forskningsprisen utdanningsprisen mathiesen tangen 3

To drivende dyktige UNN-medarbeidere fikk velfortjent heder for sin innsats på feltene utdanning og forskning: Sykepleier Linn Tangen og overlege Ellisiv Mathiesen. Foto: Per-Christian Johansen

Fremragende lagspillere ble best i klassen

forskningsprisen utdanningsprisen mathiesen tangen 3
To drivende dyktige UNN-medarbeidere fikk velfortjent heder for sin innsats på feltene utdanning og forskning: Sykepleier Linn Tangen og overlege Ellisiv Mathiesen. Foto: Per-Christian Johansen

Ellisiv Mathiesen og Linn Tangen vant henholdsvis Forskningsprisen og Utdanningsprisen, som ble delt ut på direktørens halvårlige møte i Tromsø 14. juni. Begge er fremst på sitt felt, men heier aller mest på laget de har rundt seg.

Mathiesen er til daglig overlege ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling, og professor ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har i en årrekke vært en drivkraft innenfor epidemiologisk forskning (om sykdomsutbredelse, -behandling og -forebygging), og har også hatt en sentral rolle i oppbygging av Tromsøundersøkelsen. Mathiesens forskning handler om risikofaktorer for hjerneslag.

forskningsprisen utdanningsprisen mathiesen tangen 1
Ellisiv Mathiesen mottar Forskningsprisen 2023 fra administrerende direktør Anita Schumacher. Foto: Per-Christian Johansen

Årets forskningspris fikk Ellisiv Mathiesen for to store prestasjoner i 2022:

En glad vinner takket for prisen med en enkel oppsummering:

– Forskning er lagarbeid! Takk til alle gode kolleger, forskningsgruppa og alle involverte avdelinger.

Juryen skriver om Mathiesen:
Hun har en lang merittliste innenfor epidemiologisk forskning med hovedfokus på risikofaktorer for hjerneslag, har veiledet mange PhD-studenter og har de siste årene gjort en stor innsats med å få midler og lede en stor randomisert kontrollert multisenterstudie, noe som er ganske unikt i norsk sammenheng.

Det er et massivt arbeid som ligger bak disse prestasjonene. På spørsmål om hva som driver henne, svarer Ellisiv:

– Det er artig, rett og slett! Jeg syns det er veldig meningsfullt å jobbe med dette. Det gir også en ekstra dimensjon til det kliniske arbeidet.

Slag er nest hyppigste dødsårsak på verdensbasis, og vil ramme svært mange i løpet av livet. Det er med på å motivere Ellisiv Mathiesen til innsats:

– Det å få en bedre forståelse av hva som fører til slag og hvordan vi kan forebygge det, er så viktig for folkehelsa. Hjerneslag er den viktigste årsaken til ervervet (ikke medfødt) funksjonstap, det er ofte dramatisk, og påvirker både den enkelte, familien og samfunnet.

Utdanningspris til en nestor i praksisfeltet

Utdanningsprisen for 2022-2023 gikk til sykepleier Linn Tangen på hjertemedisinsk avdeling. Utmerkelsen fikk hun for sitt dedikerte arbeid med studentveiledning og utdanning i hjertemedisinsk senge- og utredningspost. Dette er et arbeid hun har engasjert seg i helt siden 2003.

Tangen har ansvaret for alle studenter som kommer i praksis ved senge- og utredningsposten, både sykepleiestudenter, farmasistudenter, ambulansefagstudenter og radiografistudenter.

Juryen sier i sin begrunnelse:
Arbeidet Linn har lagt ned har økt rekruttering av ansatte til avdelingen. I tillegg har hennes engasjement som praksisveileder også inspirert andre ansatte i gruppen slik at flere ønsker å være praksisveiledere og fordeler veilederoppgavene på flere. Studentene melder at de føler seg sett, ivaretatt og får en god faglig utvikling.

forskningsprisen utdanningsprisen mathiesen tangen 2
En stolt direktør delte ut Utdanningsprisen til Linn Tangen fra hjertemedisinsk avdeling. Foto: Per-Christian Johansen

– Det er morsomt å bli satt pris på, og at noen ser innsatsen med å prioritere studentene. Det har en stor rekrutteringseffekt, i tillegg til flere andre positive virkninger. Når vi ivaretar studentene godt, blir de en integrert del av teamet, og bidrar dermed både til bedre pasientbehandling og arbeidsmiljø. Medarbeiderne får en positiv innstilling til studentene, som i sin tur snakker pent om oss, sier Tangen.

Hun håper prisen kan være med på å inspirere flere til å satse på utvikling av praksisfeltet.

– Jeg håper flere ser at det er viktig å bruke tid og ressurser på dette, fordi det gir resultater. Jeg har vært heldig og fått utdannet meg videre og jobbet tett med universitetet, fordi lederne mine ser at det gagner avdelinga, utdyper Tangen, som avslutter med å berømme teamet hun har rundt seg:

– Jeg får holde i tøylene, men ingenting av dette hadde jo gått uten at både nærmeste leder og alle de ansatte hadde vært med på alle krumspringene vi finner på, fastslår hun.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.