Fatigue: – Altovergripende symptom

De ambulante rehabiliteringsteamene (ART) i Helse Nord opplever ofte at pasienter beskriver fatigue.

Berit Malmo (til venstre) og Solveig Mørk er to av lederne av Ambulante Rehabiliteringsteam i Helse Nord. Nylig samlet de hele fagnettverket i Tromsø for blant annet å lære mer om fatigue. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Fatigue er et symptom som er lite kommunisert, det er vanskelig målbart og det er subjektivt, og det er individuelt. Hvilket gjør det vanskelig å snakke om, konstaterer Berit Malmo som er enhetsleder for ART ved Finnmarkssykehuset.

– Som behandler har du en rekke tiltak du vil sette i verk. Mens fatigue kanskje er den viktigste årsaken til at pasienten ikke klarer å følge opp, forklarer hun.

Overmannet

Foreløpig er det ingen kur mot fatigue. Du kan, slik Trine Lorentsen viste i foredraget sitt, bli bedre.

– Du lærer deg å håndtere det, men det vil alltid ligge under der som en bombe uansett. Mange beskriver det som følelsen av å være overmannet. At det er så altovergripende og påvirker dem hele døgnet, sier Solveig Mørk som er fagkonsulent i ART på UNN, og leder for fagnettverket for ART i Helse Nord.

Fagnettverket er svært takknemlig for å ha fått en brukerrepresentant til å gi dem større innsikt.

– Trines foredrag var ubetalelig for oss. Det er ikke så mange som har kommet så langt og har fått så mange ord som hun for å beskrive det de erfarer, skryter Malmo.

Endret personlighet

De to beskriver fatigue som noe det kan være vanskelig å jobbe med, og at det er viktig at helsepersonell får vite om symptomene og hvordan de kan oppleves.

– Fatigue endrer folk som person. De klarer ikke lenger gjøre det de alltid har gjort, og fremstår som annerledes både for seg selv og sine omgivelser. De blir nødt å finnet sitt nye jeg, og det er en prosess som vanligvis tar år, sier Mørk.

LES OGSÅ: Slik jobber de i Ambulant rehabiliteringsteam

Foreløpig er det ikke noen god oversikt over forekomsten av fatigue. Spesialister fra Sunnaas sykehus i Helse Sør-Øst, som også holder foredrag for fagnettverket i nord i dag, har noen anslag vedrørende noen av pasientgruppene som de ambulante rehabiliteringsteamene håndterer. Disse anslagene indikerer at:

  • 76-92 prosent av pasienter rammet av MS kan oppleve fatigue.
  • 30-86 prosent av de med hjerneslag kan oppleve fatigue.
  • 16-82 prosent av de med traumatiske hodeskader kan oppleve fatigue

LES MER om tilbudet Ambulent rehabiliteringsteam gir på unn.no.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.