victoriahome

Sjefsforsker Artur Serrano viser hvordan VictoriaHome kan fungere i praksis, med oppkobling fra en datamaskin til en robot (i bakgrunnen) som kan være plassert i et hjem et helt annet sted. Foto: Per-Christian Johansen

Fikk EU-pris for banebrytende omsorgsprosjekt

victoriahome
Sjefsforsker Artur Serrano viser hvordan VictoriaHome kan fungere i praksis, med oppkobling fra en datamaskin til en robot (i bakgrunnen) som kan være plassert i et hjem et helt annet sted. Foto: Per-Christian Johansen

I løpet av de neste 10 årene er målet til prosjektleder Artur Serrano at alle med ekstra omsorgsbehov skal ha en robot som ekstra trygghet i hjemmet.

Sjefsforskeren ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) leder studien VictoriaHome, et prosjekt som i høst vant førsteprisen i EU-programmet ”Ambient Assisted Living”.

– Vi er midt i studien med VictoriaHome-prosjektet nå, og ble nominert som kandidat til kåringen i høst. Blant totalt 120 prosjekter ble vi først plukket ut blant de seks beste, målt etter kriterier om involvering av brukere, kommersielt potensial og originalitet i prosjektet. Deretter var vi blant tre som fikk presentere oss ytterligere på velferdskonferansen i belgiske Gent, og til slutt ble kåret som vinnere. Det var en hyggelig anerkjennelse, og åpner muligheter for å bli mer kjent og utvikle oss videre, sier prosjektansvarlig Artur Serrano, opprinnelig fra Portugal.

Økt sosial omsorgstjeneste

Tanken bak VictoriaHome er å etablere en hjemmebasert omsorgstjeneste, utviklet som en støttefunksjon av tjenester som overvåker helse og sikkerhet, legger til rette for sosial kontakt, samt øker tryggheten for både brukere og pårørende.

I første rekke retter studien seg mot egenomsorg for personer som har behov for oppfølging eller hjelp i hjemmet. Ofte gjelder dette eldre, som i dag følges opp av hjemmetjeneste og pårørende med fysiske besøk. Men dette blir mer og mer vanskelig på grunn av demografiske endringer med et økende antall eldre.

Dersom pilotarbeidet med VictoriaHome når målene innen avslutningen neste høst, vil roboter – eller ”avatarer” – kunne ivareta og utfylle det omsorgsarbeidet som primærhelsetjenesten i dag har ansvaret for. I tillegg skal pårørende både kunne varsles, hjelpe og følge opp fra eksempelvis eget hjem eller arbeidssted.

– Målet er at alle skal kunne få tilgang til en omsorgsrobot innen 10 år. Disse vil kunne hjelpe personer som blir glemsk, og samtidig bidra til sosial omgang. ”Avataren” kan ikke erstatte fysiske besøk, men disse er altfor korte og for få. Roboten kan ringes opp til og styres fra en datamaskin et helt annet sted, og er også utstyrt med kamera. Den vil komplementere dagens ordninger, sier Serrano.

Hva koster det å investere i en ”avatar”?

– For tiden litt over 20.000 kroner. På sikt, med økt produksjon, regner vi med prisen vil reduseres.

Utvikles fra Tromsø

VictoriaHome er et samarbeidsprosjekt med virksomheter i både Sverige, Nederland og Portugal. Studien – som er støttet med i overkant av 20 millioner kroner gjennom EU-programmet ”Ambient Assisted Living Joint Programme” – styres fra NST ved UNN i Breivika.

NST er den tekniske og vitenskapelige koordinatoren for studien, som for tiden er under testing i Nederland med rundt 50 involverte brukere/familier. Også to kommuner i Norge, Odda og Nøtterøy, bidrar i piloten.

– Rent teknisk går det varsling fra apparater i hjemmene der brukerne oppholder seg, og ut til pårørende. Dersom brukeren eksempelvis glemmer å ta den daglige medisindosen de er avhengig av, utløses en automatisk alarm i medisinboksen og pårørende blir varslet på telefon.

– Samme prosedyrer gjelder ved eksempelvis fallulykker. Her er det utviklet en falldetektor som festes i beltet. Ved alarm kan de pårørende ta kontakt på telefon, eller ved å ringe opp ”avataren” via en app. De pårørende kan både snakke direkte med brukeren, og styre ”avataren” via egen datamaskin, forklarer Artur Serrano.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.