Egil Søderholm (til venstre) og Vibeke Aasberg (helt til høyre) har gjennom sin masterutdanning i intensivsykepleie laget en sjekkliste for transport av respiratorpasienter ved UNN Narvik. Her trener de på dette sammen med Hilde Nystad (nummer to fra venstre) og Gøril Høgbakk. Foto: Privat

Forbedringsprosjekt ble masteroppgave

Egil Søderholm (til venstre) og Vibeke Aasberg (helt til høyre) har gjennom sin masterutdanning i intensivsykepleie laget en sjekkliste for transport av respiratorpasienter ved UNN Narvik. Her trener de på dette sammen med Hilde Nystad (nummer to fra venstre) og Gøril Høgbakk. Foto: Privat

Vibeke Aasberg og Egil Søderholm er de første intensivsykepleierne ved UNN Narvik som har fullført masterutdanningen ved UiT. Nå har de utviklet en egen sjekkliste for transport av respiratorpasienter som alle kollegene kan nyte godt av.

Sjekklisten ble til som følge av masteren de skrev etter endt utdanning som intensivsykepleiere. Den ble levert i mai i fjor. Begge har nærmere 15 års fartstid ved UNN Narvik.

Det er mye logistikk som må sjekkes ut før transport av en respiratorpasient kan starte. Her øver Hilde Nystad (nærmest) og Gøril Høgbakk på dette i trange korridorer ved UNN Narvik. Foto: Privat

– Vi ønsket å skrive en master med utgangspunkt i et forbedringsprosjekt i egen avdeling. Dermed utviklet vi en egen sjekkliste på intrahospital transport av respiratorpasienter basert på godkjent prosedyre, tidligere forskning og egen forskning, sier Vibeke Aasberg og Egil Søderholm.

Til bruk i simulering

Som sagt, så gjort. Nå er sjekklisten tatt i bruk i forbindelse med intern simuleringstrening og opplæring ved UNN Narvik. Dette vil også bidra til økt pasientsikkerhet.

– Transport av respiratorpasienter er en prosess som krever mye planlegging. Det er krevende å flytte på både pasient og utstyr, enten internt i sykehuset eller ved overflytting til andre sykehus. Vi er også et sykehus der det går litt tid mellom hver gang vi har pasienter på respirator. Da er det ekstra viktig med en sjekkliste og jevnlig trening slik at de ansatte ikke blir usikre i reelle situasjoner. Samarbeid og ansvarsfordeling internt er viktig, sier Aasberg og Søderholm.

– Simuleringstrening bidrar også til å avdekke problemstillinger som kan dukke opp. Da får vi testet utstyr og logistikk ved transport av pasientene til eksempelvis røntgenundersøkelser, legger de til.

Daglig nytte

De trekker også frem muligheten de fikk til å drive erfaringsbasert forskning på egen arbeidsplass.

– Masteroppgaven ble et dypdykk innen eget fagfelt og var en nyttig erfaring. Vi endte opp med noe som vi har utviklet og som kan være til daglig nytte i jobben, sier de nyutdannede intensivsykepleierne.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.