Første kull med LIS-1 i UNN

Begrepet turnuslege forsvinner nå for nyutdannede medisinstudenter. Heretter skal den 18 måneder lange praksisen gjennomføres under begrepet LIS-1 (Lege i spesialisering, del 1).

[su_bilde2][su_bilde_3]

Endringene gjelder fra og med oppstartskullet høsten 2017, som hadde sin introduksjonsuke ved UNNs sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik i forrige uke.

Totalt 33 LIS-1 skal det neste året gjennomføre del 1 av sin spesialistutdanning ved UNN.

Bedre oppfølging

Den nye forskriften for spesialistgodkjenningen er lovfestet av departementet, og Helsedirektoratet har fastsatt læringsmålene. Det forskriftsmessige er det nå opp til helseforetakene å følge opp, blant annet gjennom interne læringsaktiviteter.

– LIS-1 er organisatorisk plassert i avdelinger og underlagt avdelingsledere. LIS1 skal dermed ivaretas på samme måte som øvrige ansatte, forklarer Elin Skog, seksjonsleder for Regionalt utdanningssenter for LIS ved UNN.

Dokumentasjon

Den største endringen – utover navnet – er at LIS-1 skal få mer målrettet trening/praksis/opplæring og systematisk veiledning.

De skal også oppnå konkrete læringsmål. Disse skal godkjennes gjennom et nytt dokumentasjonssystem som er lagt i kompetansemodulen i Personalportalen.

– Der kan veilederne hele tiden følge med og vurdere om fastsatte læringsmål er nådd underveis. Selve læringa skal skje gjennom klinisk praksis, legger Skog til.

Møte fremtiden

Hensikten med endringen fra turnusleger til LIS-1 er at den nye spesialistutdanningen og spesialitetsstrukturen skal rettes inn mot fremtidens helseutfordringer. Den skal også ta opp ny fagutvikling, endringer i pasient- og legerollen og reformene i helsesektoren. Den nye ordningen skal samtidig bidra til tilstrekkelig tilgang på legespesialister for å imøtekomme det økte behovet for tjenester som følge av økningen i antall eldre.

Tema det vil legges større vekt på i læringsprosessen er etikk, kommunikasjon, brukermedvirkning, helsesystemkunnskap, samhandling og annen kunnskap som er viktig for å fylle dagens og morgendagens legerolle.

Begrepet turnuslege blir for øvrig ikke faset endelig ut i UNN før i mars neste år. Kullet som hadde oppstart i sykehuset sist vinter er de siste i turnusstillinger etter den gamle spesialistgodkjenningsforskriften.

Her kan du lese mer om bakgrunnen og retningslinjene for spesialiseringen (ekstern lenke).

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.

[wysija_form id="1"]