Fyller PET-senteret med kunnskap

1. juni ble PET-senteret i Tromsø offisielt åpna. Nå fortsetter jobben med å fylle bygget med kompetanse og forskningsaktivitet. En ny milliongave fra Trond Mohn bidrar til å gjøre dette mulig.

Statsmininister Erna Solberg omtalte bygget som et kunstverk under åpningsmarkeringa 1. juni. Inne i kunstverket skal det ved hjelp av et radioaktive legemidler gjøres avansert bildediagnostikk av pasienter, som gjør det enklere å oppdage kreft, nevrologiske sykdommer og hjerteproblemer.

LES OGSÅ: Nye bygg til nytte for titusenvis av pasienter

Skal utnytte PET-teknologien

Statsminister Erna Solberg åpnet det nye PET-senteret 1. juni. Her er hun på omvisning sammen med Trond Mohn og avdelingsleder Rune Sundset ved den nye CT og MR-maskinen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress
Men i det grønne, nye bygget like ovenfor selve sykehuset i Breivika skal det også foregå avansert forskning. Prosjektet Kystsamarbeidet er et samarbeid mellom universitet og universitetssykehus i Tromsø, Trondheim og Bergen, der man skal jobbe i lag for å utnytte PET-teknologien enda bedre i framtida.

Forskningsstiftelsene i Tromsø og Bergen vil – med midler fra Trond Mohn – bidra med 75 millioner kroner i løpet av de neste fem årene, mens universitet og universitetssykehus i de tre byene bidrar med omtrent samme sum.

Mens Bergen tar føringa for utviklinga av nye radioaktive legemidler, og Trondheim har hovedansvar for kliniske studier på mennesker, skal PET-senteret i Tromsø lede utviklinga innen prekliniske studier – studier på dyr. Her har bergenseren Trond Mohn nok en gang bladd opp.

– Han har nå gitt penger til en PET/MR-skanner for smådyr. Med denne kan vi blant annet sprøyte inn kreftceller i hjernen på rotter og mus, og så se hvordan kreft i hjernen utvikler seg i en veldig tidlig fase.  Vi vil også kunne følge responsen etter ulike typer behandling, for eksempel stråleterapi eller bruk av radioaktive forbindelser, sier Rune Sundset, avdelingsleder for PET-senteret ved UNN.

Sveinung Hole fra Bergen og Tromsø Forskningsstiftelse deltok på åpninga av PET-senteret. Foto: Jørn Resvoll
Prislapp på den nye skanneren ligger på rundt 20 millioner kroner.

LES OGSÅ: Først ut i det nye PET-senteret

Sveinung Hole er daglig leder i Bergen forskningsstiftelse og styreleder i Tromsø forskningsstiftelse. Han sier den nye dyreskanneren gjør at PET-senteret i Tromsø utstyrsmessig kommer helt i eliteklassen internasjonalt. Nå skal man sørge for å utnytte teknologien best mulig.

– Dette er Trond Mohns tanke. Han gir utstyr, der alt har et samfunnsnyttig formål. For å få mest mulig ut av det han gir, utvikler stiftelsene forskningsprogrammer som utnytter teknologien og bygger kompetanse og samarbeid.

Allerede en suksess

Ana Oteiza (til høyre) og Montserrat Martin-Armas er to av forskerne som jobber ved PET-senteret i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen
Veien fra en idé oppstår til et nytt legemiddel er ferdig er lang, og det kreves mye testing. Men gjennom Kystsamarbeidet kan ventetida kortes ned.

– Bergen har holdt på lenge, Tromsø har helt nytt utstyr og en genial plassering mellom sykehus og universitetet. Og selv om Kystsamarbeidet er i oppstartsfasen, vil jeg påstå at det allerede er en suksess. Samarbeidet mellom de tre miljøene er i gang, så vi har stor tro på at dette vil føre til at vi kan utnytte PET-tekonologien til nye formål som til syvende og sist kommer pasientene til gode, sier Hole.

Fakta om PET-senteret:

  • PET er forkortelse for Positron Emisjons Tomografi (avansert bildediagnostikk). Senteret er en del av Diagnostisk klinikk ved UNN.
  • Senteret vil gi pasienter fra hele Nord-Norge tilbud om avansert bildediagnostikk av kreft, samt sykdom i sentralnervesystemet og hjerte-/karsystemet.
  • Senteret er dimensjonert for å betjene et stipulert behov på 3.000 pasienter årlig fra 2020.
  • Senteret er ferdig til pasientundersøkelser,men vil være komplett med godkjenning av alle avanserte funksjoner våren 2019. Da vil det omfatte arealer og utstyr for diagnose (PET CT og PET MR, plan 6), samt lokaler for fremstilling av radioaktive legemidler til bruk i diagnostisering (plan 5).
  • Senteret vil også romme arealer for forskning i samarbeid med UiT, Norges arktiske universitet, samt produksjonslokaler for Sykehusapotek Nord sin virksomhet (plan 7).
  • Det ble etter byggestart besluttet å utvide bygget med tre etasjer til kontorlokaler for administrasjons- og stabsfunksjoner i UNN, inkludert adm. direktør og nytt styrerom.
  • Byggekostnadene beløper seg til rundt 650 millioner kroner.
  • Hovedentreprenør har vært Consto.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.