KVAM prisen nyfodt intensiv forbedring 2

Det var god førjulsstemning blant de ansatte som var på dagvakt ved nyfødt intensiv etter at KVAM-prisen var utdelt. Foto: Per-Christian Johansen

Forbedringspris i førjulsgave

KVAM prisen nyfodt intensiv forbedring 2
Det var god førjulsstemning blant de ansatte som var på dagvakt ved nyfødt intensiv etter at KVAM-prisen var utdelt. Foto: Per-Christian Johansen

Smilene satt løst og gleden var stor da nyfødt intensiv mottok KVAM-prisen for 2022.

Gjengen på rundt 50 medarbeidere lar seg ikke stoppe av en trangbodd arbeidshverdag. De fokuserer på arbeidsglede og pasientsikkerhet på hver eneste vakt, hver eneste dag, året rundt.

– Et godt arbeidsmiljø bidrar til god pasientsikkerhet. Derfor er dette viktig for oss, fastslår assisterende seksjonsleder Monica Nervik.

KVAM prisen nyfodt intensiv forbedring 1
Nyfødtsykepleier Ingvild Dahl mottok KVAM-prisen da adm. direktør Anita Schumacher (foran til venstre) holdt digitalt allmøte fra kontoret sitt. Bak fra venstre: André Grundevig (fagsykepleier), Monica Nervik (assisterende seksjonsleder), Nils Thomas Songstad (overlege), Tone Kiil (verneombud) og Linn Mari Kvinge (tillitsvalgt). Foto: Per-Christian Johansen

Plaster på såret

I løpet av 2022 har hun og kollegene mottatt ny utsettelse av planene for nye lokaler til nyfødt intensiv, UNN Tromsø. Den dårlige økonomien ved både UNN og i Helse Nord gjør at utvidelsene nå lar vente på seg i enda mange år.

KVAM-prisen på 25.000 kroner ble derfor et hyggelig plaster på såret rett før jula ringes inn.

– Det var veldig hyggelig, og en anerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned med forbedringer i løpet av 2022, sier Monica Nervik og nyfødtsykepleier Ingvild Dahl.

Fagdag med tverrfaglig fokus

Sammen med øvrige medarbeidere tok de utgangspunkt i resultatene fra forbedringsundersøkelsen i 2020. Som oppfølging ble det arrangert en fagdag der alle sykepleiere og leger kunne delta.

– For å sikre god involvering gjennomførte vi gruppearbeid der alle fikk bidra. Vi hadde også forelesninger med interne og eksterne bidragsytere. Hovedmålet var å utvikle det tverrfaglige samarbeidet. Resultatet ble blant annet nye visittkort og sjekklister som sikrer en mer strømlinjeformet arbeidshverdag, sier Nervik og Dahl.

Visittkort og sjekklister brukes nå som hjelpemiddel i hverdagen for både foreldre og personalet.

– Det er viktig at foreldrene føler seg viktig i hverdagen til barna. Visittkortene brukes derfor til foreldreveiledning under oppholdet. Foreldrene skal ikke oppleve å være her som besøkende, men ha nær tilknytning til oppfølgingen av barna, sier Ingvild Dahl.

KVAM prisen nyfodt intensiv forbedring 3
Disse små visittkortene benyttes nå til strukturert oppfølging av foreldre som har sine små tidligfødte innlagt ved nyfødt intensiv. Foto: Per-Christian Johansen

Økt kvalitet

Som begrunnelse for prisen, trekkes følgende frem om nyfødt intensiv:

  • De har jobbet systematisk og strukturert over tid med både kvalitet og arbeidsmiljø.
  • De har involvert både ansatte, pasienter og pårørende.
  • De har fokus på tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper.

Dette har gitt resultater i form av:

  • Økt kvalitet på pasientbehandlingen og bedre inkludering av foreldre.
  • Faglig trygghet og god samhandling mellom yrkesgrupper.
  • Bedre arbeidsmiljø.

– Vi ser resultater av de tiltakene vi har innført allerede. Så skal vi jobbe videre med å forbedre og utvikle dette i fortsettelsen, avslutter Monica Nervik.

Her kan du lese om ett av forbedringsprosjektene som er gjennomført ved nyfødt intensiv i 2022.

 

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.