Disse skal bidra til det nye tarmprosjektet ved UNN Harstad, rettet mot CFS/ME-rammede. Fra høyre: LIS-lege og stipendiat Peter Holger Johnsen, fastlege Frank Hilpüsch, overlege og stipendiat ved fysikalskmedisinsk Guri Heiberg og overlege Per Christian Valle. Ikke til stede på bildet, prosjektleder Rasmus Goll. Foto: Tina Eilertsen, Harstad Tidende

Forskningsjubel for tarmprosjekt for ME-syke

Disse skal bidra til det nye tarmprosjektet ved UNN Harstad, rettet mot CFS/ME-rammede. Fra høyre: LIS-lege og stipendiat Peter Holger Johnsen, fastlege Frank Hilpüsch, overlege og stipendiat ved fysikalskmedisinsk Guri Heiberg og overlege Per Christian Valle. Ikke til stede på bildet, prosjektleder Rasmus Goll. Foto: Tina Eilertsen, Harstad Tidende

I et samarbeid mellom medisinsk og fysikalskmedisinsk avdeling UNN Harstad skal det nå gjennomføres en ny stor studie rettet mot CFS/ME-syke (kronisk utmattelsessyndrom).

Forskningsrådet har på bakgrunn av innspill fra over 700 ME-pasienter, pårørende og behandlere innvilget 30 millioner kroner til fire nasjonale studier. Totalt var det 19 søkere til det nye forskningsprosjektet.

– ME kjennetegnes av rask trettbarhet i muskulatur og sentralnervesystemet. Årsaken er ukjent, og dermed er det også uenighet i hvordan man skal tilnærme seg sykdommen behandlingsmessig. Vi tror ME kan være forårsaket av en forstyrrelse i den naturlige tarmfloraen som har vist seg å ha en annen sammensetting sammenlignet med friske. Det er funnet forhøyet markører i immunforsvaret som kan være tegn på en lekkasje av bakterieprodukter fra tarmen. Denne lekkasjen kan igjen skyldes en tarmflora i ubalanse, sier LIS-lege Peter Holger Johnsen ved medisinsk avdeling UNN Harstad.

– Fra studier på andre sykdommer vet man at en tarmflora i ubalanse kan normaliseres ved overføring av tarmbakterier fra en nøye utvalgt frisk donor til tarmen hos den som er syk. Det er dette som kalles fekal transplantasjon. Ved medisinsk avdeling UNN Harstad har vi nylig gjennomført en studie med behandling av irritabel tarmsyndrom med fekal transplantasjon. Gjennom dette arbeidet kom vi på sporet av at samme behandlingsprinsipp også kunne fungere ved CSF/ME, sier Johnsen, som er initiativtaker til prosjektet og stipendiat for studien om irritabel tarmsyndrom.

Rekruttering av deltakere

Tarmflora er sannsynligvis relatert til mange sykdommer, og kan også være en årsak til utvikling av CFS/ME. Pasienter har selv vist interesse for temaet, og derfor er forskningsprosjektet blant de utvalgte fra Forskningsrådet.

– Det blir en blindet placebostudie. Det vil si at verken giver eller pasient vet hvem som får behandling med hva. Halvparten vil få behandling med avføring fra en frisk donor, mens den andre halvparten får placebo, legger Johnsen til.

Behandling og inkludering i studien vil foregå ved UNN Harstad der både fysikalsk og medisinsk avdeling vil være involvert.

– Tidslinjen for prosjektet er ikke helt avklart, men vi tar sikte på å bruke det kommende året til kartlegging og rekruttering av til sammen 74 personer med kronisk tretthetssyndrom som skal delta i studien. Allerede er interessen stor. Oppstart på selve behandlingen beregner vi til august neste år, med avslutning i desember 2019, sier Peter Holger Johnsen.

Tverrfaglig gruppe

CSF/ME er en sammensatt sykdom og behandlingsformen som forsøkes har aldri vært nøye undersøkt i studier før. Derfor består prosjektgruppen av leger fra tre forskjellige spesialiteter, samt forskere med mye erfaring på fekal transplantasjon som behandlingsform.

Overlege Rasmus Goll ved gastromedisin UNN Tromsø er prosjektleder i studien. Per Christian Valle er overlege ved gastromedisin i Harstad. Begge var veiledere for Peter Holger Johnsen i studien om irritabel tarm, og fortsetter som det i ME-studien. Med i gruppen er også seksjonsoverlege og stipendiat ved fysikalskmedisinsk UNN Harstad, Guri Heiberg, samt allmennlege Frank Hilpüsch. Når diagnosen er stilt er det allmennpraktikerne som følger opp pasientene videre. Hilpüsch var også med på irritabel tarmstudien.

– Søknaden til forskningsrådet var motivert med at prosjektgruppa har vist gjennomføringsevne med irritabel tarmstudien. Samtidig ønsket vi en tverrfaglig tilnærming slik at vi fikk belyst flere aspekter ved sykdommen. Dette vil sørge for at vi får ivaretatt deltakerne på studien på en så god måte som mulig. I tillegg hjalp det nok for søknaden at vi fikk til en samarbeidsavtale med et internasjonal anerkjent forskningsmiljø fra USA, avslutter Peter Holger Johnsen.

Av de totalt 30 millionene som er innvilget fra Forskningsrådet til de fire studiene knyttet til CFS/ME, er fem millioner dedikert prosjektet i Harstad. De tre øvrige studiene er tilknyttet Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og SINTEF. Her kan du lese mer om det totale prosjektet, og bakgrunnen for dette.

Deltakelse og informasjon

Informasjon, mulighet for deltakelse samt oppdatering på fremdriften i studien finner interesserte på vår nye facebookside.

LES OGSÅ: Slik jobbes det med CFS/ME ved UNN.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.