Fleksibel fødeavdeling

I prinsippet kan alle pasienter bli innlagt på fødeavdelingen ved UNN Narvik, uavhengig av diagnose. Ved ledig kapasitet, avlaster sengeposten resten av sykehuset.

– Nå må jeg først presisere at vi ikke kan ta imot alle typer pasienter. Dette handler om pasienter som krever lett pleie og hvor det ikke er smitterisiko. Men vi tar altså gjerne imot pasienter fra andre avdelinger, både kvinner og menn. Det er bedre at de får tilbud om ledige rom hos oss, enn at de blir korridorpasienter, sier seksjonsleder Kari Fiske ved føde/gyn i Narvik.

Lang tradisjon

Kari Fiske, seksjonsleder ved føde/gyn UNN Narvik. Foto: Jan Fredrik Frantzen
Denne solidariske innsatsen på vegne av hele sykehuset har foregått i nærmere 20 år nå, men de siste årene har tilbudet ved kvinneklinikken vært utvidet til å særskilt omhandle urologipasienter ved sykehuset.

– Dette er pasienter fra hele landet som kommer hit for å få behandling for urin- eller analinkontinens. Dette er både menn og kvinner, og disse pasientene har vi tatt et ekstra ansvar for. Enten ved at de legges inn hos oss ved ledig kapasitet på avdelingen, eller at det er våre jordmødre/sykepleiere som har ansvaret for å følge dem opp mens de ligger på sykehotellet, forklarer Fiske.

For det meste har urologene polikliniske pasienter eller pasienter til dagkirurgi, slik at det ikke er så mange som trenger innleggelse. Men takket være jordmødrenes ekstra innsats er det også mulig å tilby en sengepost-tjeneste ved behov.

LES OGSÅ: Nå ser det lyst ut for føden i Narvik

Viktig for kirurgitilbud

– Jeg kan ikke får framsnakket Kari Fiske og hennes ansatte ved føde/gyn nok. Takket være dem har det vært mulig for oss å tilby kirurgi til våre pasienter, som krever ekstra sengepostkapasitet, sier overlege og urolog Anne Marthe Foshaug Jenssen ved UNN Narvik.

Fiske vet at flere menn lattermildt har skrytt av å selv ha vært innlagt på fødeavdelingen. En opplevelse i livet de som menn er ganske alene om.

– I sum handler om gode pasientopplevelser, understreker Kari Fiske.

Hun kan ikke støtte seg på forskning, men det hersker vel ingen tvil om at det å få rom på samme avdeling som nyfødte små nurk, gjør deg raskere frisk igjen, enn den pasientopplevelsen det er å bli henvist til å forsøke å gjemme seg bak et skjermbrett i en korridor.

– Fordi vi kun har to ansatte på natt, og ofte kan være opptatt med fødsler, kan vi kun ta inn lettere pasienter som for det meste klarer seg selv. Vi har for eksempel en del pasienter som skal overnatte før kirurgi neste morgen, og som deretter får plass på egen sengepost, sier Fiske.

Selvsagt hender det at fødeavdelingen er full og ikke kan ta imot noen, men i takt med at antallet fødsler har gått ned ved avdelingen, har kreativt og godt samarbeid med andre avdelinger oppstått.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.