Dette er omtrent halvparten av de ansatte ved dagkirurgen UNN Tromsø. Fra venstre: Turid Wangberg, Janne Wilhelmsen, Ann- Helen Christensen, Bente Sørensen , Magne Olsen, Wenche Kristoffersen, Anne Jørgensen, Irene Grønli , Liss Roland, Kristin Georgsen, Linda Solbakken, Lise- Mari Johannessen, Line Bugge, Tanja Wilhelmsen, Ingunn Voll, Anja Vatland, Hege Larsen, Stein Roald Bolle, Ulla Normann. Foto: Per-Christian Johansen

Forbedringsarbeid sikret KVAM-prisen

Dette er omtrent halvparten av de ansatte ved dagkirurgen UNN Tromsø. Fra venstre: Turid Wangberg, Janne Wilhelmsen, Ann- Helen Christensen, Bente Sørensen , Magne Olsen, Wenche Kristoffersen, Anne Jørgensen, Irene Grønli , Liss Roland, Kristin Georgsen, Linda Solbakken, Lise- Mari Johannessen, Line Bugge, Tanja Wilhelmsen, Ingunn Voll, Anja Vatland, Hege Larsen, Stein Roald Bolle, Ulla Normann. Foto: Per-Christian Johansen

Årets KVAM-pris er tildelt dagkirurgen UNN Tromsø. De har levert oppløftende resultater rettet mot pasientflyt, pasientsikkerhet og arbeidsmiljø, samtidig som de har jobbet i midlertidige lokaler i Breivika.

Seksjonsleder Linda Solbakken mottar KVAM-prisen 2017 fra direktør Tor Ingebrigtsen under hans halvårlige møte i Tromsø denne uka. Foto: Per-Christian Johansen

Prisen ble delt ut av administrerende direktør Tor Ingebrigtsen under hans halvårlige møte for ansatte denne uken.

– Til tross for at vi i snart tre år har holdt til i midlertidige lokaler i C00-brakka, har vi utviklet et godt arbeidsmiljø med stort fokus på pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen. Dette skyldes at vi har en gjeng med drøyt 40 engasjerte medarbeidere som strekker seg langt i arbeidshverdagen, samtidig som tverrfaglig samarbeid har vært et viktig suksesskriterie. Vi tilstreber å ha en god dialog og godt samarbeid om pasienten, også med de som ikke er ansatt hos oss, blant annet kirurgene, sier seksjonsleder Linda Solbakken.

Forbedringsarbeid

Juryen fremhever at dagkirurgen har klart å forene arbeidsmiljø og satsing på kvalitet på en god måte gjennom:

  • Forbedret pasientforløp og drift av operasjonsstuer
  • Forbedret pasientsikkerhet
  • 100 prosent gjennomføring av smittevernvisitter
  • 94-100 prosents måloppnåelse på trygg kirurgi
  • Reduksjon i strykninger
  • Godt tverrfaglig samarbeid om pasientforløp og felles tverrfaglig undervisning
  • Godt sosialt miljø og samarbeid med verneombud og tillitsvalgt

– Vi har blant annet gjennom å optimalisere pasientforløpene, gjennomført flere operasjoner enn meldt behov og utgitt kapasitet. På ukentlige tavlemøter gjennomgår vi registrert tidspunkt for når pasientene trilles inn til operasjon, og når de trilles ut. Tallene har vi benyttet til å identifisere plunder og heft, og har i enkelte tilfeller klart å få skiftetiden mellom operasjonene ned i ni minutt, mot vanligvis 20-30 minutt. Konklusjonen er at god planlegging gir effektiv drift. Dermed kan vi også operere flere pasienter, sier Solbakken.

Trygg kirurgi

Hun legger samtidig ikke skjul på at det fortsatt er forbedringspotensial. Blant annet gjennom enda bedre planlegging i forkant av operasjoner. Her oppleves det eksempelvis at operasjonsmeldingene fra kirurgene er for dårlig utfylt. Det gir et dårlig utgangspunkt som fører til utsettelser og i verste fall strykninger. Samtidig er seksjonslederen fornøyd med pasientsikkerhetstiltakene de har gjennomført.

– Blant annet med trygg kirurgi, der vi nøye gjennomgår sjekklister før inngrep. Her har også kirurgene bidratt veldig positivt gjennom bevisstgjøring og forståelse for god pasientsikkerhet.

Ett av pasientsikkerhetsprosjektene som er gjennomført, er måling av temperatur på pasientene før/under/etter operasjon. Dette fordi nedkjøling i forbindelse med inngrep øker faren for infeksjon, trykksår, blødninger og forlenget sykehusopphold.

– Til tross for iherdig innsats og fokus på forebygging, ser vi at vi ikke lykkes med å hindre varmetap på alle pasienter. Forskning og erfaring fra andre steder viser at en varmemadrass kan være løsningen for enkelte pasienter. Dette har vi søkt om å få kjøpe inn, men så langt fått avslag på. Kanskje vi får det innvilget nå, som et ytterligere forbedringstiltak, spør Solbakken, og viser til en prislapp på 30.000 kroner.

Inn i ny A-fløy

Kanskje blir dét innflyttingsgaven når dagkirurgen i løpet av våren 2018 flytter inn i den nye A-fløya i Breivika? Der får de åtte splitter nye operasjonsstuer.

– Det blir bra, men også spennende. Omgivelsene blir tre ganger så stor som i dag, og det vil gjøre hverdagen annerledes fra nåværende kompakte forhold i C00-brakka, slutter Linda Solbakken.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.