Gjennom samtaler og i samarbeid med pasientene ønsker UNN å bygge en medikamentfri hverdag som fungerer optimalt for den det gjelder. Det forklarer seksjonsleder Merete Astrup ved UNN Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Enhet for medikamentfri behandling etablert ved UNN

Gjennom samtaler og i samarbeid med pasientene ønsker UNN å bygge en medikamentfri hverdag som fungerer optimalt for den det gjelder. Det forklarer seksjonsleder Merete Astrup ved UNN Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud (MB) ved Universitetssykehuset Nord-Norge er blant de første i landet. Enheten behandler pasienter med psykose- og bipolare lidelser. Den aller første pasienten føler at hun endelig blir ordentlig ivaretatt av helsevesenet.

Seksjonsleder Merete Astrup ser optimistisk frem til å komme i gang for fullt med den nye behandlingsenheten ved UNN Åsgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Disse er blant dem som utgjør teamet på den nye behandlingsenheten ved UNN Åsgård. Foran fra venstre: Erfaringskonsulent Stian O. Kistrand, fagutvikler Tore Ødegård, fysioterapeut Charlotte Willsgård Olsen og seksjonsleder Merete Astrup. Bak fra venstre: Klinisk sosionom Torgunn Voldenes, fysioterapeut Marianne Madsen Viberg, sosionom Cicilie Jakobsen, psykolog Christine Nyquist, Siv Johnsen (kontorfag) og spesialergoterapeut Gry Aasgård. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Åh, jeg har ventet på et slikt tilbud så lenge. Her får jeg endelig en mulighet til å håndtere og bli frisk av sykdommen min, og møtes ikke bare med en pille som skal fjerne symptomer.

Ordene tilhører en middelaldrende nordnorsk kvinne. Hun har vært syk med bipolar lidelse i mange år, men til nå har hun stort sett bare fått medikamenter som har lagt en demper på sykdomssymptomene – ved siden av livet og følelser generelt.

– Bivirkningene fra medisinen har tidvis vært verre å takle enn selve sykdommen, konkluderer hun.

Først i landet

Helse Nord er den første helseregionen i landet som oppretter en egen enhet for medikamentfri psykiatrisk behandling. Det skjer ved UNN Åsgård i Tromsø. Tirsdag 31. januar foretar helseminister Bent Høie den offisielle åpningen.

– I de øvrige regionene har de allerede etablert tilbud eller er i ferd med å gjøre det, men alle har løst det på litt ulike måter. I Helse Midt har de for eksempel to sengeplasser på sin døgnavdeling som er erklært medikamentfrie, men disse plassene tilbys kun til pasienter med mildere psykiske lidelser, forteller Merete Astrup som er seksjonsleder for den nye enheten.

Ved UNN Tromsø er det seks sengeplasser og 21 ansatte ved enheten som skal ta imot pasienter fra hele Nord-Norge som selv velger behandling uten nevroleptika. UNN skal foreløpig kun behandle psykoser og bipolar lidelse medikamentfritt.

Brukerorganisasjonene har jobbet samlet for medikamentfri behandling siden 2010, og tilbudet må sies å kunne være etterlengtet. I Helse Vest gir de et medikamentfritt tilbud til pasienter som er diagnostisert med schizofreni.

Fortløpende vurdering

– Enkelte medisiner fører med seg til dels betydelige bivirkninger. Mange ønsker derfor andre alternativ. Medikamentfri behandling har vært brukt lenge, men mange er fortsatt skeptisk til om slik behandling gir effekt. Her pågår en kontinuerlig diskusjon for og mot. Mange pasienter oppgir å ha blitt friske av medikamentfri behandling, skeptikerne anklager disse for ikke å ha vært «ordentlig syke». Vårt mål er å tilby et alternativ, og i samarbeid med pasientene bygge en medikamentfri hverdag som fungerer optimalt for den det gjelder, forklarer seksjonsleder Merete Astrup.

Politisk er det vedtatt at tilbudet skal gis i alle regioner, og Helse Nord er altså foreløpig den eneste som har valgt å løse dette gjennom å bygge opp en egen enhet.

– Vårt mål er å gi pasienten gode verktøy for å mestre sykdommen sin uten medisiner, sier Astrup. Enheten satser for eksempel på kognitiv terapi, fysisk aktivitet, kunst- og uttrykksterapi, samtaleterapi, musikkterapi og andre tilbud som erstatning for medisinene.

Hun håper satsingen på medikamentfri behandling som egen enhet ved UNN, kan inspirere hele sykehuset til å tenke over egen medikamentbruk. Siden enheten og tilbudet er så nytt skal det følges av forskning fra oppstarten som i praksis var 2. januar i år.

Pasienten i sentrum

Behandlingen tilbys individuelt. Grunnlaget for å lykkes legges sammen med pasienten som selv deltar i utformingen av behandlingstilbudet. En vesentlig del er også samspillet med pasientens pårørende og øvrig nettverk, både underveis i behandlingen og når vedkommende kommer hjem.

– Vi følger ikke noe ensartet opplegg, men forsøker å bli kjent med hver eneste pasient. Noen vil kanskje trenge et langt opphold på enheten vår, mens andre kan klare seg med en svært kort periode. Vi ser også for oss at vi skal kunne være et tilbud som kan ta inn igjen pasienter som har vært her før, om de opplever at de trenger ytterligere behandling eller hjelp til å forsterke mestringsteknikker, sier Astrup.

Inntakskriterier medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord:

1. All innleggelse er på frivillig paragraf.
2. Pasienten må være motivert for medikamentfri behandling for sin psykiske lidelse.
3. Pasienter med psykose- og bipolare lidelser skal prioriteres.
4. Henvisninger skal komme fra enheter i spesialisthelsetjenesten.
5. Enheten gir ikke tilbud til pasienter på tvunget vern.
6. Har ikke plikt til øyeblikkelig hjelp.
7. Kun pasienter som er 18 år eller eldre.
8. Skal ikke behandle pasienter hvor rusavhengighet er hovedproblemet eller et stort tilleggsproblem.
9. MB må differensiere tilbudet til hver enkelt pasient slik at faglig forsvarlighet ivaretas for alle pasienter til stede i enheten samtidig.
10. Nedtrapping av medikasjon skal som hovedregel skje i forkant av innleggelsen.

– Jeg må si at jeg for eksempel var svært skeptisk til kunst- og uttrykksterapi, men jeg ser nå at det fungerer veldig bra for meg – tegning og maling faktisk, flirer pasienten. Hun er glad for at hun har så stor grad av medvirkning i egen behandling og en så god dialog med de som er her for å få henne frisk. Hun har også tilgang på erfaringskonsulenter, det vil si mennesker som allerede har blitt friske uten bruk av medikamenter.

– Viktigst for meg er at jeg er i stand til å håndtere sykdommen min uten medisiner når jeg kommer hjem. Jeg håper på et friskere liv, smiler hun.

Ingen tvang

Medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord er basert på følgende signerte protokoll:

• Man skal ikke utsettes for tvangsmedisinering eller at medisiner påtvinges under press eller overtalelse.

• Grunnbehandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.

• Det skal utvikles gode behandlingskulturer for medikamentfri behandling, som kan styrke fagfelt med behov for kunnskapsutvikling.

• Medisiner er ikke en viktig del av behandlingen som tilbys, men det betyr ikke at pasienten nektes medisiner om det er vedkommende sitt eget ønske.

Les mer om det medikamentfrie behandlingstilbudet på unn.no

Inntakskriterier medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord:

1. All innleggelse er på frivillig paragraf.
2. Pasienten må være motivert for medikamentfri behandling for sin psykiske lidelse.
3. Pasienter med psykose- og bipolare lidelser skal prioriteres.
4. Henvisninger skal komme fra enheter i spesialisthelsetjenesten.
5. Enheten gir ikke tilbud til pasienter på tvunget vern.
6. Har ikke plikt til øyeblikkelig hjelp.
7. Kun pasienter som er 18 år eller eldre.
8. Skal ikke behandle pasienter hvor rusavhengighet er hovedproblemet eller et stort tilleggsproblem.
9. MB må differensiere tilbudet til hver enkelt pasient slik at faglig forsvarlighet ivaretas for alle pasienter til stede i enheten samtidig.
10. Nedtrapping av medikasjon skal som hovedregel skje i forkant av innleggelsen.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.