Forskning

Her publiseres og samles saker som knytter seg mot forskning blant UNNs medarbeidere. De første artiklene er fra høsten 2017.

renis melsom kretzler forskning (4 av 5)

Nyrestudie ved UNN er unik i verden

Befolkningsstudien RENIS oppnår stadig mer internasjonal oppmerksomhet. – Forskningen som gjøres ved UNN er unik og svært interessant, sier professor Matthias Kretzler fra Michigan, USA.
Les mer
PET forskning isotop søndergaard angel (3 av 4)

Unikt kjemisk produkt utviklet i Tromsø

En ny barriere - av internasjonalt format - er brutt av forskere ved PET-senteret ved UNN Tromsø. Det gir nytt fremtidshåp for behandling av kreftsvulster som i dag har høy dødelighet.
Les mer
Antibiotikaprosjekt, føden Claus Klingenberg klipper snora 20.02.24 web

Fagjordmødrene og de gode hjelperne

Fagjordmødrene Kathrine og Marte tok tak i en god idé for å få bedre kontroll med antibiotikabruken til fødende. Prosjektet viste seg å kreve mer enn de først hadde trodd. Men med litt flaks, mye ståpåvilje og mange gode hjelpere kom de i mål den 20. februar.
Les mer
forskning prostata pet 1

Starter avansert forskning på kreftdiagnostikk

Ved bruk av blant annet kunstig intelligens, håper en forskningsgruppe tilknyttet PET-senteret ved UNN Tromsø å legge til rette for bedre og mer effektive undersøkelser for pasienter med prostatakreft.
Les mer
Forskerne med 3D-mikroskopet foran seg

Nytt verktøy i jakten på de beste sædcellene

Sædkvaliteten hos menn har blitt dramatisk mye dårligere i løpet av de siste 40 årene, og antallet par som oppsøker behandling ved IVF-klinikker er økende. Nå er forskere i Tromsø i ferd med å utvikle et nytt mikroskop for IVF-behandling som kan få stor internasjonal betydning.
Les mer
forskningsprisen utdanningsprisen mathiesen tangen 3

Fremragende lagspillere ble best i klassen

Ellisiv Mathiesen og Linn Tangen vant henholdsvis Forskningsprisen og Utdanningsprisen, som ble delt ut på direktørens halvårlige møte i Tromsø 14. juni. Begge er fremst på sitt felt, men heier aller mest på laget de har rundt seg.
Les mer
Professor Anne Høye i korridoren på UNN Åsgård

Alvorlig psykisk syke har kortere levealder

Norske pasienter med alvorlige psykiske lidelser har i gjennomsnitt 15 år kortere levealder enn øvrig befolkning. En av årsakene til dette er at de ikke får god nok oppfølging i helsetjenesten for å behandle somatiske sykdommer – selv om de oppsøker lege.
Les mer
tarmforskning laget

Tarmen inn i varmen

12 år med oppsiktsvekkende forskning på tarmflora har gjort den lille forskergruppa ved UNN Harstad attraktiv. Flere utenlandske aktører ønsker å samarbeide, men gruppa selv er usikker på fremtiden.
Les mer
Klinisk Forskningsavdeling 1

Legger til rette for stort forskningsløft

Målet til Klinisk forskningsavdeling er å doble antallet kliniske studier i løpet av de neste tre årene, og å doble antallet pasienter som får muligheten til å delta i forskning her nord.
Les mer
nyreforskning melsom eriksen forskningsposten 2

Gjorde oppløftende
funn i ny nyrestudie

UNN-leger har i samarbeid med et internasjonalt forskningsmiljø funnet en ny formel for beregning av nyrefunksjonen. Resultatene kan bidra til mer treffsikre funn og mindre feilmedisinering.
Les mer
Forskningsposten 30 ar hoved 1

Jubileum for Norges første forskningspost

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø var først i Norge ‒ og trolig først i Norden ‒ med å etablere egen forskningspost. Til nå er det samlet inn materiale til minst 220 forskningsprosjekter.
Les mer

God ernæring er viktig for barnekreftpasienter

Ernæring blant barn med akutt lymfatisk leukemi er et viktig tema i behandlingshverdagen. Barnesykepleier Håkon Endal forsker på problemstillingen, og delte nylige foreløpige funn med kolleger i Helse Nord.
Les mer

Menn taper nyrefunksjon raskere enn kvinner

En unik langvarig nyrestudie, nå under ledelse av UNN-overlege Toralf Melsom, gir stadig nye svar på hvordan nyrefunksjonen utvikler seg gjennom livet. Forskningen har pågått de siste 15 årene.
Les mer

Gjorde dramatiske funn i omfattende studier

Studier ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) viser at menn med gjennomgått testikkelkreft har en høyere risiko for å utvikle annen type kreft, og også død ved selvmord, sammenlignet med den generelle befolkningen. Nylig ble funnene presentert for helseminister Ingvild Kjerkol.
Les mer

Forsker på behandling av depresjon

Personer med moderat depresjon inviteres nå til å delta i forskning ved UNN/UiT. Her får de en behandlingsmetode som foreløpig ikke tilbys i nord, og målet er å finne ut hvilke pasienter som har best effekt av den.
Les mer

Forsker på de yngste pasientene

Barne- og ungdomsklinikken i UNN har nylig gjennomført forskningsdag hvor i alt åtte av rundt 20 pågående forskningsprosjekter i klinikken ble presentert. Anita Vaskinn presenterte SamBa-studien, hvor de studerer språk- og psykososial utvikling hos barn som vokser opp i nord.
Les mer

Belønnet for forskning på hjerneinfarkt

I konkurranse med to andre prosjekter publisert i 2021, vant Melinda Berg Roaldsen NOR-klinikkens forskningspris for 2022. Hun har studert forekomst og effekt knyttet til en relativt ny metode for å «fiske ut» blodpropper i hjernen.
Les mer

Nytt funn i kampen mot hjernekreft

Mathias Kranz og hans kollegaer er ved hjelp av forskning på mus i ferd med å finne ut hvordan de kan feste små «sprengladninger» med radioaktivitet på hjernekreftceller. De har nettopp avdekket et protein som finnes rundt svulstene de studerer, og denne reseptoren er helt sentral i den radioaktive kreftkampen.
Les mer

Millionstøtte til barnekreft­prosjekter

Simon Kranz og Ole Mikal Wormdal ved Universitetssykehuset Nord-Norge er blant de som får midler til sine forskningsprosjekt på barnekreft. Tre prosjekt ved UNN, og to ved UiT, mottar til sammen 7,66 millioner kroner fra Barnekreftforeningen i år.
Les mer

Gir de sykeste en sjanse til

Det nasjonale prosjektet som Simon Kranz ved UNN nå har sikret to millioner kroner i støtte til, gir de aller sykeste barna en sjanse til. 
Les mer

Angriper de vanligste svulstene

Prosjektet «LOGGIC – behandling av lavgradige gliomer hos barn» har som mål å utvikle en bedre og mer målrettet behandling av den vanligste hjernesvulst-typen som rammer barn.
Les mer

Avansert utvikling av brystre­konstruksjon

I 20 år har plastikkirurger ved UNN jobbet med rekonstruksjon av bryster til kreftrammede kvinner. Nå har de gjennom ny forskning utviklet en metode som bidrar til å redusere komplikasjoner og andre uheldige hendelser. I denne artikkelen kan du lese hvordan rekonstruksjon av bryster foregår ved UNN, og hva den siste forskningen har resultert i.
Les mer

Med barne- og nyfødt­forskning som lidenskap

De er ekstra opptatt av infeksjoner og antibiotikabruk på nyfødte og større barn. Og trives i et tverrfaglig miljø med representanter fra både UNN og UiT. Nå har de mottatt en ekstra inspirasjon til fremtidige prosjekter.
Les mer

Forskningsmål: Forebygge sykdom blant ansatte i lakseindustri

En av Norges viktigste næringer, oppdrettsnæringen, er arena når Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge leder et nytt nasjonalt forskningsprosjekt. Målet er å forebygge astma- og allergiplager blant de som slakter og videreforedler laks og ørret.
Les mer

Hedret for forskning på bæsj

UNN Harstad kan skryte av å ha Norges første og hittil eneste «bæsjbank». Her har de allerede bevist at de kan kurere alvorlig sykdom kun ved hjelp av avføring. Sånt blir det forskningspris av.
Les mer

Varsler forskningsløft ved UNN

UNN har tapt terreng på forskningsaktiviteten sammenliknet med de andre norske sykehusene. Det er en trend direktør Anita Schumacher ønsker å bryte.
Les mer

Diabetesmødre i unik forskning

Fødeavdelingen ved UNN Tromsø forsker på mødre med diabetes, og setter dem i stand til selv å stabilisere blodsukkeret til babyen etter fødselen.
Les mer

PET-senteret får nøkkelrolle i nasjonal forskning

Med 160 millioner kroner i potten skal sentrale miljøer ved Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs i Trondheim og Haukeland i Bergen drive fremtidsrettet forskning på kreft og demens. PET-senteret ved UNN Tromsø blir en hovedaktør der forskningen skal gjennomføres på mus.
Les mer

Sikrer inntekter og faglig utvikling med finansiert forskning

Hudseksjonene ved UNN i Harstad og Tromsø sørger for at Norge er blant de best representerte i verdensomfattende studier på alvorlig hudsykdommer. Studiene lar seg gjennomføre med økonomiske bidrag fra legemiddelindustrien og gir UNN-ansatte mulighet til faglig utvikling.
Les mer

Ida setter sin lit til ny UNN-forskning

Ida Grini Jentoft (32) skadet kneet sitt for fem år siden. Nå håper hun det endelig skal bli smertefritt igjen, ved hjelp av en ny reparasjonsmetode som UNN deltar i forskning på.
Les mer

Unik UNN-forskning gir viktige nyresvar

For tredje gang på 11 år kalles drøyt 1.500 tromsøværinger inn for en ny grundig helsesjekk med fokus på nyrene. Allerede vekker undersøkelsen internasjonal oppsikt, og resultatene kan gi pasienter som Wenche Elvebakken en mye bedre alderdom.
Les mer

Banebrytende forskning på kreftsvulster

Tom Dønnem (47) er overlege ved UNN og professor og kreftforsker ved UiT. Nå er han førsteforfatter på en forskningsartikkel han har skrevet sammen med noen av verdens ledende kreftforskere. Sammen knuser de en drøyt 40 år gammel «sannhet» vedrørende kreftsvulster, og mener det kan bidra til en annen behandlingsstrategi.
Les mer

Nyfødte kan ta skade av for mye antibiotika

Hvis nyfødte utsettes for langvarig antibiotikabruk, kan de få svakere immunforsvar, økt sykelighet og økt fare for antibiotikaresistens. Start antibiotikabehandling sjeldnere og stopp fortere, anbefaler forskere tilknyttet UNN Tromsø. Budskapet er nå etablert videre til andre miljøer som jobber med nyfødte.
Les mer

Fikk pris for sin allergiforskning

Martin Sørensen presenterte i høst spennende resultater av sin forskning på allergi blant barn og ungdom de siste årene. Det har nå resultert i en nasjonal pris på 80.000 kroner.
Les mer

Hjerneforskning vekker oppsikt

I sin debut som hovedforfatter på en forskningsartikkel, havner Torbjørn Øygard Skodvin (28) på førstesida i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet Stroke.
Les mer

Jakter ADHD-effekt fra Omega-3

Med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Tromsø (BUP) i spissen innleder Helse Nord den største forskningsstudien i verden når det gjelder virkningen av Omega-3 på barn med ADHD.
Les mer