medisinsk sengepost føre dragly m.fl (2 av 5)

Sykepleierne Anne Sofie Andersen (til venstre) og Kaja Hole er opptatt av at pasientene på medisinsk sengepost ved UNN Narvik skal ha en best mulig opplevelse under oppholdet. Foto: Per-Christian Johansen

Fikk bekreftet høy pasientkvalitet

medisinsk sengepost føre dragly m.fl (2 av 5)
Sykepleierne Anne Sofie Andersen (til venstre) og Kaja Hole er opptatt av at pasientene på medisinsk sengepost ved UNN Narvik skal ha en best mulig opplevelse under oppholdet. Foto: Per-Christian Johansen

Gode rutiner og dedikerte ansatte betaler seg. Det har de medisinske sengepostene ved UNN Narvik fått bekreftet. Nå gleder de seg til å følge opp i nye lokaler på Furumoen.

medisinsk sengepost føre dragly m.fl (1 av 5)
Driftssykepleier Mari-Elena Dragly (til venstre) og seksjonsleder Eirin Lovise Føre foran forbedringstavla på medisinsk sengepost ved UNN Narvik. Foto: Per-Christian Johansen

I løpet av siste halvår 2023 gjennomførte medarbeidere ved medisin A og B en spørreundersøkelse blant pasientene. Tilbakemeldingene var oppløftende, og motiverende.

  • Dyktige leger, virker veldig grundige.
  • Sykepleierne kan man ikke klage på – flinke og veldig hyggelige.
  • Har ingenting annet å si enn at pleiere og leger er fantastiske.
  • Denne gangen har UNN Narvik vært bedre enn noen gang. Tusen takk til alle sammen.
  • Flotte pleiere med godt humør så man blir glad, uansett hvor galt det er.
medisinsk sengepost pasientundersøkelse (1 av 1)
Anne Sofie Andersen gjør klart for blodtrykksmåling. Foto: Per-Christian Johansen

Motiverende

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig med slike tilbakemeldinger, og en bekreftelse på at det vi vektlegger i arbeidshverdagen blir godt mottatt hos pasientene. Det bidrar også til en god pasientsikkerhetskultur, sier seksjonsleder Eirin Lovise Føre.

Gjennom gode interne rutiner – og et positivt samarbeid på tvers mellom ulike fagmiljøer – er målet at pasientene skal føle seg sett, møtt og ivaretatt.

Det skal være høy kvalitet på behandling og pleie, og pasientene skal oppleve vennlighet og forståelse.

– Vi gjennomførte undersøkelsen for å finne ut om det vi selv erfarte i hverdagen stemte med virkeligheta. Vi ønsket å kartlegge, ikke bare synse og mene. Og tilbakemeldingene har bekreftet det vi trodde; at pasientene jevnt over er fornøyd med oppholdene hos oss, sier Føre.

medisinsk sengepost føre dragly m.fl (3 av 5)
Kaja Hole og de øvrige sykepleierne sørger for god dokumentasjon i pasientjournalsystemet. Det bidrar til god pasientsikkerhet. Foto: Per-Christian Johansen

Jobber med fagutvikling

Driftssykepleier Mari-Elena Dragly trekker frem kompetansen og tilstedeværelsen til fagsykepleieren ved sengepostene. Fagutviklingssykepleieren er svært dedikert og sørger blant annet for god opplæring og veiledning i bruk av teknologiske hjelpemidler.

Det er også etablert samarbeidsmøte fire ganger i året mellom lege- og pleiegruppen. Denne møtearenaen ble til som resultat av blant annet tilbakemeldinger i den årlige forbedringsundersøkelsen ved UNN.

Det gjennomføres også ukentlige møter som inkluderer alle fagmiljøene på avdelinga.

– Vi har et godt samarbeid med legene som er innom avdelinga daglig. Her jobber i tillegg sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut, helsefagarbeidere og assistenter. Til sammen er vi rundt 50 ansatte på de to medisinske sengepostene, sier Føre og Dragly.

Manglende kommunikasjon

Tilbakemeldinger med litt mer kritisk innhold mottok de også. Blant annet må det fortsatt jobbes med kommunikasjon mellom ansatte og pasienter ved enkelte anledninger. Det samme med kommunikasjon ansatte imellom.

medisinsk sengepost føre dragly m.fl (5 av 5)
Mari-Elena Dragly (driftssykepleier) er fornøyd med tilbakemeldingene pasientene gir. Foto: Per-Christian Johansen

– Vi registrerte at noen påpekte manglende kommunikasjon når lege kommer på visitt og når avreise for pasienter skal gjennomføres. Noen etterlyste også skriftlig informasjon i en brosjyre, samt at besøkstider ble overholdt, beskriver Eirin Føre.

– Skriftlig informasjon er for øvrig løst allerede med et oppslag med diverse info som henger på alle pasientrommene, legger hun til.

Enkeltrom i ny-sykehuset

Andre ting løses automatisk ved innflytting i nytt sykehus på senhøsten. Blant annet utfordringen med flersengsrom og tilgang til toaletter.

– Ved Nye UNN Narvik blir det bare enkeltrom. Der vil også toaletter bli lettere tilgjengelig, sier Mari-Elena Dragly.

I løpet av kommende uker vil de gjenta undersøkelsen for å se om innførte tiltak har hatt effekt. Det planlegges også tilsvarende undersøkelse etter innflytting i nytt sykehus, da for å se på hvilken betydning nytt bygg har hatt å si for pasientene.

LES FLERE SAKER om Nye UNN Narvik her!

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.