Styreleder Roald Linaker skjønner at en flytting fra Åsgård til Breivika vil skape debatt. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Forberedt på debatt rundt Breivika-alternativet

Styreleder Roald Linaker skjønner at en flytting fra Åsgård til Breivika vil skape debatt. Foto: Jan Fredrik Frantzen

UNNs styreleder er forberedt på at et nytt sykehus for psykisk helse/rus tett opp mot et boligområde vil skape debatt. Nå planlegges det et folkemøte for å komme i dialog med naboer.

Dersom styret vedtar at det nye sykehusbygget skal plasseres i Breivika, vil det bli liggende ovenfor det eksisterende sykehusbygget, på det området som nå er parkeringsplasser på hver side av veien opp mot tannbygget/BRUS-bygget. I tillegg eier UNN ei tomt like nord-øst for parkeringsplassene, som også kan benyttes. Derfra er ikke avstanden til boligområdene på Gimle lang.

De to store parkeringsplassene på oversiden av dagens sykehusbygg er aktuell som tomt for nytt bygg for psykisk helse og rus. Den gamle Tromsprodukt-tomta helt til venstre på bildet eies nå av UNN, og inngår også som den del av dette alternativet. Foto: Frode Abrahamsen

– Jeg forventer at et vedtak som vil medføre store endringer, og kanskje også flytting, vil skape engasjement både internt og eksternt. Flest diskusjoner vil det trolig bli rundt Breivika-alternativet. Både på grunn av nærhet til boligområder, men også fordi vi da flytter fra Åsgård, som er en tungvekter i nordnorsk sammenheng. Vi må tenke på pasientens beste. Hvordan kan vi gjøre det mest effektivt både for behandling av pasienter og virksomheten som helhet, sier styreleder Roald Linaker.

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen sier det planlegges et delvis digitalt folkemøte i løpet av våren, slik at de som har spørsmål eller innspill kan få si sin mening.

– Ender vi opp i Breivika, vil deler av bygget komme nokså tett inn mot boligområdene. Dette må vi som byggherre ivareta, og vi ønsker å komme i dialog med naboene så tidlig som mulig.

Les også: Psykisk helse og rus på flyttefot

Skjønner at noen kan føle på en utrygghet

Et nytt, stort sykehusbygg i nabolaget vil i seg selv kunne føre til reaksjoner. Men prosjektledelsen og styrelederen er også forberedt på spørsmål om det er trygt å plassere et sykehus med pasienter med psykisk sykdom og rusproblemer tett inntil et boligområde.

UNNs utbyggingssjef, Tor-Arne Hanssen, planlegger et digitalt folkemøte i forkant av styrebehandlingen.

– Vi skjønner at enkelte kan føle på en utrygghet. Men det er mange misforståelser ute og går rundt hvilke mennesker det er som behandles hos oss. Dette må vi imøtekomme med kunnskap, og fakta er at det er svært få pasienter som kan anses som farlig for andre, sier OU-prosjektleder Njål Bjørhovde.

Utbyggingssjef Hanssen legger til at erfaringene fra Åsgård, der det heller ikke er langt til nærmeste bebyggelse, er at naboer svært sjelden har opplevd ubehageligheter.

Erfaringskonsulent Astrid Weber sier at en flytting til Breivika kan føre til at enkelte pasienter vil kjenne på et ubehag, ettersom den aktuelle tomta ligger veldig eksponert til.

– På Åsgård har vi luft rundt oss. I Breivika er det ikke like enkelt for en pasient å komme til/fra uten å bli sett. Dette kan komme til å oppleves som ubehagelig for noen.

En fersk brukerundersøkelse viser også at pasientene er bekymret for urolige omgivelser i Breivika.

Uansett hva tomtevalget blir, lover styreleder Linaker at alle innspill skal bli lyttet til.

– Jeg er forberedt på at det vil bli debatt rundt avgjørelsen.

Les også: Ledere og fagpersoner på Åsgård uenig i at Breivika er det beste alternativet

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.