Brukerutvalget NUN (2)

Stolte brukerrepresentanter som har lagt ned en stor innsats i planleggingen av Nye UNN Narvik. Fra venstre: Joakim Bangsund, Greta Altermark, Are Danielsen, Anita Fjellfoss, Aud Øksenberg og Dagny Pettersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Gavedryss til de viktige brukerstemmene

Brukerutvalget NUN (2)
Stolte brukerrepresentanter som har lagt ned en stor innsats i planleggingen av Nye UNN Narvik. Fra venstre: Joakim Bangsund, Greta Altermark, Are Danielsen, Anita Fjellfoss, Aud Øksenberg og Dagny Pettersen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Sentrale brukerrepresentanter ble takket for innsatsen og god medvirkning i planleggingen av Nye UNN Narvik. Driftsleder Vibeke Haukland kunne ikke vært dem foruten, og resultatet har blitt veldig flott.

Brukerutvalget NUN (5)
Driftsleder Vibeke Haukland kunne overrekke gaver til Anita Fjellfoss (til venstre) og de øvrige brukerrepresentantene som har bidratt i planleggingen av Nye UNN Narvik; en pingvin som symbolet på UNN og ei praktbok som viser det beste av Narvikregionen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Men nå beveger vi oss inn i en ny fase der medvirkningen ikke vil handle om å påvirke løsningene i det nye sykehuset, slik tilfellet har vært til nå, sa Haukland på en tilstelning nylig.

Hun spanderte kaffe, kaker og flotte gaver på brukerrepresentantene som har deltatt som ildsjeler og har lagt ned veldig mye tid for at Nye UNN Narvik skal skille seg ut som et topp moderne sykehus som kan tjene som forbilde for andre.

Har utgjort en forskjell

Brukerrepresentantene har utgjort en forskjell. For noen av dem har deltakelsen betydd mye arbeid, men også mye påfyll.

– Jeg har lært enormt mye av å være med på dette arbeidet, oppsummerer Aud Øksenberg.

– Arbeidet har vært givende, og det har vært en stor opplevelse å oppleve å bli hørt når vi har kommet med våre innspill, mener Are Danielsen.

Likevel: Ikke alle forslag og innspill har vært mulig å virkeliggjøre, og Vibeke Haukland innrømmer at også Nye UNN Narvik har måttet kompromisse noen steder, og også bære noen av ambisjonene med seg videre som noe som bør utvikles også etter at det nye sykehuset tas i bruk.

Rom NUN (2)
Tilpassede bad og toaletter er blant elementer brukerne har bidratt med konstruktive innspill til i byggeprosessen. Og resultatet har blitt flott. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

– Det samiske er noe vi kommer til å jobbe videre med. UNN har ansatt ressurspersoner som skal bidra til å gjøre oss bedre i stand til å gjøre en god jobb både for samiske og fremmedspråklige pasienter. Kunnskap og forståelse om pasientens kultur er viktig for å kunne yte god pasientpleie, og i dette ligger selvsagt også å beherske språk, sier hun.

Ulike motivasjoner

De ulike ildsjelene som har deltatt som brukerrepresentanter, har ulike motiver for sitt arbeid, selv om erfaringene i etterkant fremstår ganske samstemmig.

Anita Fjellfoss: – Mitt engasjement startet som lokal leder i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Jeg var pårørende, i ei bygd som hadde store utfordringer, og der ambisjonen min rett og slett var at jeg ville hjelpe alle. Jeg opplevde viktigheten av brukerkoordinatorer, og denne erfaringen tok jeg med meg inn i arbeidet som brukerrepresentant i UNN.

Brukerutvalget NUN (35)
Lyse og luftige arealer er blant det som venter pasienter, pårørende og ansatte når Nye UNN Narvik tas i bruk høsten 2024. Her fra kaféområdet. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Greta Altermark: – Jeg begynte med organisasjonsarbeid i voksen alder, men har vært engasjert i helsepolitikk i rundt 50 år, med bakgrunn fra LHL (Landslaget for hjerte og lungesyke) og psoriasisforbundet. Helse er noe som interesserer og engasjerer meg!

Aud Øksenberg: – Jeg har flere «innganger» til engasjementet som brukerrepresentant ved UNN. Jeg er leder i brystkreftforeningen i Narvik, og lokal leder av NFU (Norsk forbund for utviklingshemmede) gjennom rollen som pårørende. I arbeidet med Nye UNN Narvik har jeg fått engasjert meg i fagfeltet rus og psykiatri, og jeg har lært enormt mye.

Aksjonisten Dagny

Gjennom lang tid har Dagny Pettersen stått på for sykehustilbudet i Narvik.

– Jeg er en typisk aktivist og et organisasjonsmenneske. Jeg var med å starte Aksjonskomiteen for Narvik sykehus, som drev virksomhet i perioden 2002-2019. For meg var overgangen til arbeidet med å planlegge nytt sykehus i Narvik veldig naturlig.

Brukerutvalget NUN (4)
Det kan fremstå som det glade kaos når UNN samler brukerutvalg og brukerrepresentanter, noen fysisk og noen på video. Til høyre på skjermen er Terje Olsen, leder av Brukerutvalget ved UNN. Foto: Rune Stoltz Bertinussen, Krysspress

Are Danielsen: – Jeg jobber for Exit Narvik, og har vært med i brukerutvalget siden 2020, med et særlig engasjement for rus og psykiatri. Det har vært et givende arbeid. Jeg har opplevd å bli lyttet til, og er veldig stolt over det jeg har fått være med på å skape.

Joakim Bangsund: – Jeg kommer fra Marborg og jobber på russeksjonen. I arbeidet med Nye UNN Narvik har jeg fulgt arbeidet til Espen Haldorsen, og sett at veldig mange av hans gode forslag har blitt fulgt opp i praksis.

I tillegg til de nevnte, ble også Ruth Pedersen, Siv Elin Reitan, Cathrin Carlyle og Espen Haldorsen tildelt gaver, selv om de ikke kunne være til stede. Og brukerrepresentant Ingolf Kvandahl fikk ekstra ros for sin innsats med innspill til den samiske skiltingen ved det nye sykehuset.

HER KAN DU LESE mange flere saker om Nye UNN Narvik som åpner høsten 2024.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.