pedsafe

Disse er blant personellet ved UNN Narvik som utgjør den nyetablerte PedSAFE-gruppen. Fra venstre: Fagutviklingssykepleier Gry Luneborg, fagutviklingssykepleier Kristin Høgseth Pedersen, LIS-lege ved medisinsk avdeling Hilde Laukvik og overlege ved medisinsk avdeling Johanne Harang. De har tverrfaglig tatt i bruk et nytt «verktøy» for systematisk vurdering av syke barn og ungdommer, samt presis og objektiv kommunikasjon mellom helsepersonellet. Seks måneder gamle Malte Thunman Halldal er velvillig fotoobjekt for anledningen. Foto: Hilde Annie Pettersen

Gir barn og unge økt trygghet

pedsafe
Disse er blant personellet ved UNN Narvik som utgjør den nyetablerte PedSAFE-gruppen. Fra venstre: Fagutviklingssykepleier Gry Luneborg, fagutviklingssykepleier Kristin Høgseth Pedersen, LIS-lege ved medisinsk avdeling Hilde Laukvik og overlege ved medisinsk avdeling Johanne Harang. De har tverrfaglig tatt i bruk et nytt «verktøy» for systematisk vurdering av syke barn og ungdommer, samt presis og objektiv kommunikasjon mellom helsepersonellet. Seks måneder gamle Malte Thunman Halldal er velvillig fotoobjekt for anledningen. Foto: Hilde Annie Pettersen

Med det nye konseptet PedSAFE, og fra før gode rutiner med trening på avansert hjerte- og lungeredning for barn, er UNN Narvik blitt et tryggere sted for barn og unge.

Dette er PedSAFE:

Sentralt i PedSAFE står algoritmen for prioritert og systematisk vurdering ( A-B-C-D-E), et eget skåringsverktøy (PEVS) og I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell:

* A-B-C-D-E–algoritmen er ikke ukjent for noen. Denne strukturerte tilnærmingsmetoden skal ligge til grunn for ethvert tilsyn av barnet. Uansett hvor lite alvorlig tilstanden fremstår. Skåringsskjemaet tar oss gjennom punkt for punkt.

* PEVS scoringsverktøy, eller Pediatric early warning scores (PEWS), er skåringssystemer som basert på alder og parameter som respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthetsnivå identifiserer pasienter i fare for klinisk forverring.  Dersom de målte parameterne i økende grad avviker fra normalverdier for alderen øker skåren. Høyeste skår i hver kategori (Sirk., resp, adferd + ev. ekstrapoeng) legges sammen til en tallverdi som, avhengig av cutoff-nivå, bestemmer pasientens risiko for klinisk forverring. Ved UNN Narvik skal ALLE barn PEVSes (skåres). Prosedyren regulerer hvem som PEVSes, hvor ofte, og Hvordan det skal responderes på skårene. Altså når skal man tilkalle lege/bakvakt og hvilken leger skal tilkalles.

* I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell er en tydelig, strukturert og presis måte å kommunisere på.  Identifikasjon – Situasjon – Bakgrunn – Analyse – Råd. Denne modellen skal ligge til grunn for all kommunikasjon vedrørende pasienten. Dette er ikke minst viktig når man sitter i Narvik og skal formidle et tydelig bilde av situasjonen, til en barnelege i Tromsø.

Ved sykehuset behandles primært voksne pasienter, men også noen barn. De siste årene, uten egen barneavdeling og uten spesialist på barnesykdommer (pediater), har det vært lav terskel for å sende pasienten videre til barneavdelingen i Tromsø. For å hindre at alvorlig syke barn, eller barn i fare for akutt forverring blir «oversett», ønsket de ansatte ved sykehuset i Narvik å kvalitetssikre dem.

– Barn er ikke små voksne. Det er flere spesielle hensyn å ta. Barns tilstand kan endre seg raskt, og ved akutt forverring har man dårligere tid til å handle enn hos voksne. Det er derfor viktig å se tegn til forverring på et tidlig tidspunkt, for å kunne snu utviklingen og eventuelt transportere barnet til barneavdelingen i Tromsø, sier fagutviklingssykepleier Kristin Høgseth Pedersen ved UNN Narvik.

Opplæring

Akershus Universitetssykehus (Ahus) har utviklet et utdannings- og treningsprogram (PedSAFE) som setter fokus på å øke helsepersonells kompetanse til systematisk vurdering av syke barn
og ungdommer, iverksette tiltak og kommunisere presist og objektivt. Dette er nå «adoptert» til UNN Narvik, med mål om til en viss grad å kompensere for sykehusets varierende kompetanse og erfaring med barn.

– Siden den pediatriske pasienten angår flere avdelinger her – akuttmottak, sengepost, dagkirurgisk avdeling og intensiv – gjorde vi et spleiselag og inviterte PedSAFE-gruppen ved Ahus til å holde kurs for oss. Det ble en nyttig og inspirerende dag med både teori og praktiske øvelser der et knippe leger og sykepleiere fra de nevnte avdelinger deltok. De utgjør nå den lokale PedSAFE-gruppen og har lært opp sine kolleger, forklarer Høgseth Pedersen.

Stort ansvar

Barnelegeforeningen har som mål at alle landets barneavdelinger skal benytte PedSAFE. 19 av landets 21 barneavdelinger gjør det allerede, deriblant Tromsø.

Ved sykehuset i Narvik implementerte de PedSAFE i april, og til nå er det bare positive tilbake­meldinger fra både leger og sykepleiere. De ansatte føler seg langt tryggere enn før, og en turnuslege følger nå opp med en studie for å se på betydningen. SÅ langt foreligger ingen konkrete resultater.

– Vi er glad for å være en del av dette nasjonale pediatriske nettverket. Det er en trygghet. Å behandle barn uten eget pediatrisk personell er et stort ansvar. Vi er første sykehus uten barneavdeling som innfører PedSAFE, slutter Kristin Høgseth Pedersen.

Den samlede PedSAFE-gruppen ved UNN Narvik består av: Fagutviklingssykepleier Gry Luneborg, fagutviklingssykepleier Kristin Høgseth Pedersen, LIS-lege ved medisinsk avdeling Hilde Laukvik, overlege ved medisinsk avdeling Johanne Harang, sykepleier Hilde Nystad, sykepleier Magnus Løkeng, sykepleier Astrid Olderøy, kirurgisk overlege Anne-Marthe F. Jenssen, kirurgisk LIS- lege Pernille Hansen og anestesioverlege Pernille Haraldsen.

Dette er PedSAFE:

Sentralt i PedSAFE står algoritmen for prioritert og systematisk vurdering ( A-B-C-D-E), et eget skåringsverktøy (PEVS) og I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell:

* A-B-C-D-E–algoritmen er ikke ukjent for noen. Denne strukturerte tilnærmingsmetoden skal ligge til grunn for ethvert tilsyn av barnet. Uansett hvor lite alvorlig tilstanden fremstår. Skåringsskjemaet tar oss gjennom punkt for punkt.

* PEVS scoringsverktøy, eller Pediatric early warning scores (PEWS), er skåringssystemer som basert på alder og parameter som respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthetsnivå identifiserer pasienter i fare for klinisk forverring.  Dersom de målte parameterne i økende grad avviker fra normalverdier for alderen øker skåren. Høyeste skår i hver kategori (Sirk., resp, adferd + ev. ekstrapoeng) legges sammen til en tallverdi som, avhengig av cutoff-nivå, bestemmer pasientens risiko for klinisk forverring. Ved UNN Narvik skal ALLE barn PEVSes (skåres). Prosedyren regulerer hvem som PEVSes, hvor ofte, og Hvordan det skal responderes på skårene. Altså når skal man tilkalle lege/bakvakt og hvilken leger skal tilkalles.

* I-S-B-A-R kommunikasjonsmodell er en tydelig, strukturert og presis måte å kommunisere på.  Identifikasjon – Situasjon – Bakgrunn – Analyse – Råd. Denne modellen skal ligge til grunn for all kommunikasjon vedrørende pasienten. Dette er ikke minst viktig når man sitter i Narvik og skal formidle et tydelig bilde av situasjonen, til en barnelege i Tromsø.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.