UNN-direktør Anita Schumacher avholdt sin første ledersamling sist uke. Da brukte hun blant annet Ole Gunnar Solskjær som eksempel når hun snakket om sammenhengen mellom kommunikasjon og ledelse. Foto: Per-Christian Johansen

– God kommunikasjon bidrar til god pasientbehandling

UNN-direktør Anita Schumacher avholdt sin første ledersamling sist uke. Da brukte hun blant annet Ole Gunnar Solskjær som eksempel når hun snakket om sammenhengen mellom kommunikasjon og ledelse. Foto: Per-Christian Johansen

UNN-direktør Anita Schumacher benyttet sin første ledersamling til å fokusere på gode relasjoner, et ønske om å se tydelige og synlige ledere jobbe mot felles mål, og sørge for at kommunikasjon blir et virkemiddel til god pasientbehandling.

Ambulansegutta fra "113-serien", Robert Olsen (til venstre) og Finn-Åge Nergård fra Finnsnes, snakket med foretakshovedverneombud Tove Mack om kommunikasjon og arbeidsglede. Foto: Per-Christian Johansen
Som et eksempel på hva kommunikasjon kan bidra til, presenterte hun blant annet et bilde av Ole Gunnar Solskjær, den norske manageren som har snudd opp ned på den interne gløden og eksterne interessen for Manchester United i løpet av noen få uker.

Det samme gjorde også andre foredragsholdere, når de skulle beskrive hvordan god – og dårlig ledelse – kan påvirke medarbeidere og resultatene.

– God lederadferd er nøkkelen til å kunne lykkes i jobben, og det man sier og viser bidrar til relasjonsbygging med mottakeren. Det er en leders ansvar å kommunisere godt med de ansatte. Solskjær har gjort det med å være seg selv, sa UNN-direktør Anita Schumacher i sitt møte med nærmere 500 UNN-ledere sist uke.

Synlige ledere

Hun og den nye Manchester United-manageren har omtrent like lang fartstid bak seg i sine nye roller. Mens Solskjær har et fotballag med 20-30 spillere å forholde seg til, har Schumacher ansvar for et mannskap på rundt 6.500 ansatte.

Den nye direktøren er godt i gang med jobben, og mener blant annet kommunikasjon er et viktig verktøy for at UNN skal kunne drive trygt med utgangspunkt i sykehusets verdier: Kvalitet, trygghet, respekt og omsorg.

Elsa Kommedahl fra Mørkved sykehjem spredte begeistring med sitt innlegg om hvordan hun og de ansatte i fellesskap har jobbet med arbeidsmiljø og blitt kåret til Årets arbeidsgiver i Nordland i 2018. Foto: Per-Christian Johansen
Schumacher viste også til ansvaret om å ivareta pasientsikkerheten, og presenterte sykehusets overordnede mål:

  • At UNN skal gi utredning, behandling og pleie som pasienter og pårørende er trygge på.
  • At UNN skal være et universitetssykehus for nordområdene og ha kompetente medarbeidere som trives.
  • At UNN skal bidra til utdanning av kompetente og motiverte helsearbeidere i samarbeid med universitet, høyskoler og videregående skoler.

– Det er en sammenheng mellom god ledelse, god kommunikasjon og god pasientbehandling. Mitt ønske er at vi har tydelige og synlige ledere som jobber mot felles mål. Jeg håper alle foredragene i dag har gitt noen tips for betydningen av god kommunikasjon, oppsummerte UNN-direktøren.

Verdibasert kommunikasjon

Da hadde hun og deltakerne blant annet hørt Geir Lippestad, kjent for advokatoppdraget i forbindelse med 22. juliterroren i Oslo og på Utøya, fortelle om forskjellen på verdibasert og teknisk kommunikasjon.

– I mitt første møte med pressen den gang var det viktig å fokusere på, og hele tiden gjenta, de verdibaserte budskapene for hvorfor jeg hadde tatt oppdraget. Alle tekniske spørsmål om hendelsen og meg personlig ble avvist i den første fasen, forklarte Lippestad.

Filosof Henrik Syse beskrev blant annet betydningen av å etablere "Det gode rom". Foto: Per-Christian Johansen
Underveis i ledersamlinga bidro også deltakere fra «113»-serien på NRK, der kommunikasjon som verktøy til et godt arbeidsmiljø var hovedbudskapet. Samme budskap fremførte Elsa Kommedahl fra Mørkved sykehjem i Bodø, kåret til Årets arbeidsgiver i Nordland i fjor.

– Trivsel og arbeidsglede handler om å se de ansatte, og gi dem oppmerksomhet. Det skaper positiv energi, og bidrar til en «vi-følelse» og «sammen er vi best», sa Kommedahl.

«Det gode rom»

Avslutningsvis kunne filosof Henrik Syse bekrefte mye av dette:

– Det handler om å skape «Det gode rom», der deltakerne føler seg velkommen, opplever åpenhet, ser hverandre, har felles verdier, kan kompromisse og samtidig vise vilje til å innrømme feil, sa Syse underveis i sitt foredrag.

Pingvinavisa Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert.