Her sitter overlege Heidi Tiller på kontoret sitt i Tromsø og studerer ultralydbilder direkte via telestudio fra Alta. Derfra får hun hjelp til undersøkelsen av ultralydjordmor Charlotte Mannsverk, samt en robot som Tiller selv kan styre fra Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Undersøker gravide med robot 300 km unna

Her sitter overlege Heidi Tiller på kontoret sitt i Tromsø og studerer ultralydbilder direkte via telestudio fra Alta. Derfra får hun hjelp til undersøkelsen av ultralydjordmor Charlotte Mannsverk, samt en robot som Tiller selv kan styre fra Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Her sitter UNN-overlege Heidi Tiller på kontoret ved UNN Tromsø. 300 kilometer lenger nordøst ligger gravide Kristin Pedersen på legekontoret i Alta. Hun blir undersøkt med en robot som kan fjernstyres fra Tromsø.

Gjennom direkte bilder - og dialog med den gravide og en ultralydjordmor i Alta - kan Heidi Tiller gjøre undersøkelsen via telestudio fra Tromsø. Foto: Per-Chrstian Johansen
Slik ser bildene ut fra ultralydundersøkelsen i Alta. Her ser du fosterets hjerterytme. Foto: Per-Christian Johansen
Det nye ultralydtilbudet for gravide har falt godt i smak hos både overlege Heidi Tiller, ultralydjordmor Charlotte Mannsverk og gravide Kristin Pedersen. De to sistnevnte er med via telestudio fra Alta. Foto: Per-Christian Johansen
Den nye unike robotteknologien for ultralyd på gravide testes nå ut i regi av Finnmarkssykehuset, som de første i Europa. På verdensbasis er metoden kun benyttet med gode resultater på gravide i det kanadiske helsevesenet.

Bakgrunnen for prosjektet er lange reiseavstander i den nordligste landsdelen, der gravide med mistanke om fostermedisinske problemer eksempelvis må reise fra Alta til Fostermedisinsk enhet UNN Tromsø for undersøkelse. Nå kan disse undersøkelsene gjøres med hjelp av robotassistert fjernstyring.

Testing i vinter

– Vi er foreløpig i en testfase og skal gjennomføre en pilot de tre neste månedene på rundt 50 gravide kvinner. Dersom resultatene viser seg positive, som vi håper og tror, kan dette bli tatt i bruk permanent. Da tror jeg også det er noe flere sykehus i Helse Nord kan benytte seg av, hvis det finnes økonomi til å investere i utstyr, sier overlege Heidi Tiller ved Kvinneklinikken i UNN.

Hun skal bistå Finnmarkssykehuset i prosjektet sammen med kollega Bodil Hvingel, som også er fostermedisiner ved UNN Tromsø.

Ved Finnmarkssykehuset ser de frem til den kommende testperioden. De ønsker å være i front med nye tilbud utenfor sykehus, for å gi likeverdig tilgang til helsetjenester i Finnmark. I tillegg vil prosjektet bidra positivt i et samhandlingsperspektiv mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

– Hensikten med robotassistert ultralyd er å eliminere avstand og gi pasientene mulighet til undersøkelser nær hjemstedet sitt. Det kan skje både fra Alta og andre steder, der tolkning av de direkteoverførte levende ultralydbildene blir gjort av spesialister i Hammerfest eller ved UNN i Tromsø. Det er stas at Finnmarkssykehuset er først ut med å teste dette, sier gynekolog Ingrid Petrikke Olsen ved Finnmarkssykehuset.

Nye muligheter

Den nye teknologien gjør at leger ved UNN kan gjennomføre undersøkelser i samarbeid med kolleger i eksempelvis Alta. Legen i Tromsø kan manøvrere ultralydsproben via telenettet, med hjelp fra en kollega i Alta. Selve ultralydsproben er festet på en mekanisk robot-arm der pasienten befinner seg.

– Med tanke avstander og ressursbruk kan dette vise seg svært nyttig. Ikke bare for fosterdiagnostikk, men også for andre undersøkelser med ultralyd. Undersøkelsene gir levende bilder som kan diskuteres der og da mellom fagpersoner på forskjellige steder. I tillegg er det artig med nye teknologiske muligheter, sier Heidi Tiller.

For gravide vil det også kunne redusere belastningen. Nå kan undersøkelser gjennomføres nærmere hjemmet.

– Dette er en viktig pasientgruppe som nå kan få raskere avklaring i eget nærmiljø. I de tilfeller det fastslås at noe er galt, eller ved mistanke om at noe er galt, skal pasienten uansett sendes til oss, sier Tiller, som også tror det kan knyttes viktig forskning til denne behandlingsmåten i fremtiden.

Gevinst for pasienten

Ved Finnmarkssykehuset ser de store gevinster for både helsepersonell og gravide pasienter. Pasienten vil møte spesialisten på skjerm hvor man kan snakke sammen om hva ultralydundersøkelsen viste og diskutere videre oppfølging i svangerskapet.

– Denne metoden er rett og slett artig å jobbe med fordi to personer på forskjellige steder må samarbeide og koordinere probens bevegelse. Det kan egentlig sammenlignes litt  med to som spiser fra en middagstallerken , der den ene håndterer kniven og den andre gaffelen. Så skal de koordinere dette og komme ut med minst samme resultat som at de spiste hver for seg, sier Ingrid Petrikke Olsen.

Tilstander i svangerskapet der mor har smerter, blødninger eller andre sykdomssymptomer vil fortsatt kreve vanlig klinisk undersøkelse som robot ultralyd ikke kan erstatte. Dette betyr at mange gravide kvinner i Alta fortsatt må reise til Hammerfest. Tilsvarende at gynekolog fra Hammerfest fortsetter å ambulere til Alta.

 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.