Undertegnet ny IA-avtale

Universitetssykehuset Nord-Norge har signert en ny 4-årsavtale med NAV knyttet til Inkluderende Arbeidsliv (IA).

IA-avtale UNN og NAV
UNN-direktør Tor Ingebrigtsen signerte i forrige måned den nye IA-avtalen på vegne av sykehuset. Her sammen med Gunda Hamland, avdelingsdirektør ved NAVs arbeidslivssenter. Bak fra venstre: Hovedtillitsvalgt Fagforbundet UNN, Merete Johnsen, hovedverneombud UNN Einar Rebni og Tove Ottem fra NAV. Foto: Per-Christian Johansen
De 10 siste årene har UNN hatt et samarbeid med NAV. IA-arbeidet har tre definerte delmål:

  • Reduksjon i sykefraværet
  • Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne
  • Å beholde seniorene i arbeid

– Vi har en overordnet intensjon om å legge til rette for at flest mulig har en plass i arbeidslivet, uansett helsemessige utfordringer. Gjennom en ny samarbeidsavtale med NAV opprettholder vi fokus på dette, sier administrerende direktør Tor Ingebrigtsen ved UNN.

Stolt over IA-pris

Nylig fikk Matforsyninga ved UNN IA-prisen for 2014 fra NAV. Dette blant annet fordi avdelingen med rundt 60 ansatte har utmerket seg og ledet an med sitt fokus på helsefremmende arbeid. De har tilrettelagt, utarbeidet interne kommunikasjonsregler, og satt de ansatte i fokus, ifølge juryen som avgjorde konkurransen.

– Prisen viser at man har lyktes med IA-tiltak internt på sykehuset. Det skal de være stolt over, legger Ingebrigtsen til.

Tilstedeværelse viktig

NAV skal bistå UNN i arbeidet for å nå målene i intensjonsavtalen, og har tre dedikerte medarbeidere ved arbeidslivssenteret som sørger for oppfølgingen. I tillegg er to lokale saksbehandlere knyttet til UNN med tanke på oppfølging av sykemeldte.

– Hovedmålene våre er å redusere fraværet mest mulig og ta vare på helsa til medarbeiderne gjennom forebyggende tiltak. Klarer vi å opprettholde høy tilstedeværelse blant ansatte, får vi også best mulig kvalitet på pasientbehandlingen. Det er også viktig å ta vare på dem vi har, også seniorene. Knapphet på helsepersonell i årene fremover gjør dette ekstra viktig, fastslår Kari Brøndbo, avdelingsleder for HR-utvikling.

Forpliktende samarbeid

Nå skal de nærmeste ukene brukes til å planlegge gjennomføringen i tråd med den nye avtalen. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) hadde saken på sitt bord sist uke. Der ble det bestemt at en arbeidsgruppe skal involvere KVAM-utvalgene, NAV og Bedriftshelsetjenesten i arbeidet med en ny handlingsplan.

Et utkast til ny handlingsplan skal opp til vurdering på et AMU-seminar i november måned.

– Det er viktig at jobben som skal gjøres blir et samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten. Man er nødt å jobbe forpliktende sammen for å skape resultater, sier Paul Martin Hansen, leder av Bedriftshelsetjenesten ved UNN.

– For oss er dette arbeidet viktig med tanke på å holde fokus på inkluderende arbeidsliv, avslutter Tor Ingebrigtsen.

 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.