Fra sykepleier til rådgiver

Etter 14 år som sykepleier på sengeposten til nevrokirurgi, øye og øre-nese-hals, har Ine Mari Heggebakk kastet seg over utfordringer i NOR-klinikken på et mer overordnet plan.

Ine Mari Heggebakk har jobbet 14 år som sykepleier i sengeposten ved NKØØ. Hun er nå ny rådgiver i NOR-klinikken, og jobber med diverse forbedringsprosjekt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
I august startet Heggebakk som rådgiver i NOR-klinikken. Med en fersk master i helsefaglig utviklingsarbeid, var fagutviklingssykepleieren moden for å teste ut noe nytt. Som rådgiver i NOR-klinikken kan hun nå pare ny kunnskap med lang erfaring fra sengeposten til NKØØ.

Hun fikk knapt sagt «hei» før hun satt dypt inne i mange samtidige prosesser og prosjekt som pågår i klinikken nå.

Heldøgnsprosjektet

‒ Jeg kom rett inn i Heldøgnsprosjektet, som handler om forbedring av heldøgnsdrifta i hele NOR-klinikken. Enkelt forklart handler dette om alt: Om drift, turnover og ikke minst rekruttering. Så har jeg også fått en rolle i Læringsnettverk runde 2, hvor deltakere skal lære forbedringsmetodikk. Jeg skal bistå med å følge opp forbedringsprogrammet for poliklinikkene. Og så sitter jeg i et prosjekt som skal innføre CheckWare (digital pasientmedvirkning) for revmapasienter, ramser hun opp.

Hun poengterer at Heldøgnsprosjektet er et av de viktigste satsingsområdene i NOR-klinikken.

‒ Vi har svært høy turnover i flere av døgnenhetene i klinikken, og min jobb er blant annet å kartlegge hvor stor denne turnoveren egentlig er, og hvorfor det er slik.

Etter de første ukene konkluderer Heggebakk med at den nye jobben har levd bra opp til forventningene.

 ‒ Og jeg har nok kjent på enda flere utfordringer enn de jeg først tenkte jeg skulle inn i. Mye på grunn av den økonomiske situasjonen som UNN befinner seg i, sier hun.

Verdifull erfaring

Rådgiveren synes det er verdifullt å ha med seg så mange år fra sengeposten, når hun skal bidra til å utvikle hele klinikken videre.

‒ Jeg har mye erfaringsbasert kunnskap som kan lønne seg i prosjekter rettet mot avdelingene. Jeg har sett hva slags innfallsvinkel som lønner seg, og hvordan man bør jobbe. Mye handler om å ha respekt for det arbeidspresset som avdelingene er utsatt for, og at det man kommer ut med gir god nytteeffekt for de som jobber der.

Hun legger ikke skjul på at det å skulle jobbe med forbedringsarbeid er enklere nå hvor hun har en mer forutsigbar hverdag.

‒ I sengepost er det hele tiden drifta som styrer hva som skal skje den dagen, og det er betydelig vanskeligere å skulle prioritere forbedringsarbeid ved siden av den.

Heggebakk er opprinnelig fra Mo i Rana, men kom til Tromsø i 2005 for å studere sykepleie. Hun begynte på UNN da hun var ferdig utdannet sykepleier i 2008. Underveis i studiet traff hun han som nå er ektemann, og sammen har de to døtre på seks og åtte år. Den eldste spiller fotball, og på fritiden er Heggebakk fotballtrener for datterens lag. I tillegg liker hun å holde seg i form selv, slik at mye av fritiden går med til trening og aktivitet.

Kompetanseflukt

På jobb brenner Heggebakk ekstra for å lage en arbeidshverdag som gjør at sykepleierne har lyst til å bli i yrket og på en sengepost som for eksempel NKØØ.

‒ Forskning viser at én av seks nyutdannede sykepleiere ryker ut av yrket altfor tidlig. Det er en stor utfordring. Vi må lage en arbeidshverdag som gjør at sykepleiere har lyst til å være på en sengepost. At flere ser hvor viktig erfaringen derfra er, at man kan stabilisere og bygge opp kompetanse før man eventuelt starter på videre utdanning.

Hun føler overhodet ikke at hun i sin nye stilling er en del av den mye omtalte kompetanseflukten fra helsetjenesten.

‒ Det er noe annet å søke nye utfordringer etter 14 år, enn å gå ut av yrket som nyutdannet. Erfaringen jeg har fra disse årene får jeg nå bruke på en ny måte for UNN.

I tillegg planlegger hun å ta på seg ekstravakter for å holde det kliniske ved like.

‒ Jeg savner allerede pasientkontakten, og de mange gode kollegaene mine ved NKØØ, smiler hun.

Stort miljø

Nå er hun en del av et mye mindre arbeidsmiljø enn det hun er vant til. Heggebakk er en av totalt tre rådgivere i NOR-klinikken. Men kontaktflaten ut i NOR-klinikken er i ferd med å bli betydelig, da hun jobber mye sammen med ulike ledere og fagutviklingssykepleiere.

‒ Jeg trives allerede veldig godt blant de nye kollegaene mine, og er blitt tatt godt imot, sier Heggebakk.

Tips oss!
Har du tips om nyansatte i UNN?
Send mail til pingvinen@unn.no

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.