Skisse av planene for nytt Åsgård sykehus fra tidligere i prosessen.

Fortsetter planleggingen av nybygg

Skisse av planene for nytt Åsgård sykehus fra tidligere i prosessen.

En kritisk økonomisk situasjon i hele Helse Nord gjør at alle langsiktige investeringer blir satt på vent i minimum ett år. UNN-ledelsen lover likevel å ferdigstille de forberedende prosessene som retter seg mot nytt Åsgård sykehus og ny C-fløy i Breivika så langt det lar seg gjøre.

Fungerende administrerende direktør Marit Lind forstår skuffelsen blant ansatte over utsettelsen av nye byggeprosjekter. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Det er svært beklagelig at vi er kommet i denne situasjonen, og jeg har stor forståelse for den skuffelsen involverte ansatte og brukere nå kjenner på. De har gjort en god og omfattende jobb med planene for nytt bygg til psykisk helse og rus ved Åsgård, og mange har gledet seg over endelig å være i gang. Vi trenger virkelig et nytt og funksjonelt bygg, av hensyn til både pasienter og ansatte. Dagens bygningsmasse er både utdatert og dårlig. Det samme gjelder for nyfødt intensiv ved UNN i Breivika, sier fungerende administrerende direktør Marit Lind.

– Vi må samtidig ha forståelse for den vanskelige økonomiske sitasjonen vi selv og Helse Nord nå er i. Vi er nødt å få kontroll på egen økonomi så snart som mulig. Dette er en forutsetning for å kunne gjøre nye, større investeringer i bygg og utstyr fremover, legger Lind til.

Stort underskudd

Så langt i år rapporterer UNN et underskudd på 250 millioner kroner. I styremøtet til Helse Nord ble det presentert en prognose som i beste fall ender på en halv milliard i underskudd for hele foretaksgruppen i 2022.

Dette fikk styret i Helse Nord til å trekke i nødbremsen i onsdagens møte. Styrevedtaket medfører at lånesøknader til nye bygg er utsatt fra desember 2022 til tidligst desember 2023.

Slik forklarer Helse Nord utsettelsene.

Ved UNN avvikles det i dag et heldagsmøte for ledergruppa, tillitsvalgte og vernetjenesten der tiltak for å snu den økonomiske situasjonen er tema.

Fullfører konseptarbeidet

– Arbeidet med å sluttføre den pågående konseptfasen for nytt sykehus på Åsgård skal sluttføres som planlagt nå i høst, sier Marit Lind.

Utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen mener også det er riktig å sluttføre konseptfasen som nå er på oppløpssiden.

– Dette arbeidet har pågått i lang tid og vil ikke være bortkastet om utsettelsen kun blir ett år. Må vi vente ytterligere, øker risikoen for at deler av konseptfasearbeidet må gjennomgås på nytt og kanskje justeres. Det vil i så fall koste ekstra, sier Hanssen.

– Vi planlegger også for å starte konseptfasen for ny C-fløy så snart som mulig, legger han til.

Overraskendende tidspunkt

Klinikksjef Eirik Stellander ved Psykisk helse- og rusklinikken har ingen problemer med å forstå skuffelsen blant ansatte i Psykisk helse- og rusklinikken.

Eirik Stellander, klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Jeg vet at mange er både overrasket og frustrert over denne utsettelsen, og det er ingen tvil om at ytterligere utsettelse av dette byggeprosjektet oppleves som demotiverende og utmattende for alle som har lagt ned mye krefter og tid i planleggingen av nytt sykehusbygg. En utsettelse skaper også utrygghet i virksomheten for om man må starte planleggingen på nytt. Tidspunktet og håndteringen av denne saken kommer også litt overraskende på meg. Men jeg kan forsikre om at arbeidet med å planlegge det nye sykehuset ikke skal stoppe opp. Vi skal jobbe videre slik at forholdene skal bli bedre for både pasienter og ansatte så snart som mulig, sier Eirik Stellander.

Uheldig for nyfødt intensiv

I planleggingen av en ny C-fløy ved UNN Breivika, ligger blant annet nye etterlengtede lokaler til nyfødt intensiv, nye og mer moderne operasjonsstuer, samt ny helikopterlandingsplass som tilfredsstiller landingskrav til det nye SAR Queen redningshelikopteret.

– Med tanke på nyfødt intensiv er ikke dette en hyggelig utsettelse. Det betyr at de ansatte og mange pasienter med familier fortsatt må ta til takke med trange og lite egnede lokaler, og det er synd, sier Elin Gullhav, klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.