Ingvild Pedersen og Ole Martin Hoff (til høyre) er de første legene ved UNN som har utdannet seg til spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Her sammen med overlege og enhetsleder Jacob Olof Odeberg (midten) i forbindelse med en mottaksøvelse ved akuttmottaket UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Første spesialister i akutt- og mottaks­medisin

Ingvild Pedersen og Ole Martin Hoff (til høyre) er de første legene ved UNN som har utdannet seg til spesialister i akutt- og mottaksmedisin. Her sammen med overlege og enhetsleder Jacob Olof Odeberg (midten) i forbindelse med en mottaksøvelse ved akuttmottaket UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Her er de første legene ved Universitetssykehuset Nord-Norge med akutt- og mottaksmedisin som spesialitet. Fra neste år vil de bidra til økt kompetanse i mottak av pasienter med akutte tilstander, i første omgang ved UNN Tromsø.

Ole Martin Hoff og Ingvild Pedersen i Medisinsk klinikk fikk sin spesialistgodkjenning tidligere i sommer. Det gir dem også mulighet til å bidra i utdanningen av flere med samme kompetanse ved UNN i årene som kommer.

På sikt er målet å etablere et større miljø bestående av overleger og LIS-leger (Leger i spesialisering) i UNN. Disse vil i første omgang bemanne akuttmottaket og observasjonsposten i Tromsø med denne kompetansen.

Fra mars 2022 vil Ole Martin Hoff og Ingvild Pedersen fungere som leger med kompetanse på akutt- og mottaksmedisin ved UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Raskere og bedre for pasientene

– Da utdanningen ble etablert i 2019 var UNN tidlig ute med å legge til rette slik at vi kunne gjennomføre kurs og hospitering hos ulike fagmiljøer og spesialiteter internt ved sykehuset. Det har fungert veldig bra, og nå har vi fått vår spesialistutdanning i akutt- og mottaksmedisin, sier Ole Martin Hoff og Ingvild Pedersen.

I mars 2022 håper de å være i gang som vaktleger i akuttmottaket. For pasientene vil etableringen sikre bedre diagnostikk på et tidlig tidspunkt ved ankomst til UNN. Spesialister på akutt- og mottaksmedisin skal kunne håndtere akutte og generelle tilstander innen ulike fagfelt.

– Vi ønsker å raskere kunne avklare pasientenes tilstand og bidra til riktig behandling på rett sted i sykehuset. Samarbeidet med alle klinikker blir viktig, sier de to.

Bredt samarbeid viktig

Spesialistene i akutt- og mottaksmedisin skal også ha ansvar for pasientene som kommer til observasjonsposten ved UNN Tromsø for avklaring.

– Vi gleder oss til å samarbeide med ulike fagmiljøer, og er åpen for dialog om hvordan vi kan styrke mottak av pasienter i alle klinikker. Dette er en ny funksjon der driften må gå seg til underveis, sier Hoff og Pedersen.

De har vært LIS-leger ved UNN Tromsø de siste årene, og blant annet skaffet seg nyttig kompetanse som indremedisinske forvakter i akuttmottaket. Tidligere har de også erfaring fra indremedisin, psykiatri, kirurgi, og mottaksmedisin fra lokalsykehus og i utlandet.

Økt kompetanse

Klinikksjef David Johansen i Medisinsk klinikk ser fram til å utvikle fagområdet for akutt- og mottaksmedisin ved UNN ytterligere i årene som kommer. Foto: Per-Christian Johansen

David Johansen, leder for Medisinsk klinikk i UNN, har sammen med medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv vært pådriver og tilrettelagt for den nye spesialistutdanningen i sykehuset. Ordningen etableres etter at Helse- og omsorgsdepartementet for tre år siden besluttet å gjøre akutt- og mottaksmedisin til en egen spesialitet. Det ble besluttet som følge av mange år med kritikk mot manglende kompetanse i front ved norske sykehus.

Johansen mener dette er et viktig grep som vil styrke kompetansen i akuttmottakene ved UNN, men at det samtidig må være et nært samarbeid med øvrige leger på vakt innenfor de ulike spesialitetene.

– Mottak av pasienter med for eksempel hjerneslag, hjertestans – eller traumemottak etter ulykker – skal fortsatt gjennomføres med utgangspunkt i veletablert mottaksprosedyrer ved UNN. Med akutt- og mottaksmedisinere får vi i tillegg leger som har bred kompetanse til å vurdere mange tilstander innen ulike fagfelt, sier David Johansen.

– Akutt- og mottaksmedisin er en breddespesialitet som vil styrke akuttkjeden og behandlingen av pasienter som i dag treffer ulike fagfelt. Akutt- og mottaksmedisin er sterkt ønsket av pasientene, de andre spesialitetene og av ledelsen i UNN. Utviklingen i akutt- og mottaksmedisin som fag er enorm, og jeg mener dette er en av de mest spennende legespesialitetene vi har i UNN, sier medisins fagsjef Haakon Lindekleiv.

Utdanning og forskning

Han ser frem til den videre utviklingen av tilbudet i tiden som kommer, blant annet ved å kunne utdanne flere leger i akutt- og mottaksmedisin.

– Ole Martin og Ingvild er de to første vi har utdannet, og de kan nå bidra til å utdanne flere. Det gir et grunnlag for å bygge et eget fagmiljø innen denne spesialiteten som alle sykehusene i UNN vil nyte godt av. Vi vil også kunne bidra med vår kompetanse i opplæring overfor andre helseforetak i regionen hvis det er behov for det, sier klinikksjefen ved Medisinsk klinikk.

Johansen legger til at det også er etablert forskningsprosjekt rundt etableringen av akutt- og mottaksmedisin ved UNN. Enhetsleder og overlege Jacob Olof Odeberg – som også er professor ved UiT, Norges arktiske universitet – vil ivareta dette arbeidet.

LES OGSÅ: UNN Narvik etablerte økt kompetanse i akuttmottaket i 2019. 

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.