Denne gjengen ved nyremedisinsk seksjon i UNN står bak den kommende konferansen i Tromsø. Fra venstre: Fagsykepleier Marita Bjerkås, overlege Renathe Rismo, seksjonsoverlege Marit Solbu, seksjonsleder Rita Johansen, PD-sykepleier Merja Mourujarvi og avdelingsleder Trine Olsen. Foto: Per-Christian Johansen

Forbedringspris inspirerte til internasjonal konferanse

Denne gjengen ved nyremedisinsk seksjon i UNN står bak den kommende konferansen i Tromsø. Fra venstre: Fagsykepleier Marita Bjerkås, overlege Renathe Rismo, seksjonsoverlege Marit Solbu, seksjonsleder Rita Johansen, PD-sykepleier Merja Mourujarvi og avdelingsleder Trine Olsen. Foto: Per-Christian Johansen

De er blant landets ledende på å tilby dialysepasienter behandling i hjemmet. Nå samler nyremiljøet ved UNN kompetanse fra hele Europa i Tromsø – for å lære mer av hverandre.

Torsdag og fredag denne uken møtes rundt 120 konferansedeltakere på Ishavshotellet i Tromsø. Der skal de få faglig påfyll, dele erfaringer og diskutere utviklingen av behandlingsformene med kolleger fra Skandinavia og foredragsholdere fra europeiske land.

Vant forbedringspris

Nyremedisinsk seksjon på UNN i Tromsø har i mange år hatt fokus på hjemmebehandlinger, og de senere år er det gjort et ytterligere forbedringsarbeid for å øke andelen av pasienter som tilbys denne behandlingsformen.

Jobben som er gjort sikret dem i 2015 Helse Nords forbedringspris på 250.000 kroner. Disse pengene investeres nå i den forestående konferansen.

Nyresvikt - hjemmedialyse:

* For pasienter med kronisk nyresvikt finnes det kun to livsbevarende behandlinger; transplantasjon av ny nyre eller dialyse.

* I dag er det ca. 1.350 dialysepasienter i Norge. Av disse er det kun 200 som får sin behandling hjemme.

* Det er store variasjoner i hvilken grad hjemmedialyse tilbys i Norge. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 15 prosent.

* UNN Tromsø har ca. 35-40 prosent av sine pasienter i hjemmebehandling. Det utgjør i overkant av 20 personer i Troms og Finnmark.

* Hjemmedialyse består av to behandlingformer; PD (magedialyse) som er den mest vanlige behandlingsformen hjemme og HD (bloddialyse) som et fåtall pasienter gjør hjemme i dag.

– Dette er første gang det arrangeres en konferanse rettet mot hjemmedialyse i Norge. Nå får vi økt faglig fokus som kan bidra til utvikling av dialysemiljøet både lokalt og nasjonalt, sier avdelingsleder og overlege Trine Olsen.

Interessen for konferansen har vært stor. Også blant potensielle foredragsholdere. De kommer fra hele Europa. Blant andre kommer professor Edwina Brown fra Imperial College i London.

– Vi plukket ut og inviterte fra øverste hylle. Det viste seg at mange ønsket å komme til Tromsø og Nord-Norge, sier Trine Olsen.

Økende pasientgrunnlag

Både nasjonalt og ved UNN registreres et stadig økende antall pasienter med nyresvikt og behov for nyreerstattende behandling.

– Det har nok en sammenheng med økt levealder og flere unge som venter på transplantasjon, sier overlege Marit Solbu ved nyremedisinsk seksjon på UNN.

– Derfor er det viktig at vi som fagmiljø samles og identifiserer flaskehalser og  muligheter for å videreutvikle tilbudet til pasientgruppen. For pasienten gir det økt livskvalitet med hjemmedialyse, først og fremst med tanke på redusert reiseaktivitet. Samtidig gir det pasientene økt eierskap til behandlingen, legger Marit Solbu til.

Nyresvikt - hjemmedialyse:

* For pasienter med kronisk nyresvikt finnes det kun to livsbevarende behandlinger; transplantasjon av ny nyre eller dialyse.

* I dag er det ca. 1.350 dialysepasienter i Norge. Av disse er det kun 200 som får sin behandling hjemme.

* Det er store variasjoner i hvilken grad hjemmedialyse tilbys i Norge. Landsgjennomsnittet ligger på ca. 15 prosent.

* UNN Tromsø har ca. 35-40 prosent av sine pasienter i hjemmebehandling. Det utgjør i overkant av 20 personer i Troms og Finnmark.

* Hjemmedialyse består av to behandlingformer; PD (magedialyse) som er den mest vanlige behandlingsformen hjemme og HD (bloddialyse) som et fåtall pasienter gjør hjemme i dag.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.