Noen av foredragsholderne som bidro på ledersamlingen i UNN, 2018. Fra venstre: Statssekretær Anne Grete Erlandsen, klinikksjef Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale sykehus, seniorrådgiver Hege Andersen i UNN og konstituert direktør Marit Lind. Foto: Per-Christian Johansen

Fokuserte på forbedringsarbeid – til pasientens beste

Noen av foredragsholderne som bidro på ledersamlingen i UNN, 2018. Fra venstre: Statssekretær Anne Grete Erlandsen, klinikksjef Martin Veland ved Lovisenberg Diakonale sykehus, seniorrådgiver Hege Andersen i UNN og konstituert direktør Marit Lind. Foto: Per-Christian Johansen

Gjennomgangsmelodien på årets ledersamling ved UNN var ikke til å ta feil av. Det skal jobbes med kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Mona Hagensen fortalte om sin pasientopplevelse ved UNN tidligere i år. Hun var kritisk til helsepersonells holdning til taushetsplikten ved visittene. Foto: Per-Christian Johansen
500 ledere og rådgivere deltok på årets ledersamling på Radisson i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Både interne og eksterne foredragsholdere bidro da rundt 500 ledere og rådgivere i UNN var samlet i Tromsø onsdag og torsdag denne uken.

Marit Lind, for tiden konstituert som administrerende direktør, var tydelig i sitt budskap om at ting ikke bare kan bli bedre. Men det bli bedre. Samtidig la hun vekt på at det allerede gjøres mye godt arbeid i hele organisasjonen da hun avsluttet onsdagens fellessamling.

Tidligere på dagen hadde hun og de øvrige deltakerne blant annet fått presentert eksempler på forbedringsarbeid som allerede er iverksatt og har gitt gode resultater for pasientene. Blant annet sepsisprosjektet i akuttmottaket ved UNN Tromsø og skypesamtaler som verktøy i oppfølgingen av pasienter ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).

Pasienthistorie om legers på taushetsplikt

Det ble også presentert eksempler fra et pasientperspektiv der erfaringene med UNN var dårlige. Mona Hagensen var tidligere i år pasient ved sykehuset i Tromsø, og reagerte da på hvordan helsepersonell forholdt seg til taushetsplikten i forbindelse med visitter på pasientrommene.

Hagensen pekte på konkrete eksempler, og lanserte bruk av eksempelvis hørselvern som en mulig løsning på problemet. Dette er prøvd ut ved andre sykehus tidligere. For UNN-ledelsen er temaet tilbakevendende og noe de har lovet å følge opp i fortsettelsen. Blant annet da Nordlys omtalte den aktuelle saken forrige måned.

– Det er resultatet for pasienten som teller

I løpet av samlingen ble det også presentert prosjekter fra andre sykehus som har kommet pasientene til gode. Nettopp pasientperspektivet poengterte Marit Lind som viktig.

– Vi skal hele tiden strekke oss etter visjonen vår om at «det er resultatet for pasienten som teller», sa UNN-direktøren.

Martin Veland, klinikksjef ved Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale sykehus, delte de gode erfaringene de har gjort seg i et prosjekt der hensikten har vært å forebygge bruk av tvangsmidler. Målrettet kommunikasjonsbasert tilnærming til aggresjon og voldsrisiko viste seg å gi gode resultater, fremfor bruk av eksempelvis belting av pasienter.

Et annet eksempel på målrettet kommunikasjonsarbeid presenterte Nina Lang, psykologspesialist for psykiske helsetjenester i somatikk ved Diakonhjemmet sykehus. Gjennom prosjektet «Fire gode vaner» driver de kommunikasjonstrening av leger og øvrig helsepersonell som står i kontakt med pasientene.

Statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet fortalte på sin side om hvordan en ny forskrift kan bidra til god ledelse. Mens seniorrådgiver Hege Andersen ved direktørens stab i UNN diskuterte med NTNU-forsker Marte Daae-Qvale Holmemo om hvorfor ledelse er så viktig for kontinuerlig forbedring, og så vanskelig i praksis.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.