Når du heretter kjører til UNN og skal benytte gjesteparkeringen, må du svinge inn ved legevakta i krysset bak utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen. Følg deretter merking til nye parkeringsplasser for besøkende. Foto: Per-Christian Johansen

Gjesteparkeringen flyttes ved UNN Breivika

Når du heretter kjører til UNN og skal benytte gjesteparkeringen, må du svinge inn ved legevakta i krysset bak utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen. Følg deretter merking til nye parkeringsplasser for besøkende. Foto: Per-Christian Johansen

Den økte byggeaktiviteten i Breivika medfører endringer i trafikkbildet ved UNN. ”Reis kollektivt om du kan”, er hovedoppfordringen.

Den viktigste endringen på kort sikt berører alle besøkende som benytter egen bil for å komme til sykehuset, samt en del ansatte som får andre områder å forholde seg.

Gjesteparkeringen, som i dag ligger ovenfor sykehuset, flyttes lenger ned på området. Det samme vil gjelde handikapplasser, og etter hvert drosjeholdeplassene. Ansatte kan inntil videre benytte en del av de nåværende gjesteplassene ovenfor sykehuset.

– Besøkende må fra nå av svinge inn ved legevakta når de er på vei opp bakken til sykehuset. Parkeringsplassene vil ligge på området nedenfor legevakta, der også den nåværende kontorbrakka vil bli fjernet til fordel for parkeringsplasser i løpet av sommeren, sier utbyggingssjef Tor-Arne Hanssen.

– Ta gjerne bussen

Det vil bli skiltet til de nye parkeringsplassene opp langs Sykehusveien, og flytting av automater og merking av parkeringsområder foregår denne uken. Litt utfordringer kan forventes i forbindelse med endringene, og når byggeaktiviteten med anleggstrafikk tar seg opp ut over våren og sommeren blir det ventelig enda mer utfordrende å benytte bil til sykehuset.

– Vi oppfordrer derfor flest mulig til å tenke kollektivtransport dersom de skal til UNN. Busstilbudet til Breivika er meget godt, og bussene vil fortsatt ha holdeplass utenfor hovedinngangen, sier Tor-Arne Hanssen.

Ny inngang

Hovedinngangen vil fortsatt være mulig å benytte, men når gjesteparkeringen flyttes blir det også en ny inngang for pasienter og besøkende. Denne vil ligge på nordsiden av sykehuset, og da kommer man inn i D-fløya på plan 3. Hovedinngangen er i A-fløya, plan 6.

– Vi vil skilte godt fra parkeringsplassene til det nye inngangspartiet. Selve inngangen ligger litt skjult, så vi oppfordrer til å følge merkingen. Inne på plan 3 vil vi etter hvert legge til rette med infotjeneste og pasientverter, forteller utbyggingssjef Hanssen.

Langvarig byggeaktivtet

Den store byggeaktiviteten rundt hovedinngangen vil pågå de tre neste årene. Her skal ny A-fløy og etableringen av et nytt røntgenbygg (PET-senter) i første rekke etableres.

Inntil byggegjerder kommer opp i løpet av sommeren vil det fortsatt være grei fremkommelighet til hovedinngangen fra den nye gjesteparkeringen. For de som trenger transport og av-/påstigning nærmest mulig sykehuset, oppfordres det til å benytte det nye inngangspartiet.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.