Forskning

Her publiseres og samles saker som knytter seg mot forskning blant UNNs medarbeidere. De første artiklene er fra høsten 2017.

Fordommer om psykiatriske pasienter satt på prøve

Fordommer satt på prøve

Karina Sebergsen har klart å formidle den aller mest sårbare brukerstemmen; pasienter innlagt i akuttpsykiatrien om deres behov for sykepleie i den aller alvorligste fasen. Nå er hun tildelt pris for «Årets beste forskningsartikkel» av Norsk sykepleierforbunds faggruppe for psykisk helse og rus (SPoR).
Les mer