Fire personer oppstilt i kontorlandskap foran vinduer

Fire av fem nye rådgivere som deler ei 100 prosent-stilling på Kontinuerlig forbedring. F.v. Jonas Benjaminsen, Oda Hofstad, Ellen Blind Hansen og Frida Gamst Hagen. Anne Berit Heide var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Hege Iren Hanssen.

Forbedring fryder

Fem nye «20-prosenter» er på plass i Kontinuerlig forbedring for å spre forbedringsarbeid ut i klinikkene.

– Jeg har ikke peiling på hva vi holder på med! Men det kjennes gøy ut.

Ellen Blind Hansen ler. Hun har sin første dag i jobben på Kontinuerlig forbedring (KF) når hun blir kasta ut i intervju om jobben.

Portrett Ellen Blind Hansen
Ellen Blind Hansen.

Sykepleieren er den sist ansatte av de fem som til sammen utgjør ei 100 prosent rådgiverstilling. De andre har vært på plass i vekselbruket mellom klinikk og stab siden i høst. Fire av dem har sine resterende 80-prosentjobber ved UNN i Breivika, mens den femte av dem ofte «henger på veggen på kontoret», og er med på skjerm fra UNN Harstad.

Tettere kopling mellom klinikk og stab

– Da jeg så utlysninga på stillinga tenkte jeg «hvorfor må alt være i Tromsø?» Så jeg skreiv i søknaden at jeg ønska å være i Harstad, for jeg syns dette er en måte hele UNN skal jobbe på, sier Anne Berit Heide på telefon.

Anne Berit Heide portrett
Anne Berit Heide. Foto: Andreas Slettli

Anne Berit (47) er spesialergoterapeut på rehabiliteringa i Harstad. Og noen tirsdager tar hun turen til Tromsø for å møte resten av gjengen: Oda Hofstad (31), spesialsykepleier ved lungemedisinsk avdeling, Jonas Benjaminsen (32), sykepleier i akuttmottaket, Frida Gamst Hagen (27), lederstøtte, akutt- og mottaksmedisinsk enhet. Og Ellen Blind Hansen (42), sykepleier i bemanningsenheten, Hjerte- og lungeklinikken.

– Det vi prøver å få til med disse kombinasjonsstillingene er å få kompetansen fra klinikken inn i stab, og forbedringskompetanse og endringskompetanse ut i klinikk. De kommer hit, jobber i lag med oss og lærer seg forbedringsmetodikk som de tar med seg ut i sitt daglige arbeid, forklarer KF-leder Hege Andersen.

Det beste for pasientene

– Jeg syns det er veldig spennende med forbedringsarbeid. Jeg tok sykepleierutdanning i Australia, og der var det mye fokus på hvordan man kunne forbedre avdelingene og hvordan forbedre sin egen pleie til pasientene, forteller Ellen Blind Hansen.

Interessen for forbedringsarbeid gjorde derfor at hun søkte jobben i KF. For flere av de nye forbedringskollegaene hennes var interessen for forbedring litt mer tilfeldig.

Portrett Frida Gamst Hagen
Frida Gamst Hagen.

– Da jeg starta i UNN jobbet jeg på øre- nese-hals, og ble egentlig ganske raskt en type driver for endring og forbedring i poliklinikk, spesielt på sekretærsiden. Jeg ble verneombud, var med i KVAM, meldte oss i et læringsnettverk, og ble kjent med KF, forteller Frida Gamst Hagen.

– Jeg er opptatt av at sykehuset skal være en fin plass å jobbe på, uansett yrkesgrupper – og at vi skal gjøre vårt beste for pasientene. Uansett hvilken stilling man har i UNN så er det en rød tråd som går til pasientene. Og det er viktig å huske på, understreker hun.

Faglig dybde

For Jonas Benjaminsen starta det med en kollega på akuttmottaket som foreslo han til jobben i KF da hun selv skulle flytte.

– Jeg hadde fulgt arbeidet hennes, og syns det var veldig nyttig for oss som avdeling å se hva vi kunne gjøre bedre, og hvordan. Nå har jeg også ei 20 prosent stilling som forbedringsrådgiver i akuttmottaket. Og disse to stillingene er veldig lett å kombinere, jeg får mer faglig dybde i forbedringsmetodikken ved å jobbe her, sier han.

Portrett Jonas Benjaminsen
Jonas Benjaminsen.

– På lungemedisinsk avdeling har vi hatt utfordringer med å få til forbedringsprosjekter. Jeg så at her var rom for forbedring, men at vi manglet den rette kompetansen, forteller Oda Hofstad om hva som lokket henne mot forbedringsmetodikken.

– Jeg håper etter hvert som jeg har jobba her i KF ei stund, å få til litt forbedringsarbeid på avdelinga.

Portrett Oda Hofstad
Oda Hofstad.

Nye UNN Narvik

Anne Berit Heide i Harstad ønsket å lære seg mer metodisk arbeid i fagutviklinga. Etter forbedringsutdanninga til Helse Nord som resulterte i et godt prosjekt på rehabiliteringa, ble hun lysten på å lære mer.

– Jeg er opptatt av praksisnære endringer som kommer pasienter og ansatte til gode, sier hun.

Hun er den første ansatte i Harstad som er inne i «20-prosenten».

– Så det er litt nybrottsarbeid å etablere det. Det første halvåret har jeg også jobba mye mot Nye UNN Narvik, og det har vært kjempespennende, forteller hun.

Anne Berit er i likhet med alle som jobber på KF opptatt av at de skal være til nytte for klinikkene, og ha tid tilgjengelig for de som behøver forbedrings- eller endringsrådgivning.

– Dette er en måte å se på arbeidshverdagen på som i større grad er vanlig i andre land. Her ser vi fort at endringspsykologi kan være vanskelig for folk å ta inn over seg. Det er utrolig lett å havne tilbake i gamle mønstre. Og da er det fint å ha noen ute i klinikkene som kan metodikken og som viser vei, fastslår Jonas.

Lærer organisasjonen å kjenne

En av de tingene flere av KF-rådgiverne trekker fram som noe av det viktigste med jobben, er at den gir dem bedre systemforståelse for sykehuset som helhet.

– Det tror jeg mange hadde hatt godt av å lære. Når man løfter blikket litt er det enklere å forstå at alle har sine utfordringer og problemer, sier Jonas.

– Jeg tror det er ekstremt viktig at UNN har denne typen kombinasjonsstillinger. Man blir ofte låst i si egen boble i en så stor organisasjon, og glemmer fort at vi er mange aktører som må jobbe sammen for å bli gode og få et godt resultat, sier Oda.

Får skryt av sjefen

KF-leder Hege Andersen skryter uhemmet av gjengen som nå utfyller de andre tre ansatte på Kontinuerlig forbedring.

– De er realitetsorientering for oss. For at vi skal gjøre en bedre jobb må vi øke gjennomføringsevnen og treffe målskiva i forhold til hva som er god pasientbehandling og godt arbeidsmiljø. Med disse fem på laget øker vi muligheten til å lykkes. De har blitt dratt inn i forbedringspoliklinikken, som vi har på tirsdager, fra dag en. De har utrolig mye kompetanse, sier hun.

– Det har vært veldig fint å lære seg å se med et objektivt blikk på problemstillinger andre kommer hit og presenterer, sier Frida.

– Vi skal være en katalysator for de ideene folk har, sier Anne Berit, og legger til at forbedringsarbeidet kan bidra til både å rekruttere og beholde folk i UNN.

– For klinikerhjertet mitt har det vært viktig å møte KF, for dette kan være en nøkkel til en del forbedringer som har stor effekt på det vi gjør hver dag.

 

 

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.