Konstituert UNN-direktør Marit Lind mener mye fortsatt gjenstår før somatikken og psykiatri/rus samhandler godt nok. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Fortsatt preget av silotenkning

Konstituert UNN-direktør Marit Lind mener mye fortsatt gjenstår før somatikken og psykiatri/rus samhandler godt nok. Foto: Jan Fredrik Frantzen

Mye gjenstår stadig for å bringe det somatiske og psykiatriske helsetilbudet sammen – til beste for pasienten.

Av Skjalg Andreassen, journalist

– Vi opplever fortsatt for stor grad av silotenking, der psykiatri/rus og somatikken fungerer hver for seg, og ikke godt nok klarer å fungere i fellesskap til pasientens beste, sier konstituert UNN-direktør Marit Lind.

Utfordringene går i begge retninger.

  • Psykiatriske pasienter har kortere levealder, og noe av grunnen er manglende helsehjelp. Særlig ruspasienter får dårlig tilgang på somatiske helsetjenester.
  • Somatiske pasienter kan utvikle psykisk sykdom i løpet av sykdomsforløpet. For eksempel kan bivirkninger av medisiner føre til depresjon.
  • Disse trendene er ikke særegne for UNN eller Nord-Norge, men gjelder hele helsevesenet.

– Det finnes forskning på dette, og selv om det fortsatt sikkert er mye vi ikke vet, er hovedbildet tydelig nok: Somatikk og psykiatri/rus må bli flinkere til å jobbe sammen og se pasienten som ett menneske, sier Lind, og har store forventninger til det nye sykehuset som nå planlegges i Narvik.

– Nye UNN Narvik planlegges med integrering som en grunnleggende tanke. Somatikken vil integreres med rus- og psykiatri, som i dag er lokalisert i Håkvik. Dessuten planlegger vi sammen med Narvik kommune, slik at primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste skal kunne fungere bedre sammen enn tilfellet er i dag, forteller hun.

Konstituert UNN-direktør Marit Lind mener mye fortsatt gjenstår før somatikken og psykiatri/rus samhandler godt nok.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.