemiddelinformasjon i avdelingen og kommunikasjon med pasientene, forteller Garcia.

Også hun skulle ønske at UNN, og alle norske sykehus, så verdien av å engasjere farmasøyter permanent i avdelingene.

– Dette er vanlig i mange land, blant annet Storbritannia og USA, men ikke fullt utbredt Norge. Riktignok er Helse Midt-Norge og noen sykehus i de andre helseregionene kommet i gang. Siden pasientsikkerhet er et viktig satsingsområde burde sykehusene se verdien av å ha egne farmasøyter, sier Beate Garcia, som samtidig skryter av jobben de ansatte på avdelingene gjør med farmasistudentene.

– Med tanke på vårt prioriterte arbeid med pasientsikkerhet er farmasistudentene en veldig nyttig ressurs, ikke minst rettet mot legemiddelsamstemming og kurveføring. Vi lærer også en hel del fra studentene. Vi sykepleiere skulle gjerne hatt farmasøyter mer permanent på avdelingen, sier May Tove Ludvigsen, avdelingssykepleier ved gyn-uro og studentkoordinator ved K3K-klinikken.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.