Det var stas ved gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost ved UNN Tromsø da enhetslederne May Tove Ludvigsen (foran til venstre) og Hanne Kristine Schjølberg kunne vise frem KVAM-prisen tidligere denne uka. Foto: Per-Christian Johansen

Gledelig førjulsgave

Det var stas ved gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost ved UNN Tromsø da enhetslederne May Tove Ludvigsen (foran til venstre) og Hanne Kristine Schjølberg kunne vise frem KVAM-prisen tidligere denne uka. Foto: Per-Christian Johansen

Gleden var stor da KVAM-prisen for 2021 ble delt ut til vinnerne i Tromsø og Narvik denne uken.

Grunnet koronapandemien ble det ikke utdelt KVAM-pris ved UNN i 2020. Derfor ble det to vinnere i år. Prisen på 25.000 kroner hver er tildelt voksenpsykiatrisk poliklinikk i Narvik, og gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost ved UNN Tromsø.

Da enhetslederne for sistnevnte kom tilbake til avdelinga med prisen onsdag morgen, sto de ansatte klare med applaus og kaker: Nå kommer de, og så runget applausen.

– Sånn er det hos oss. Vi har en entusiastisk gjeng med mye arbeidsglede og trivsel. God til å synge er vi også, smiler enhetslederne May Tove Ludvigsen og Hanne Kristine Schjølberg.

KVAM-prisen for 2021 ble utdelt av administrerende direktør Anita Schumacher på hennes halvårlige oppsummeringsmøte denne uka. Foran står enhetslederne Hanne Kristine Schjølberg (til venstre) og May Tove Ludvigsen ved gynekologisk, urologisk, endokrinologisk og plastikkirurgisk sengepost UNN Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen

Kompetanseheving 

Sengeposten ved UNN Tromsø ble trukket frem med følgende begrunnelse fra juryen:

«Enheten har over flere år gjennomgått store endringer. Dette er håndtert med systematisk arbeid innen fag- og kompetanseheving, omdømmebygging, nærhet mellom ledelse og ansatte, fokus på kultur og ivaretagelse og å se hverandre. Resultatet er et godt omdømme, en arbeidsplass der det er godt å være, samt at de står i faglige utfordringer som de sammen løser til pasientens beste».

– Det stemmer godt. Vi har jobbet systematisk med tilrettelegging for faglig utvikling hos den enkelte medarbeider, og jobbet bevisst for å skape en kultur for holdninger og handlinger som kan bidra til at arbeidsmiljøet oppleves trygt og godt.

– Vi opplever samtidig å ha et godt renommé i utdanningsinstitusjonene. Vi tror det er av stor betydning for trivselen og for det faglige utbyttet at mottak av studenter er godt planlagt. Når studentene inkluderes og får god oppfølging, bidrar det til at de trives og har lyst til å være her. Vi ser at vi får utrolig mange søkere, selv til korte vikariater, når vi lyser ut ledige stillinger. Studentene vil tilbake til oss. Vi er også en enhet som bidrar med mange LMS-kurs (lærings- og mestringskurs) for pasienter og pårørende, sier Ludvigsen og Schjølberg.

– Hva skal dere gjøre med prispengene?

– Det har vi ikke bestemt ennå, men vi ønsker selvsagt å bruke pengene på noe som kommer arbeidsmiljøet til gode.

Prioritering gir resultater

Også ved voksenpsykiatrisk poliklinikk ved UNN Narvik er de stolte over KVAM-prisen, som gis til enheter som har jobbet ekstra godt med kvalitet, arbeidsmiljø og forbedringer.

– Vi har de siste fem-seks årene vært bevisst på vår egen bedriftskultur. Vi startet med å tydeliggjøre hvilke forventninger og kjøreregler UNN har til de ansatte og til det felles oppdraget vi er satt til å løse. Ivaretakelse av personalressursene og fokus på kompetanse har gitt resultater, sier enhetsleder Turid Storjord.

Disse utgjør rundt halvparten av personlagruppa ved voksenpsykiatrisk poliklinikk UNN Narvik. Fra venstre: Mikael H. Rosgaard, Nina Tall, Barbro Hultstedt, Trine Persen, Marielle Kramer, Pernille Madsen, Turid Storjord og Eirin R. Andersen. Foto: Privat

I sin begrunnelse for prisen, trekker juryen frem følgende:

«Enheten har over tid hatt fokus på sykefravær, drift og fag. De er et eksempel på at HMS-arbeidet tar tid, men at riktige prioriteringer gir gode resultater.  Arbeidsplassen beskrives som en samlet enhet hvor det er god takhøyde og stor grad av involvering fra ansatte, og hvor man ser på hverandre som ressurser og støttespillere for hverandre».

– Vi er blitt flinkere til å rekruttere «de rette» medarbeiderne. Faglig bakgrunn er viktig. Men like viktig er holdningene til den enkelte. Vi ser etter fagfolk som er etablert og trives godt i Narvik, og som er engasjert i det felles oppdraget vi er satt til å løse. Det er viktig for oss å prioritere daglig drift og ha fokus på oppgavene i egen enhet, vi er en lærende organisasjon. Våre medarbeidere er den viktigste ressursen, de må vi ta godt vare på. Trivsel og mestring er viktig, legger Turid Storjord til.

Trygghet i pasientmøter

Enheten har i dag et tverrfaglig sammensatt team av medarbeidere. Det består av fire psykologspesialister, en legespesialist, samt psykologer, sykepleiere og andre fra høyskolegruppa.

– Vi har opparbeidet en bedriftskultur hvor det er lett for den enkelte å ta kontakt med en kollega for å drøfte pasientsaker. På denne måten har vi bygget en plattform med felles kompetanse, og er en mer robust organisasjon. Det gir oss fleksibilitet og trygghet i møtet med pasientene, spesielt de som har sammensatt problematikk, avslutter Storjord.

Den formelle utdelingen av prisen i Narvik, vil bli foretatt på et senere tidspunkt.

LES OGSÅ: KVAM-prisvinnere 2019 fra UNN Harstad (og flere vinnere for perioden 2014-2018) 

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.